Α Αθήνας

Συνταξιοδοτήσεις στις Π.Ε. διευθύνσεις Αττικής | Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς

Συνταξιοδοτήσεις στις διευθύνσεις Αττικής | Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Συνταξιοδοτήσεις / Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. | Δ.Ε.

Κλάδος Α’ Αθήνας Β’Αθήνας Γ’Αθήνας Δ’Αθήνας Ανατολική

Αττική

Δυτική

Αττική

Πειραιάς Σύνολο
ΠΕ 70-Δασκάλων 99 79 70 71 38 13 64 434
ΠΕ 60-Νηπιαγωγών 18 9 8 11 1 0 4  51
ΠΕ 05- Γαλλικών 0 0 0 2 2 0 1 05
ΠΕ 06- Αγγλικών 8 6 5 7 1 1 8 36
ΠΕ11-Φυσ.Αγωγής 9 8 9 5 5 0 2 38
ΠΕ 79-Μουσικής 2 1 1 2 1 1 0 08
ΠΕ86-Πληροφορικής 1 0 1 0 1 0 1 04

Ευχαριστώντας τους συναδέλφους εργαζόμενους των 7 ΠΥΣΠΕ της Αττικής για τα στοιχεία που μας παρείχαν, σας παρουσιάζουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα πρόθεσης αφυπηρέτησης των συναδέλφων στο Λεκανοπέδιο.

Τάσεις και προοπτικές | Εκτίμηση αποχωρήσεων του κλάδου ΠΕ/70 Δασκάλων κατά τα έτη 2025-2040

Παρατηρώντας τον σημαντικό αριθμό των 576 φετινών αφυπηρετήσεων(πέρυσι ήταν 511) όλων των ειδικοτήτων, στο μεγαλύτερο  ΑΠΥΣΠΕ  της χώρας μας, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως έχει αυξηθεί ( 13% περίπου) η επιθυμία πολλών συναδέλφων για αποχώρηση-συνταξιοδότηση από τον χώρο της εκπαίδευσης, ακόμα και με δυσμενείς όρους για τους ίδιους – σε κάποιες περιπτώσεις -λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται και του αυξημένου φόρτου εργασίας και εργασιακού άγχους που αυτές επιφέρουν για τον Έλληνα εκπαιδευτικό!

Στο σημείο αυτό η αποδοχή από τη ΔΟΕ  της πρότασης των μελών της ΔΑΚΕ των συλλόγων της Αττικής για ένταξη στο διεκδικητικό πλαίσιο των 30 εργασιακών και πλασματικών, αν χρειαστεί, ετών στα 60 ηλικιακά έτη αναλογικά και όχι τιμωρητικά αποκτά ιδιαίτερη αξία! Η θέση αυτή, που έγινε και θέση του κλάδου, πρέπει το επόμενο διάστημα να κοινοποιηθεί και να ζητηθεί να λάβουν θέση όλα τα πολιτικά κόμματα ! Αιτήσεις Παραίτησης και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 (πριν από τις ανακλήσεις)

Με βάση τον μαθηματικό τύπο που έχουν επεξεργαστεί τα μέλη μας, συνάδελφος με 30 εργασιακά έτη, αν δεν υποστεί penalty πρόωρης αποχώρησης,  θα παίρνει καθαρά 1.131 ευρώ, ενώ με τις τιμωρητικές διατάξεις που ισχύουν ιδιαίτερα με το Γ’  μνημόνιο θα πάρει τελικά 953 ευρώ για ολόκληρο τον συνταξιοδοτικό του βίο!

            Θεωρούμε, λοιπόν, πως στο επόμενο διάστημα η απαίτηση 30 εργασιακά -60 ηλικιακά (αναλογικά και όχι τιμωρητικά ) έτη  εργασίας  για τους εκπαιδευτικούς και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους πρέπει να γίνει κυρίαρχο αίτημα του κλάδου!

             Επίσης, αναλογιζόμενοι και το έντονο δημογραφικό πρόβλημα που έχει η πατρίδα μας, πρέπει να εφαρμοστούν για τους τρίτεκνους-πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, τα 25 εργασιακά έτη χωρίς όριο ηλικιάς αναλογικά και όχι τιμωρητικά των ετών εργασίας!

Οι Αιρετοί της ΔΑΚΕ στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

Τρανός Χρήστος / Μπίρμπας Θεόδωροs

Ενημέρωση για την 4η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας (7 Φεβρουαρίου 2024)

Ενημέρωση για την 4η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας (7 Φεβρουαρίου 2024)

Στις 7 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Σας ενημερώνουμε πως στις 7 Φεβρουαρίου έγινε η 4η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ΑΑθήνας και η 49η από την επαναφορά των αιρετών της ΔΑΚΕ στο συγκεκριμένο υπηρεσιακό Συμβούλιο! Γιατί ακόμα και με την ψυχρή λογική η επιλογή είναι Απεργία – Αποχή

Η ανακοίνωση των αιρετών ΔΑΚΕ στο ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1.Εξέταση ένστασης για απόσπαση εκπαιδευτικού

Αφού απαντήθηκε πως τα θέματα που περιγράφονται στην ένσταση δεν αφορούν το υπηρεσιακό Συμβούλιο, το αίτημα απορρίφθηκε ομόφωνα.

2.Εξέταση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών

Θυμίζοντας σε όλα τα μέλη του ΠΥΣΠΕ την πάγια θέση των Αιρετών της ΔΑΚΕ για στήριξη της μισθολογικής αναβάθμισης των συναδέλφων αναπληρωτών με τη θετική μας ψήφο, στην ψηφοφορία που ακολούθησε, αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια σε 75 τίτλους και δεν αναγνωρίστηκε σε έναν, ο οποίος με ψήφους 3-2 απορρίφθηκε (μειοψήφησαν οι δύο Αιρετοί).

3. Εξέταση συνάφειας διδακτορικών τίτλων αναπληρωτών

Υπενθυμίζοντας πως και για την περίπτωση των διδακτορικών ισχύει για τους Αιρετούς της ΔΑΚΕ η πάγια θέση μας για στήριξη της οικονομικής αναβάθμισης των αναπληρωτών, στην ψηφοφορία που ακολούθησε με ψήφους 5-0 δόθηκε η συνάφεια σε 9 διδακτορικούς τίτλους που κατατέθηκαν.

4.Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών

Αναγνωρίστηκαν ομόφωνα όλες οι προϋπηρεσίες και των 124 αναπληρωτών που κατατέθηκαν.

5.Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Εγκρίθηκαν ομόφωνα και οι 18 άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, αφού πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ήταν ανεξάρτητες των υπηρεσιακών υποχρεώσεων των αιτούντων συναδέλφων.

6.Θέματα αποσπάσεων

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόσπαση πέντε συναδέλφων, αφού υπήρχε κενό στα σχολεία που ζητούσαν και έγινε τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου σε συνάδελφο δεύτερης ξένης γλώσσας.

7.Διάθεση εκπαιδευτικών για παροχή διοικητικού έργου

Εγκρίθηκαν ομόφωνα και τα δύο αιτήματα που κατατέθηκαν.

8.Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσωρινή τοποθέτηση με βάση τη διαθεσιμότητα που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή.

9.Αίτημα για χορήγηση επιδόματος αναπληρωτή Υποδιευθυντή

Το αίτημα απορρίφθηκε, αφού ο συνάδελφος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου 1566/85 περί αναπλήρωσης υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

10.Κατοίκον διδασκαλία

Από τα τέσσερα αιτήματα που κατατέθηκαν, εγκρίθηκε το αίτημα του συναδέλφου με τα περισσότερα τυπικά προσόντα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για το δημόσιο σχολείο: Καθήκον και Δικαίωμα – Εκπαιδευτικοί Κυκλάδων

Κοινή σύσκεψη νεοδιόριστων όλων των συλλόγων της Α Αθήνας – Πέμπτη 23/2, 18.30

Όλοι οι σύλλογοι εκπαιδευτικών Π.Ε. Α Αθήνας διοργανώνουν από κοινού σύσκεψη των νεοδιόριστών. Ακολουθεί το κάλεσμα στην συζήτηση από την πρόεδρο του συλλόγου Αριστοτέλη:

Νεοδιόριστες/οι!!!

Την Πεμπτη 23/2, στις 6.30, ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ οι νεοδιοριστες/οι αλλά και αναπληρώτριες/ες και μόνιμες/ οι της Α Αθηνας οργανωνόμαστε!
– Δεν φοβόμαστε
– Οργανώνουμε τον αγώνα μας συλλογικά και μαχητικά, όλες και όλοι μαζί
-Μπροστά στην γελοιότητα της επιμόρφωσής τους, με την ρατσιστική – αδιανόητη – απαράδεκτη – νεοφιλελεύθερη ατζέντα του ΥΠΑΙΘ για την εκπαίδευση και την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπ/κών
– Απέναντι στην αξιολόγηση – επιθεωρητισμό – ιδιωτικοποίηση
– Κανείς δεν μας χάρισε την εργασία μας και δεν την διαπραγματευόμαστε!
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΙ!
Meeting ID: 851 5382 9519
aathinas E-WALL

Μένος του ΥΠΑΙΘ απέναντι στους νεοδιόριστους-Με απόφαση που κρατούσαν κρυφή στην Α Αθήνας ανακαλούν τις μονιμοποιήσεις

Τελικά οι νουθεσίες των μεγαλόσχημων στελεχών και πολιτικών, για να ανακαλέσουν όσοι διευθυντές εκπαίδευσης έκαναν το καθήκον τους και μονιμοποίησαν τους νεοδιόριστους, έπιασαν τόπο. Από την ομηρία των νεοδιόριστων βλέπετε, δεν πρέπει να ξεφεύγει κανείς… Όπως μαθαίνουμε από το σύλλογο εκπαιδευτικών Α Αθήνας “ο Αριστοτέλης” με συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ που έγινε εν κρυπτώ στις 6/12/2022, η διεύθυνση Α Αθήνας ανακαλεί τις καθόλα σύννομες διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης των νεοδιόριστων που είχε εκδώσει. Η απόφαση έγινε γνωστή μόλις σήμερα που καθαρογράφηκε και υπογράφηκε η απόφαση! Με κινητοποίηση αμέσως απαντούν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών της περιοχής, αύριο στην Δ/νση Α’ Αθήνας, στις 2μμ!

Έχουμε γράψει αναλυτικά για το ζήτημα και τονίσει ότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να μονιμοποιεί το δόκιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, μετά τη συμπλήρωση διετούς ευδόκιμου υπηρεσίας. Αναγνωρίζει μάλιστα εμμέσως την υποχρέωσή της αυτή με το ότι επιτρέπει στους νεοδιόριστους να γίνουν διευθυντές σχολείων, παρόλο που επιμένει να τους κρατά σε καθεστώς δόκιμου. Διαβάστε εδώ: Μόνο οι δόκιμοι, νεοδιόριστοι του 2020 μπορούν να γίνουν διευθυντές – Δείτε γιατί!

Αντί λοιπόν το υπουργείο να έχει τρέξει όλες τις διαδικασίες και να καλεί τις υπηρεσίες του να μονιμοποιήσουν, κάνει το ακριβώς αντίθετο και με προφορικά κελεύσματα τους καλεί να κωλυσιεργούν επ αόριστο και μάλιστα να ανακαλέσουν και όσοι έσπευσαν να κάνουν το καθήκον τους. Είναι προφανής η στόχευση να κρατηθούν χιλιάδες άνθρωποι σε ομηρία, ώστε να αποτελέσουν ένα δυναμικό που θα εγκαινιάσει την ατομική αξιολόγηση. Κάτσε μου να σε αξιολογήσω, για να σε μονιμοποιήσω δηλαδή! Και όλα αυτά μετά από δεκαετίες αδιοριστίας και αναπλήρωσης. Και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου!

Δείτε την ανάρτηση της Ντίνας Ρέππα (Μέλους του ΔΣ της ΔΟΕ):

Άξιος ο μισθός του! Κυριολεκτικά σαν τον κλέφτη ο διευθυντής εκπ/σης Α’ Αθήνας ανακάλεσε τις μονιμοποιήσεις στις 6/12, μια μέρα μετά την κινητοποίηση στην Α’ διεύθυνση, χωρίς καν έγγραφη εντολή από το ΥΠΑΙΘ. Δεν ειδοποίησε κανέναν για το ΠΥΣΠΕ, και έστειλε στη διαύγεια την κατάπτυστη απόφαση παραμονές Χριστουγέννων… Για να αποφύγει τις κινητοποιήσεις μια και κλείνουν τα σχολεία. Δεν μας ξέρουν καλά! Αυτοί κυνικοί σφουγκοκωλάριοι της κυβέρνησης, υποκλίνονται χωρίς να υπολογίζουν συναδελφικότητα, δικαιώματα, δικαιοσύνη. Διάλεξαν να είναι με το υπουργείο, ενάντια στους εκπαιδευτικούς Εμείς πάλι, με τις νέες και τους νέους συναδέλφους/ισσες, μαχητικοι/ές υπερασπιστές των εργαζομένων και μάλιστα των πιο πληττόμενων… Μαχητικά αύριο!

Διαβάστε την ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών “ο Αριστοτέλης”:

Είμαστε σε πόλεμο! Σαν τον κλέφτη ο δ/ντης εκπ/σης της Α’ Αθήνας Κ. Μιχαηλίδης ανακάλεσε τις μονιμοποιήσεις των νεοδιόριστων της ειδικής του 2020!  Όλες και όλοι στην δ/νση Α’ Αθήνας, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου στις 2μμ (1-4 ώρες διευκολυντική στάση εργασίας για το ολοήμερο) Δεν εκβιαζόμαστε, δεν δεχόμαστε καμία απειλή!

 

 

Κύλιση προς τα επάνω