Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία «Ένα σχολείο για όλους – Μια κοινωνία για όλους» Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία  «Ένα σχολείο για όλους – Μια κοινωνία για όλους» Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, 15:30-18:00

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με θέμα «Ένα σχολείο για όλους – Μια κοινωνία για όλους», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, 15:30-18:00.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της φωνής και των δυνατοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία, των δικαιωμάτων τους για ισότιμη πρόσβαση και ενεργό συμμετοχή σε όλους τους τομείς της ζωής τους, καθώς και των δράσεων προάσπισης του δικαιώματος πρόσβασης σε μια ποιοτική εκπαίδευση. Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Η εκδήλωση περιλαμβάνει: α) εισηγήσεις Ατόμων με Αναπηρία από τον χώρο της επιστήμης, της πολιτικής και της εκπαίδευσης, β) επιστημονική εισήγηση για το δικαίωμα των κωφών μαθητών/τριών στη δίγλωσση εκπαίδευση μέσω της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) γ) εισήγηση στελέχους του Ι.Ε.Π. για τον ρόλο του Ι.Ε.Π. στην προάσπιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και δ) συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, τις σύγχρονες τάσεις, τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας καθώς και τις προοπτικές στην εκπαίδευση και γενικότερα στο κοινωνικό γίγνεσθαι των Ατόμων με Αναπηρία. Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

Υλικό με δραστηριότητες για την παγκόσμια ημέρα αναπηρίας

Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με μεθοδολογία μεικτού τύπου/υβριδική. Οι ομιλητές/τριες θα παρευρεθούν με φυσική παρουσία στον χώρο του Ι.Ε.Π., Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση εξ αποστάσεως.

Στην εκδήλωση θα προηγηθούν χαιρετισμοί από εκπροσώπους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., του Ι.Ε.Π., της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας και θα απαντηθούν ερωτήσεις, οι οποίες θα αποστέλλονται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο chat της ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμη σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα στο κανάλι YouTube του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη διεύθυνση: https://youtube.com/live/_ziB7c4WE5I

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Δελτίο Τύπου

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία / Εγκύκλιος – Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων

«Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, και με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.): Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

1. Να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που να αφορούν: α) στην προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, β) στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων εντός της σχολικής κοινότητας και γ) στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να προγραμματίσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα Ειδικά Σχολεία και με την υποστήριξη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Συμβούλων Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Για την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων επισυνάπτεται ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού (συμβάσεων, βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών κ.ο.κ), το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.

2. Να προβούν στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ή/και άλλων καινοτόμων ενταξιακών δράσεων. Η παρουσίαση-διάχυση των καλών πρακτικών θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των Συμβούλων Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

3. Να συμβάλουν, εφόσον επιθυμούν, στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 – 14:00 στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Διευκρινίσεις ΥΠΑΙΘ για εφημερίες εκπ/κων Τμήματος Ένταξης και μείωση ωραρίου λόγω συμμετοχής σε Ε.Δ.Υ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι, αφενός, η ανάδειξη της φωνής των μαθητών/τριών με αναπηρία και, αφετέρου, η παρουσίαση και διάχυση ενταξιακών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης (π.χ. δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα), δρώμενων ευαισθητοποίησης (π.χ. ταινίες μικρού μήκους) καθώς και συνεργατικών πρακτικών σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης (π.χ. προγράμματα συνεκπαίδευσης).

Για τον λόγο αυτό ζητείται από τις σχολικές μονάδες, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν συναφές υλικό το οποίο έχει παραχθεί από

: i) Μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ή ii) το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης.

Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει: α) εικαστικές δημιουργίες μαθητών/τριών οποιασδήποτε μορφής και τεχνικής,

β) ταινίες μικρού μήκους που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους μαθητές/τριες ή με συμβολή των ίδιων των μαθητών/τριών ως συντελεστών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν (αυστηρά) τα έξι (6) λεπτά, και θα αποσκοπούν στην ανάδειξη της φωνής των μαθητών/τριών με αναπηρία και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας, γ) λογοτεχνικά αποσπάσματα ή ποιήματα, δ) φωτογραφικό υλικό υψηλής ευκρίνειας σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή και σε μορφή αρχείου JPG, το οποίο θα περιλαμβάνει:

i) ατομικές ή ομαδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών/τριών που παρήχθησαν στο πλαίσιο δράσεων συνεκπαίδευσης ή άλλων προγραμμάτων (τρεις ψηφιακές φωτογραφίες ανά σχολική μονάδα)

ή/και ii) στιγμιότυπα εικαστικών δράσεων με στόχο τη συμπερίληψη αυτού του υλικού σε σχετικό video που θα δημιουργηθεί και θα προβληθεί στην εκδήλωση.

Παρακαλούμε σε κάθε φωτογραφία να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα της σχολικής μονάδας, ε) αφίσες-πόστερ σε μορφή αρχείου PNG που αναδεικνύουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στ) καινοτόμες δημιουργίες σχολείων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ που συμβάλλουν στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στην ανάδειξη του δικαιώματός τους για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε από το ανωτέρω υλικό απεικονίζονται ευκρινώς μαθητές/τριες θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους για την παρουσίαση ή/και την προβολή του.

Το ανωτέρω υλικό παρακαλούμε να αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υ.ΠΑΙ.Θ.A., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’, Προάσπισης Δικαιωμάτων Μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Γραφείο 1102, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180, το αργότερο έως την Παρασκευή 17/11/2023, προκειμένου να γίνει η επεξεργασία του από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αειφορίας. Επισημαίνουμε ότι η αποστολή του υλικού θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από διαβιβαστικό το οποίο θα αναφέρει τα παραδοτέα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [134.64 KB]

 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και, ευρύτερα, της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.:

 

Να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που να αφορούν: α) στην προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, β) στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων εντός της σχολικής κοινότητας και γ) στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.

 

1. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να προγραμματίσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα Ειδικά Σχολεία & με την υποστήριξη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

Για την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων, επισυνάπτεται ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού (συμβάσεων, βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών κ.ο.κ), το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.

 

2. Να προβούν, στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ή/και άλλων καινοτόμων, ενταξιακών δράσεων. Η παρουσίαση-διάχυση των καλών πρακτικών θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

3. Να συμβάλουν στη δημιουργία βίντεο μικρού μήκους που θα παραχθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο την ανάδειξη της φωνής όλων των μαθητών/τριών και την παρουσίαση καλών συνεργατικών πρακτικών στον χώρο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ζητείται από τις σχολικές μονάδες, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή υλικό το οποίο έχει εκπονηθεί από μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Το ψηφιακό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει:

α) Εικαστικές δημιουργίες μαθητών/τριών οποιασδήποτε μορφής και τεχνικής, γ) Λογοτεχνικά αποσπάσματα ή ποιήματα, δ) Φωτογραφικό υλικό με στιγμιότυπα εκπαιδευτικών δράσεων, υψηλής ευκρίνειας (3 ψηφιακές φωτογραφίες ανά σχολική μονάδα) ή ε) Αφίσες – Πόστερ που αναδεικνύουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Επισημαίνεται ότι: Α. σε οποιοδήποτε από το ανωτέρω υλικό απεικονίζονται ευκρινώς μαθητές/τριες, θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους για την παρουσίαση ή/και την προβολή του. Β. στο υλικό που θα αποσταλεί θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η σχολική μονάδα από την οποία προέρχεται. Το ανωτέρω υλικό παρακαλούμε να αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γ’ (Προάσπισης Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία) της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής [email protected] το αργότερο έως την Τρίτη 29/11/2022 προκειμένου να γίνει η επεξεργασία του σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ (Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης) της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Επισημαίνουμε ότι η αποστολή του υλικού θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από διαβιβαστικό, το οποίο θα αναφέρει τα παραδοτέα.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [179.43 KB]

Κύλιση προς τα επάνω