paperwork

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ / Ανακλήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις – Εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών! 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ / Ανακλήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις – Εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών!

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ  / Θοδωρή Κατσωνόπουλου
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνω σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 29/09/2023. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν:
1. Τριάντα (30) νέες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, από τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι είκοσι οχτώ (28), δύο (2) ως ειδική κατηγορία, δύο (2) ως σύζυγοι ένστολων, δύο (2) αιτήσεις τροποποίησης της απόσπασης και τρεις (3) νεοδιόριστων, όπου το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά για μία (1) περίπτωση με δική μου διαφοροποίηση στη ψήφο.
2. Δέκα (10) αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης. Για τις εννέα (9) το Συμβούλιο ήταν θετικό.
3. Έξι (6) αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και για όλες το ΚΥΣΔΕ ήταν θετικό.
4. Είκοσι δύο (22) αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για τις είκοσι (20), με δική μου διαφοροποίηση για τις δύο (2) που το Συμβούλιο ήταν αρνητικό.
5. Τρεις (3) αιτήσεις μετάταξης σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μέσω ΕΣΚ. Για μία (1) γνωμοδότησε θετικά το Συμβούλιο.
6. Τρεις (3) αιτήσεις ανάκλησης μετάταξης από διοικητική θέση. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για όλες.
7. Μία (1) αίτηση θεραπείας επί της θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης 2023. Ομόφωνα το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά.
8. Δύο (2) αιτήσεις επανεξέτασης για απόσπαση σε ερευνητικά κέντρα, με θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου.
9. Τρεις (3) αιτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε στελέχη εκπαίδευσης. Ομόφωνα θετικό το Συμβούλιο.
10. Μία (1) αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό ΔΙΕΚ. Ομόφωνα θετικό το Συμβούλιο.
11. Τέλος, σε ότι αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ, επανεξετάστηκε μία (1) αίτηση ανάκλησης απόσπασης σε Καλλιτεχνικό Σχολείο. Το Συμβούλιο ήταν αρνητικό με διαφοροποίηση των αιρετών.
12. Έθεσα για μια ακόμα φορά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία.
13. Τέλος αυτή την εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος κενών για Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Αύριο Τρίτη 3/10 αναμένεται μια πενιχρή, λόγω έλλειψης πιστώσεων, Β΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Τη στιγμή που το ΥΠΑΙΘΑ προσπαθεί να φτιάξει μια πλαστή εικόνα για την στέλεχωση των σχολείων, αρνείται να ενημερώσει επίσημα την ΟΛΜΕ για τον ακριβή αριθμό των κενών σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης που προσεγγίζουν τις 20.000! Μέσα στα πλαίσια μιας επίππλαστης «κανονικότητας» αύριο αναμένουμε 7300 προσλήψεις στην ΕΑΕ και μόλις 1500 σε όλες τις δομές της Γενικής και στις δύο βαθμίδες! Γύρω στα μεσα Οκτώβρη αναμένονται άλλες 1500 προσλήψεις στη Γενική, ενώ τα υπόλοιπα (μεταξύ των οποίων και η στελέχωση της ΜΝΑΕ) παραπέμπονται το Νοέμβρη! Μέχρι τότε το Υπουργείο προσπαθεί να «κόψει» ή και να «εξαφανίσει» κενά με 27αρια τμήματα, συμπτύξεις άλλων τμημάτων και υποχρεωτικές υπερωρίες! Ακόμη και μετά τις αυριανές προσλήψεις, χιλιάδες κενά θα παραμείνουν ακάλυπτα σε Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και στις δομές της ΕΑΕ. Στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την παράλληλη στήριξη, οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε παράλληλη στήριξη και η μη επαρκής κάλυψη αυτών των αναγκών δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα τόσο στα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτή την στήριξη, όσο και στους εκπαιδευτικούς τους, τους οποίους το Υπουργείο δεν υπολογίζει, στέλνοντας τους ακόμα και σε 5 σχολικές μονάδες! Απαιτούμε την άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Μετά από πληθώρα καταγγελιών για προφορικές εντολές που παραβιάζουν το εργασιακό ή/και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών παραθέτουμε -ως εκλεγμένοι με τις ΣΥΝΕΚ- προς ενημέρωσή σας τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και τις σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων.
H κείμενη νομοθεσία όσο και η νομολογία των δικαστηρίων ορίζουν σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών: Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με α) την § 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την § Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και β) την § 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996. Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021.
Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία των δικαστηρίων, που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών, προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς στις ως άνω διατάξεις και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση συγκεκριμένου διοικητικού έργου.
Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές που παρέχονται εντός της τάξης και δεν επιτρέπεται να υπερβούν τις οριζόμενες από τον νόμο διατάξεις περί διδακτικού ωραρίου ενώ το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.
Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση). Αντιστοίχως, η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριών με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου. Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριών ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται αυστηρά στο πλαίσιο του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, διαφορετικά πρόκειται για παράνομη υπερωρία.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους/τις μαθητές/τριες με οποιοδήποτε τρόπο.
Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 2/10/2023
Θοδωρής Κατσωνόπουλος
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω