ανακλήσεις

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ / Ανακλήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις – Εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών! 

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ / Ανακλήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις – Εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών!

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ  / Θοδωρή Κατσωνόπουλου
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνω σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 29/09/2023. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν:
1. Τριάντα (30) νέες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, από τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι είκοσι οχτώ (28), δύο (2) ως ειδική κατηγορία, δύο (2) ως σύζυγοι ένστολων, δύο (2) αιτήσεις τροποποίησης της απόσπασης και τρεις (3) νεοδιόριστων, όπου το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά για μία (1) περίπτωση με δική μου διαφοροποίηση στη ψήφο.
2. Δέκα (10) αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης. Για τις εννέα (9) το Συμβούλιο ήταν θετικό.
3. Έξι (6) αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και για όλες το ΚΥΣΔΕ ήταν θετικό.
4. Είκοσι δύο (22) αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για τις είκοσι (20), με δική μου διαφοροποίηση για τις δύο (2) που το Συμβούλιο ήταν αρνητικό.
5. Τρεις (3) αιτήσεις μετάταξης σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μέσω ΕΣΚ. Για μία (1) γνωμοδότησε θετικά το Συμβούλιο.
6. Τρεις (3) αιτήσεις ανάκλησης μετάταξης από διοικητική θέση. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για όλες.
7. Μία (1) αίτηση θεραπείας επί της θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης 2023. Ομόφωνα το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά.
8. Δύο (2) αιτήσεις επανεξέτασης για απόσπαση σε ερευνητικά κέντρα, με θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου.
9. Τρεις (3) αιτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε στελέχη εκπαίδευσης. Ομόφωνα θετικό το Συμβούλιο.
10. Μία (1) αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό ΔΙΕΚ. Ομόφωνα θετικό το Συμβούλιο.
11. Τέλος, σε ότι αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ, επανεξετάστηκε μία (1) αίτηση ανάκλησης απόσπασης σε Καλλιτεχνικό Σχολείο. Το Συμβούλιο ήταν αρνητικό με διαφοροποίηση των αιρετών.
12. Έθεσα για μια ακόμα φορά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία.
13. Τέλος αυτή την εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος κενών για Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Αύριο Τρίτη 3/10 αναμένεται μια πενιχρή, λόγω έλλειψης πιστώσεων, Β΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Τη στιγμή που το ΥΠΑΙΘΑ προσπαθεί να φτιάξει μια πλαστή εικόνα για την στέλεχωση των σχολείων, αρνείται να ενημερώσει επίσημα την ΟΛΜΕ για τον ακριβή αριθμό των κενών σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης που προσεγγίζουν τις 20.000! Μέσα στα πλαίσια μιας επίππλαστης «κανονικότητας» αύριο αναμένουμε 7300 προσλήψεις στην ΕΑΕ και μόλις 1500 σε όλες τις δομές της Γενικής και στις δύο βαθμίδες! Γύρω στα μεσα Οκτώβρη αναμένονται άλλες 1500 προσλήψεις στη Γενική, ενώ τα υπόλοιπα (μεταξύ των οποίων και η στελέχωση της ΜΝΑΕ) παραπέμπονται το Νοέμβρη! Μέχρι τότε το Υπουργείο προσπαθεί να «κόψει» ή και να «εξαφανίσει» κενά με 27αρια τμήματα, συμπτύξεις άλλων τμημάτων και υποχρεωτικές υπερωρίες! Ακόμη και μετά τις αυριανές προσλήψεις, χιλιάδες κενά θα παραμείνουν ακάλυπτα σε Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και στις δομές της ΕΑΕ. Στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την παράλληλη στήριξη, οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε παράλληλη στήριξη και η μη επαρκής κάλυψη αυτών των αναγκών δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα τόσο στα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτή την στήριξη, όσο και στους εκπαιδευτικούς τους, τους οποίους το Υπουργείο δεν υπολογίζει, στέλνοντας τους ακόμα και σε 5 σχολικές μονάδες! Απαιτούμε την άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Μετά από πληθώρα καταγγελιών για προφορικές εντολές που παραβιάζουν το εργασιακό ή/και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών παραθέτουμε -ως εκλεγμένοι με τις ΣΥΝΕΚ- προς ενημέρωσή σας τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και τις σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων.
H κείμενη νομοθεσία όσο και η νομολογία των δικαστηρίων ορίζουν σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών: Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με α) την § 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την § Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και β) την § 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996. Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021.
Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία των δικαστηρίων, που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών, προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς στις ως άνω διατάξεις και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση συγκεκριμένου διοικητικού έργου.
Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές που παρέχονται εντός της τάξης και δεν επιτρέπεται να υπερβούν τις οριζόμενες από τον νόμο διατάξεις περί διδακτικού ωραρίου ενώ το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.
Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση). Αντιστοίχως, η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριών με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου. Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριών ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται αυστηρά στο πλαίσιο του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, διαφορετικά πρόκειται για παράνομη υπερωρία.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους/τις μαθητές/τριες με οποιοδήποτε τρόπο.
Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 2/10/2023
Θοδωρής Κατσωνόπουλος

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ | ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ (ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08/2023)

Ακολουθεί η ανακοίνωση του αιρετού ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλο για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ Δευτέρα 28/08/23

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/ΒΘΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 2020-2023

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ (ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σας ενημερώνω ότι το ΚΥΣΔΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 28/08/2023 με τα εξής θέματα:

1. Ενστάσεις επί των μετατάξεων εκπαιδευτικών ΔΕ από κλάδους της ΠΕ σε κλάδους της ΔΕ.

2. Θέματα μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΔΕ έτους 2023.

3. Απόσπαση εκπαιδευτικού ΔΕ σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μέσω ΕΣΚ.

4. Απόσπαση εκπαιδευτικών ΔΕ σε ερευνητικά κέντρα.

5. Ανακλήσεις – επανεξετάσεις αποσπάσεων σε μουσικά σχολεία έτους 2023-2024.

6. Ανάκληση – ενστάσεις επί των αποσπάσεων σε καλλιτεχνικά σχολεία έτους 2023-2024.

7. Θέματα αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών ΕΑΕ και Γενικής Εκπαίδευσης.

8. Απόσπαση εκπαιδευτικών ΔΕ στο ΣΕΠ Ηρακλείου για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Θα υπάρξει άμεση και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα όσα συζητηθούν και αποφασιστούν στην συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ.

Με αγωνιστικούς, συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θοδωρής Κατσωνόπουλος
αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

 

Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις ΑΘΜΙΑΣ & σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ

ΛΑνακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις ΑΘΜΙΑΣ & σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ

 

ΥΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ

1) Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024_ΕΔΩ 

2) Συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές  Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024_ΕΔΩ

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ 

1) Ανακλήσεις αποσπάσεων και συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

2) Ανακλήσεις αποσπάσεων και συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για  άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

3) Ανάκληση και συμπληρωματική απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

217 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΑΣΗ!!

217 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΑΣΗ!!

ΑΔΑ: 9ΤΔ946ΜΤΛΗ-Μ0Χ – Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 35 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023
(ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗ: 8, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: 1, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: 26)
ΑΔΑ: ΨΗΞΘ46ΜΤΛΗ-ΡΚΓ – Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 13 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023
ΑΔΑ: 6ΡΡ446ΜΤΛΗ-ΨΝ8 – Ανάκληση πρόσληψης 18 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023
ΑΔΑ: ΡΤ4Σ46ΜΤΛΗ-ΩΦΔ – Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 4 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023
ΑΔΑ: 66Γ646ΜΤΛΗ-84Ζ – Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 11 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023
(ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗ: 9, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: 2, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: 0)
ΑΔΑ: 9ΓΗΩ46ΜΤΛΗ-6ΗΔ – Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 125 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023
(ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗ: 122, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: 3, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: 0)
ΑΔΑ: ΡΗΑΜ46ΜΤΛΗ-ΛΚΟ – Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 11 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023
(ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗ: 10, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: 1, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: 0)

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023 (πριν από τις ανακλήσεις)

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023 (πριν από τις ανακλήσεις)

 

3000 οι εισηγήσεις για τις οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική.

Φυσικά είναι δύσκολο να συσταθούν όλες (αρκεί να θυμηθούμε ότι το 2021 με το άρθρο 55 του Νόμου 4807 συστάθηκαν μόνο 721).

Όπου δείτε αρνητικό αριθμό στον πίνακα είναι επειδή προτάθηκαν και καταργήσεις/μετατροπές.

Υπήρξαν και κάποιες λίγες προτάσεις για σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων σε ΣΜΕΑΕ.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 122 0 122
ΠΕ02 494 2 496
ΠΕ03 325 3 328
ΠΕ04.01 182 0 182
ΠΕ04.02 84 0 84
ΠΕ04.04 42 0 42
ΠΕ04.05 26 1 27
ΠΕ05 91 0 91
ΠΕ06 90 0 90
ΠΕ07 33 0 33
ΠΕ08 25 1 26
ΠΕ11 165 0 165
ΠΕ23 0 1 1
ΠΕ29 0 1 1
ΠΕ30 0 1 1
ΠΕ70 0 2 2
ΠΕ78 59 0 59
ΠΕ79.01 40 0 40
ΠΕ80 125 0 125
ΠΕ81 39 0 39
ΠΕ82 75 0 75
ΠΕ83 44 0 44
ΠΕ84 11 1 12
ΠΕ85 4 0 4
ΠΕ86 82 2 84
ΠΕ87.01 9 0 9
ΠΕ87.02 8 0 8
ΠΕ87.03 1 0 1
ΠΕ87.04 6 0 6
ΠΕ87.05 3 0 3
ΠΕ87.06 1 0 1
ΠΕ87.08 1 0 1
ΠΕ87.09 5 0 5
ΠΕ88.01 21 1 22
ΠΕ88.02 13 2 15
ΠΕ88.03 8 0 8
ΠΕ88.04 2 0 2
ΠΕ88.05 6 1 7
ΠΕ89.01 2 2 4
ΠΕ89.02 2 0 2
ΠΕ90 2 0 2
ΤΕ01.06 4 0 4
ΤΕ01.07 2 0 2
ΤΕ01.13 1 0 1
ΤΕ01.19 1 0 1
ΤΕ01.26 0 1 1
ΤΕ01.29 1 0 1
ΤΕ01.31 1 0 1
ΤΕ02.01 3 0 3
ΤΕ02.02 12 1 13
ΤΕ02.04 1 0 1
ΤΕ16 1 0 1
ΔΕ01.14 1 0 1
ΔΕ01.17 1 0 1
ΔΕ02.01 1 0 1
ΔΕ02.02 9 0 9
ΣΥΝΟΛΟ 2287 23 2310

ΠΗΓΗ – PDE/PATREAS

Κύλιση προς τα επάνω