Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας: Πίνακες ανά διεύθυνση, ειδικότητες Π.Ε. & τα κενά που δηλώθηκαν 2023!!

Στους παρακάτω πίνακες που ανάρτησε ο Τάσος Αντωνιάδης, μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένα, μετά τις μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, για όλες τις

Περισσότερα

Μεταθέσεις πρωτοβάθμιας – Πίνακες Μορίων από Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών – Τελευταία Ενημέρωση!!

Να αναφέρουμε ξανα τα τελευταία γεγονότα και τις πληροφορίες μας στο οτι δεν θα ληφθούν υπόψη οι ανακλήσεις συνταξιοδοτήσεων. Θα

Περισσότερα