ΠΕΑΝ

ΠΕΑΝ – ΒΉΜΑ-ΒΉΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ – 1ΓΕ & 2ΓΕ 2023

ΒΉΜΑ-ΒΉΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΕΠ (εδώ δηλώνουμε πόσα προσόντα έχουμε)
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ (εδώ αποδεικνύουμε πόσα και ποια προσόντα έχουμε)

Α. Αίτηση στο ΑΣΕΠ

• Εκδίδουμε και πληρώνουμε το παράβολο με κωδικό «8223». Φροντίζουμε να καταγράψουμε σωστά το e- mail μας για να μας έρθει ηλεκτρονικό μήνυμα, τόσο για την έκδοση, όσο και για την πληρωμή του παραβόλου (συνεπώς 2 email έως εδώ πρέπει να λάβουμε). Για μια ακόμα επιβεβαίωση ότι πληρώθηκε το παράβολο επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/…/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo και ελέγχουμε αν δίπλα από το παράβολο γράφει «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ».
• Μπαίνουμε στο ΑΣΕΠ. Επιλέγουμε το διαγωνισμό 1ΓΕ/2023
• Συμπληρώνουμε σωστά όλα τα πεδία
• Αφού δηλωθούν όλα τα στοιχεία και πατήσουμε οριστική υποβολή έρχεται και το 3ο και οριστικό e-mail που αφορά την οριστικοποίηση της αίτησης μας

Β. Ανέβασμα δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

• Το Υ.ΠΑΙ.Θ τις επόμενες μέρες θα βγάλει ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ
• Δημιουργήστε όλα τα αρχεία σας σε pdf
• Οποιοδήποτε προσόν (π.χ. τίτλο σπουδών) έχετε περάσει την τελευταία φορά στο ΟΠΔΥΔ δεν το ξανά ανεβάζετε.
• Ανεβάζετε ξανά (πρόσφατο) καινούργιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή έντυπο που να αποδεικνύει ποσοστό αναπηρίας
• Ολοκλήρωση διαδικασίας. Κατά την επεξεργασία αιτήσεων το ΑΣΕΠ θα διασταυρώσει, αν κάθε ένα από αυτά που αιτηθήκατε είναι αληθινά, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά που ανεβάσετε στο ΟΠΣΥΔ.
ΠΕΑΝ – Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Ανακοίνωση ΠΕΑΝ: Προετοιμασία για την προκήρυξη Γενικής Αγωγής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΕΑΝ αναφορικά με την προκήρυξη Γενικής Αγωγής που αναμένουμε να πάει σύντομα στο τυπογραφείο και να ανακοινωθεί η έναρξη των αιτήσεων.

“Αγαπητοί συνάδερφοι μπείτε στο ΟΠΣΥΔ και ελέγξτε οτιδήποτε είχατε καταχωρίσει την τελευταία φορά.
Όταν ξεκινήσουν οι αιτήσεις θα καταχωρήσετε ξανά καινούργια πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
Αυτή τη στιγμή αρκετές διευθύνσεις μας έχουν στείλει email για να ελέγξουμε στην καρτέλα «ΦΑΚΕΛΟΣ» την υπο-καρτέλα «Πρόσληψη-Ανάληψη» την ορθή καταχώρηση της φετινής προϋπηρεσίας”.

ΠΕΑΝ: «Σύσταση οργανικών κενών στους ΠΕ60-Νηπιαγωγούς και διορισμοί για το 2023»

Επιστολή της ΠΕΑΝ για άμεση σύσταση οργανικών θέσεων στους νηπιαγωγούς και συνέχιση των διορισμών και το 2023!!

Ακολουθεί η επιστολή

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την κατάσταση που
επικρατεί στα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας, εξαιτίας του φαινομένου των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών/νηπιαγωγών, τη στιγμή που τα νέα κενά που προέκυψαν
από την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης είναι αυταπόδεικτα πάρα
πολλά.

Εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία: Πολλαπλά τα οφέλη από την εφαρμογή της

Πιο συγκεκριμένα, η τριετής και σταδιακή εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης δημιούργησε 1496 νέες οργανικές θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, το έτος
2017-2018, δηλαδή το έτος πριν την έναρξη της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
οι προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών της Α’ φάσης ήταν 1404 και τα
οργανικά κενά 1071. Το πρώτο έτος εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης, δηλαδή το 2018-2019 κατά την Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών
είχαμε αύξηση 231 νέων θέσεων. Το δεύτερο έτος εφαρμογής της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή το 2019-2020 κατά την Α’ φάση προσλήψεων
αναπληρωτών είχαμε αύξηση 645 νέων θέσεων. Το τρίτο έτος εφαρμογής της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή το 2020-2021 κατά την Α’ φάση προσλήψεων
αναπληρωτών είχαμε αύξηση 620 νέων θέσεων. Δυστυχώς, οι 1496 νέες θέσεις δεν
μετατράπηκαν έως και σήμερα σε οργανικές, αλλά παρέμειναν ως λειτουργικά κενά.
Παρόλο που ζητούσαμε έστω τη σύσταση 1100 κενών από τα 1496, καμία προσπάθεια
δεν έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η πολιτική απόφαση επιφέρει σοβαρά
προβλήματα στην ποιοτική αναβάθμιση της προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, η
συνεχής αλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού δημιουργεί δυσκολία στην προσαρμογή

των προ-νηπίων και των νηπίων, καθώς σε αυτή την ηλικία τα παιδιά χρειάζονται
σταθερότητα και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Με την αλλαγή
του/της νηπιαγωγού κάθε χρόνο είναι δύσκολο τα παιδιά να μεταβαίνουν ομαλά από
το προ-νήπιο στο νήπιο, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής των
μικρών μαθητών. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί κάτι πολύ σημαντικό. Η ασφάλεια των
παιδιών και η αποφυγή ατυχημάτων εξαρτάται και από τη σταθερότητα του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν μια μόνιμη θέση μαζί με
τον προϊστάμενο του νηπιαγωγείου μπορούν να προβλέπουν και να αποτρέπουν μια
σειρά από ατυχήματα, καθώς αναγνωρίζουν τους παράγοντες κινδύνου και
καταγράφουν σχέδια δράσης για αποφυγή αυτών των ατυχημάτων.
Επιπλέον, στις μεγάλες πόλεις, όπου και υπάρχουν τα περισσότερα κενά με τα
πολυπληθή τμήματα, η συνεχής αλλαγή αναπληρωτών δημιουργεί πολλαπλά
προβλήματα. Αρχικά, υπάρχουν πολλά νηπιαγωγεία που οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί
καλούνται να γίνουν προϊστάμενοι της σχολικής μονάδας. Πρέπει να καταστεί σαφές
πως αυτή τη αιφνίδια απόφαση δημιουργεί προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης των
νηπιαγωγείων. Μια σχολική μονάδα χρειάζεται μια σταθερή ομάδα εκπαιδευτικών για
να λειτουργεί το σχολείο με έναν σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο. Αναντίρρητα,
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η δημιουργία μιας σχολικής κουλτούρας
χρειάζεται έναν σύλλογο διδασκόντων που να αποτελείται από μόνιμο εκπαιδευτικό
προσωπικό με νέο εκπαιδευτικό αίμα, με σκοπό να αναβαθμιστεί η ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ο χώρος της Παιδείας και δε της προσχολικής εκπαίδευσης
δεν μπορεί να λειτουργεί με ημίμετρα.
Ως Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών ζητάμε από την παρούσα
κυβέρνηση να προβεί σε σύσταση του 100% των οργανικών μας κενών, δηλαδή 1496
νέα οργανικά κενά. Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν αναμένουμε αρκετές νέες

συνταξιοδοτήσεις για το 2023. Τα οργανικά κενά του κλάδου μας φαίνεται πως θα
ξεπεράσουν μαζί με τις συνταξιοδοτήσεις του 2023 τα 1800 οργανικά κενά. Επίσης,
γνωρίζουμε πως εκτός από την δική μας ειδικότητα υπάρχουν και άλλες ειδικότητες
στις οποίες δεν έχουν συσταθεί τα οργανικά τους κενά. Δε γίνεται να δημιουργείτε
ειδικότητες Α’ και Β’ κατηγορίας. Θεωρούμε πως θα πρέπει να συσταθούν όλα τα
οργανικά σε όλες τις ειδικότητες με σκοπό να αποκατασταθεί αυτή η αδικία.
Τέλος, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την αγωνία μας για την υλοποίηση νέων
διορισμών το 2023. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η εκπαίδευση χρειάζεται και τη φετινή
χρονιά έναν γενναίο αριθμό διορισμών, έτσι ώστε ο Σεπτέμβρης να βρει τα σχολεία με
μόνιμο προσωπικό. Ως εκ τούτου ευελπιστούμε σε έναν αριθμό διορισμών από 10000
έως 12000, έτσι ώστε όλες οι ειδικότητες να λάβουν την κατανομή που τους αναλογεί
με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. Για την ειδικότητα μας ΠΕ60-Νηπιαγωγών
επιθυμούμε την κάλυψη των 1800 κενών στους νέους διορισμούς για το έτος 2022-
2023 στη γενική αγωγή και όλα τα τμήματα ένταξης της ειδικής αγωγής, με σκοπό να
περιοριστούν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν εξαιτίας του φαινομένου του
αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

Με εκτίμηση
Π.Ε.Α.Ν

Οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί ζητούν την σύσταση και πλήρωση όλων των πραγματικών οργανικών κενών με μόνιμους διορισμούς

Μερα25Όπως μας ενημερώνει η Πανελλήνια Ενωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Π.Α.Ε.Ν., η αγωνία των χιλιάδων αναπληρωτών που εξυπηρετούν τα σχολεία όλης της επικράτειας, γιγαντώνεται ενόψει των διορισμών για το ερχόμενο σχολικό έτος 2022-2023.

Εχει διαρρεύσει ότι θα γίνουν περί τους 700 διορισμούς στον κλάδο Νηπιαγωγών σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές οργανικές ανάγκες. Σημειώστε ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά σε 10500 διορισμούς εγκρίθηκαν 1500 διορισμοί νηπιαγωγών χωρίς να συσταθεί ούτε μια οργανική θέση.

Η ΠΕΑΝ αναφέρει ότι τα υπάρχοντα οργανικά κενά οφείλονται σε συνταξιοδοτήσεις , σε συγχωνεύσεις τμημάτων και σε μετατάξεις εκπαιδευτικών.

Ωστόσο, τα 1100 κενά που προέρχονται από την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, τεχνηέντως μένουν στην αφάνεια, δεν ανακοινώνονται ως οργανικά κενά και επομένως δεν καλύπτονται με μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Κρίνουμε ότι τα οργανικά κενά πρέπει να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς και για αυτό απαιτείται η σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων σε όλη τη χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτάται η υπουργός:

 Γιατί αποσιωπάτε τα πραγματικά οργανικά κενά των Νηπιαγωγών;

 Γιατί επιλέγετε την κάλυψη των κενών με αναπληρωτές νηπιαγωγούς, προκαλώντας έτσι λειτουργικές και παιδαγωγικές στρεβλώσεις στην ευαίσθητη βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης;

 Πότε και με ποιο τρόπο προτίθεστε να εξυγιάνετε την προσχολική εκπαίδευση;

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

Ανακοίνωση ΠΕΑΝ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2022

Ο ΚΛΆΔΟΣ ΜΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΊ 821 ΜΌΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΏΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΑΓΩΓΉ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΊΜΕΝΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎΣ!!!

276223862 167755732271362 2785402087400601916 n

Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων «αναγνωρίζει» ως οργανικές θέσεις μόνο τις 821 (567 οργανικά κενά από πέρσι συν οι 254 φετινές συνταξιοδοτήσεις).
Εντέχνως, το Υπουργείο συνεχίζει να αποκρύπτει από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και από την ελληνική κοινωνία άλλα 1100 κενά, τα οποία ενώ θα έπρεπε να συσταθούν ως οργανικά, παρουσιάζονται ως λειτουργικά και ως εκ τούτου δεν μπορούν να δοθούν σε διορισμούς!!!
Όσο και αν γίνεται προσπάθεια από το Υ.ΠΑΙ.Θ να αποκρύπτει τα κενά του κλάδου μας…τόσο εμείς θα είμαστε εδώ για να φανερώνουμε την αλήθεια!!!
Τέλος, στηρίζουμε και εμείς την προσπάθεια για 11000 μόνιμους διορισμούς για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και για όλους τους κλάδους!!!
Κύλιση προς τα επάνω