ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: οικογένεια – σχολείο – ενηλικίωση – κοινότητα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: οικογένεια  σχολείο  ενηλικίωση  κοινότητα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: οικογένεια  σχολείο  ενηλικίωση  κοινότητα – Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών & Μελών ΕΕΠ  ΕΒΠ των Σχολικών Μονάδων Γενικής & Ειδικής Εκπαίδευσης & ΚΕΔΑΣΥ

Στις 29, 30 και 31 Μαρτίου 2024, στο ξενοδοχείο Galaxy στο Ηράκλειο Κρήτης, θα διεξαχθεί το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: οικογένεια- σχολείο – ενηλικίωση – κοινότητα».
ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Το συνέδριο έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης της διαδικτυακής διημερίδας με θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες: Σχολείο – Οικογένεια- Κοινότητα» και έχει διασφαλίσει τη συμμετοχή έμπειρων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων. Πρόκειται για υβριδικό συνέδριο και υπάρχει η δυνατότητα για δια ζώσης καθώς και για online παρακολούθηση.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να υπογραμμίσουμε την ξεχωριστή σημασία που έχει η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων στην έγκυρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και στον σχεδιασμό στοχευμένης ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε ολόκληρη την οικογένεια.

Μαθησιακές δυσκολίες | Διάγνωση, αίτια , συμπτώματα, αντιμετώπιση και συμβουλές!

Φιλοδοξούμε να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι η έγκαιρη ανίχνευση από διεπιστημονική ομάδα σε συνδυασμό με στοχευμένη παρέμβαση σε ολόκληρη την οικογένεια μπορεί να κάνει την διαφορά στην ζωή των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο όσον αφορά στις εκπαιδευτικές επιδόσεις όσο και στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Το συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα σε έμπειρους και νέους ερευνητές και επαγγελματίες να παρουσιάσουν τις θέσεις και έρευνά τους πάνω σε επίκαιρα ζητήματα στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση.

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει:

  • Προφορικές ανακοινώσεις
  • Αναρτημένες ηλεκτρονικές ανακοινώσεις (e-poster)
  • Εργαστήρια (Workshops)
  • Ειδική Συνεδρία Νέων Επιστημόνων
  • Θα δημοσιευτούν πρακτικά του συνεδρίου

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρούς σχετικών ειδικοτήτων όπως παιδοψυχιάτρους και παιδονευρολόγους καθώς και ερευνητές και φοιτητές των αντίστοιχων σχολών.

Το παρόν συνέδριο επιδιώκει να παρουσιάσει ένα μοντέλο διεπιστημονικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και να συζητήσει τις νέες εξελίξεις στο χώρο της ειδικής αγωγής και των μαθησιακών δυσκολιών, να παρουσιάσει καινοτόμες μεθόδους εξ’ αποστάσεως στήριξης των οικογενειών, σύγχρονα εργαλεία και καλές πρακτικές από το χώρο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Το συνέδριο θα έρθει επίσης να συζητήσει τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για την στήριξη των υπαρχουσών εκπαιδευτικών δομών καθώς και τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων που εξυπηρετούν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Επίσης, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διατύπωση επίκαιρων προτάσεων για τις ανάγκες ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών και της στοχευμένης ψυχοκοινωνικής στήριξης των οικογενειών αυτών των μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΩΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΡΘΡΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Εργαστήριο Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο &

Ινστιτούτο Μελετών & Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ)

Διευκρινίσεις ΥΠΑΙΘ για εφημερίες εκπ/κων Τμήματος Ένταξης και μείωση ωραρίου λόγω συμμετοχής σε Ε.Δ.Υ.

 

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, https://lahers.hmu.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b5/

 

Με εκτίμηση,

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΜΕΓΕΕ

 

Εξοπλισμός αξίας 8,5 εκ. ευρώ για άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ανακοίνωση κατακύρωσης – πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού
εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων
ειδικής αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022)

Σχετ:1. Η με αρ. πρωτ. Φ 478.6/42/13512/Α2/7-2-2023 πρόσκληση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη
οψιγενών μεταβολών, πριν τη σύναψη σύμβασης, στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022)
2.Υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών της μειοδότριας εταιρείας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Φ 478.6/305/138942/A2/9-11-2022 (ΑΔΑΜ:
23AWRD012106317 ΑΔΑ: 91ΩΗ46ΜΤΛΗ-ΣΤΑ) που σας κοινοποιούμε συνημμένα και μετά την έκδοση
της 645/2022 πράξης του ΣΤ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί προσυμβατικού ελέγχου της
διαγωνιστικής διαδικασίας και την αρ. πρωτ 18262/03-02-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης επί του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης για το
υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (κωδικός
ΟΠΣ ΤΑ 5181031), ανακηρυχθήκατε μειοδότης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού:

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022), για τις
ποσότητες που αναφέρονται στη διακήρυξη, αντί ποσού οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (8.363.640,00€), πλέον Φ.Π.Α. (24% και 6%) ενός εκατομμυρίου
εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.904.313,60 €)

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

Παρακαλείσθε εντός 15 ημερών από την λήψη της παρούσας να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας
για την υπογραφή της σύμβασης 08/2023 προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Ειδική Αγωγή: Δυο μέτρα και δυο σταθμά στη σύσταση νέων οργανικών κενών

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΕΠΑΦΟΣ: Χρήσιμα εργαλεία για τους μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Στο πλαίσιο του συστήματος «Εκπαίδευση για όλους – εκπαίδευση με όλα τα παιδιά μαζί», ο ΕΠΑΦΟΣ έχει δημιουργήσει μια νέα σειρά βοηθημάτων για την υποστήριξη της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Στη χώρα μας το 10%-15% του μαθητικού πληθυσμού χρειάζεται ειδική αγωγή με τη συντριπτική τους πλειοψηφία  να παρακολουθεί τα Τμήματα Ένταξης στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών σε πολλά σχολεία μένει χωρίς βοήθεια γιατί δεν λειτουργούν Τμήματα Ένταξης σε όλες τις σχολικές μονάδες, ή ακόμα δεν έχουν αναπληρωθεί/τοποθετηθεί στα τμήματα αυτά οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής.

Όλα αυτά τα χρόνια οι εκπαιδευτικοί σπαταλούν πολύτιμο χρόνο φτιάχνοντας δικές τους ασκήσεις, ή εκτυπώνοντας φωτοτυπίες από βιβλία και site ειδικής αγωγής, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές με Αναπτυξιακές Διαταραχές και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες να προσαρμοστούν και να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό περιβάλλον. Αρκετοί επαγγελματίες από τον χώρο της Ειδικής Αγωγής συχνά αναφέρουν ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε ειδικά βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια για κάποιες πολυπληθείς κατηγορίες της ειδικής αγωγής.

Για αυτόν τον λόγο, σε συνεργασία με έμπειρους ειδικούς της Ειδικής Εκπαίδευσης δημιουργήσαμε τα κατάλληλα εργαλεία για εκπαιδευτικούς και γονείς έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες των παιδιών και να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσής τους. Το υλικό των βοηθημάτων περιλαμβάνει ποικιλία ασκήσεων, συμβουλών και κοινωνικών ιστοριών καλύπτοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την υποστήριξη που χρειάζονται.

Τα βιβλία αυτά συμπυκνώνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία της εταιρείας στον τομέα της Εκπαίδευσης και με την προσπάθεια αυτή, η ομάδα του ΕΠΑΦΟΥ δεσμεύετε να αναπτύξει και άλλα προϊόντα σχεδιασμένα για την υποστήριξη της Ειδικής Αγωγής. Περισσότερες πληροφορίες για τα βιβλία θα βρείτε εδώ.

Ειδική Αγωγή: Δυο μέτρα και δυο σταθμά στη σύσταση νέων οργανικών κενών

Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Εκπαίδευση αλλοδαπών – παλιννοστούντων & παιδιών προσφύγων

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Τσαμουργκέλη Άννα Μαρία στο τηλέφωνο 2106990401 ή στο mail [email protected] .

Εγκύκλιος Πανελληνίων 2023 για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Σε εφαρμογή αυτών, με την παρούσα εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων/αποφάσεων/αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στους υποψηφίους (μαθητές τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
1. Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι υποψήφιοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν.958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, ii) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον 67%, που συνδέεται με τα άνω άκρα, iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, iv) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Για τις περιπτώσεις (i) έως και (iii), η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της ΑίτησηςΔήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από απόφαση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική, με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τα ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνοντας υπόψη τις γνωματεύσεις που χορηγούνται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α’) στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΚΕΔΑΣΥ με τα ΚΕΠΑ και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄). Για την περίπτωση (iv) απαιτείται απόφαση από τα οικεία Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική, με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης, στην οποία αναγράφεται ακριβώς η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου, έτσι όπως αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση (iv), καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του, εφόσον αυτό απαιτείται.

2. Επίσης προφορικά εξετάζονται οι υποψήφιοι με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν αξιολογική έκθεση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του υποψηφίου λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι στο φάσμα αυτισμού εξετάζονται: i) γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης ή ii) προφορικά. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αξιολογική έκθεση/απόφαση από τα οικεία Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης, στην οποία θα αναγράφεται ακριβώς η ανωτέρω δυσκολία του υποψηφίου, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του, εφόσον αυτό απαιτείται. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση/απόφαση των αναφερομένων Κέντρων. Όσον αφορά στις περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα και επιθυμούν να τους παρασχεθεί παράταση χρόνου εξέτασης, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο β) του κεφαλαίου Ε της παρούσας εγκυκλίου.

Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΑ
Εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης έως τριάντα λεπτά (30’), οι υποψήφιοι που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας. Ειδικότερα: α)Για όσους έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω καθώς και προβλήματα επιληψίας, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τα ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνοντας υπόψη τις γνωματεύσεις που χορηγούνται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α’) στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΚΕΔΑΣΥ με τα ΚΕΠΑ και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄). β) Για όσους παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης. Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα και επιθυμούν να τους παρασχεθεί παράταση χρόνου εξέτασης, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο β) του κεφαλαίου Ε της παρούσας εγκυκλίου.

Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
Οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων, δύνανται να εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του άρθρου 13Α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση. Συνεπώς, ο τρόπος εξέτασης που προβλέπεται για τους υποψήφιους της περίπτωσης Δ της παρούσας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της αριθμ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 897 Β΄) είναι μόνο γραπτός, εκτός και αν οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πιστοποιηθούν με προσωρινή κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% που συνδέεται με τα άνω άκρα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 (ii) της περίπτωσης Α της παρούσας, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά. Για την περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά περίπτωση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες εξεταστικές διαδικασίες, να καταθέσουν σχετική αίτηση προς την ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσής τους. Στην περίπτωση των Ειδικών Μαθημάτων και των νέων Μουσικών Μαθημάτων η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης είναι το αργότερο εντός δύο ημερών από την ημέρα εξέτασης του αντίστοιχου μαθήματος που είχε δηλώσει. Η αίτηση για συμμετοχή στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, ή β) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της Ιδιωτικής Κλινικής, από τα οποία να προκύπτει η αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση/δικαιολογητικά ασθενείας, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
α) Οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάζονται προφορικά υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο που έχει υποβληθεί η Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρίου 2023. β) Οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο που έχει υποβληθεί η Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρίου 2023. Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική εισήγηση των ΚΕΔΑΣΥ για παράταση χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά (30’), των υποψηφίων των περιπτώσεων Β i) και Γ της παρούσας εγκυκλίου, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων των συγκεκριμένων υποψηφίων, διαβιβάζουν με ενυπόγραφο διαβιβαστικό,το οποίο φέρει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 Αντίγραφο των αιτήσεων των υποψηφίων.

 Αντίγραφο των γνωματεύσεων.

 Πίνακα σε αρχείο Excel που περιλαμβάνει στήλες με: όνομα σχολείου, επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψηφίου, αριθμό αίτησης, φορέα γνωμάτευσης, αριθμό πρωτοκόλλου γνωμάτευσης, κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο υποψήφιος (φάσμα αυτισμού, προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω, προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας) και στήλη για εισήγηση. Οι Διευθυντές ΔΕ, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων:

 Δημιουργούν ενιαίο αρχείο ενσωματώνοντας τα αρχεία-πίνακες των σχολείων.

 Αποστέλλουν ηλεκτρονικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό, το οποίο φέρει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στα οικεία ΚΕΔΑΣΥ τον πίνακα συμπληρωμένο και συνοδευόμενο από τα αντίγραφα αιτήσεων των υποψηφίων και των γνωματεύσεων. Οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΑΣΥ, αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων του πίνακα και ελέγξουν την ορθότητα και την ισχύ των γνωματεύσεων:

 Εισηγούνται επί των αιτημάτων (θετικά ή αρνητικά) συμπληρώνοντας την αντίστοιχη στήλη του πίνακα.  Για τις περιπτώσεις της θετικής εισήγησης, εκδίδουν μια συγκεντρωτική απόφαση, ανά Λύκειο, για παράταση χρόνου σε ενιαίο έγγραφο.

 Αποστέλλουν στις Διευθύνσεις ΔΕ τον πίνακα συμπληρωμένο, ως προς την απόφαση, καθώς και το έγγραφο της συνολικής απόφασης. Τέλος οι Διευθυντές ΔΕ διαβιβάζουν σε κάθε σχολείο το τμήμα της απόφασης που αφορά στους υποψήφιους του σχολείου προκειμένου εκείνοι να ενημερωθούν. γ) Υπενθυμίζεται ότι τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα, καθώς και για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση, στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, δηλαδή η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών αφορά υποχρεωτικά και τις πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

 

Εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία: Πολλαπλά τα οφέλη από την εφαρμογή της

ΦΕΚ: Νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Χορήγηση άδειας εξετάσεων για Δ.Υ φοιτητές

Τελειωτικό χτύπημα στην εκπαίδευση από Κεραμέως με δηλώσεις για νέο σύστημα διορισμών;

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας / Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, αλλά και των παιδιών προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη -Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

unnamed 1 E-WALL

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [644.25 KB]

Επικίνδυνα εχθρική η στάση του ΥΠΑΙΘ απέναντι στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γυμνασίου και Λυκείου!»

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το άνοιγμα των σχολείων, ενώ η Α΄ φάση προσλήψεων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων είναι γεγονός. Και μετά τι; Τι μέλλει γενέσθαι;

Το ερώτημα αυτό άραγε βρίσκει απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Αλ. Κόπτση: «το υπουργείο Παιδείας θα καλύψει όλα τα κενά που θα δηλωθούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (εναπομείναντα κενά, κενά από άδειες κλπ.)»;

Γιατί αν όχι, τότε εκατοντάδες φιλόλογοι του ευαίσθητου και πολύπαθου κλάδου της ΕΑΕ θα μείνουν πάλι στα αζήτητα και θα δουν να χαμηλώνει ο πήχης για τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων που αφορούν την παράλληλη στήριξη και την λειτουργία τμημάτων ένταξης. Αναφορικά με τα τελευταία ας σημειωθεί ότι, ενώ έχει εγκριθεί η σύστασή τους, η κυβέρνηση φαίνεται να κωλυσιεργεί με το σχετικό ΦΕΚ.

Αν όχι, για πολλοστή φορά ματαιώνεται η «γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική προοπτική της χώρας» που επικαλούνται κυβερνητικοί εκπρόσωποι, κατακρεουργείται ο δωρεάν χαρακτήρας της εκπαίδευσης διολισθαίνοντας σε μια εκπαίδευση δύο ταχυτήτων και σε μια αναχρονιστική και άνιση μεταχείριση των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον ενθαρρύνεται και παρατείνεται θεσμικά η φοίτησή τους σε ειδικά σχολεία, ενάντια στις αξίες της συμπερίληψης.

Αν όχι, η ειδική αγωγή Β/θμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στον κλάδο φιλολόγων, για άλλη μια φορά υπονομεύεται στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας διαψεύδοντας τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί “κάλυψης όλων των κενών”, “όλοι οι καθηγητές στην θέση τους”, που πλέον ηχούν στα αυτιά μας ως ειρωνικές και ουτοπικές!

Αν όχι, οι γονείς για άλλη μια φορά θα σηκώσουν το βάρος της στήριξης των παιδιών τους που χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης οδηγώντας τους σε οικονομική αφαίμαξη. Και διερωτόμαστε το εξής πια παράδοξο:

Πώς το Υπουργείο Παιδείας, με πρωτοφανή ανοχή και χωρίς ενοχές, παραγκωνίζει και μεροληπτεί αναιτιολόγητα κατά των οικογενειών με παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αποφοιτούν από το δημοτικό;

Με ποιο σκεπτικό δίνεται βαρύτητα μόνο στην Α/θμια εκπαίδευση;

Πώς οι ανάγκες των παιδιών αυτών εξαλείφονται ως δια μαγείας μεταπηδώντας στην Β/μια εκπαίδευση;

Άλλωστε και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 8.688 προσλήψεις ΕΑΕ στην Α/θμια έναντι 2.200 στην Β/θμια κατά την Α΄ φάση με το 36% των αναγκών να παραμένει χωρίς κάλυψη, τη στιγμή μάλιστα που, μετά τις δηλώσεις των νέων κενών από τις σχολικές διευθύνσεις, το ποσοστό αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί.

Ενόψει, λοιπόν, της επικείμενης Β΄ φάσης προσλήψεων εκπαιδευτικών ζητάμε επιτακτικά να ενημερωθούμε σαφώς για την “αναβάθμιση της εκπαίδευσης” σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις των ιθυνόντων του Υπουργείου Παιδείας. Η περί ης ο λόγος «αναβάθμιση» θέτει στο προσκήνιο την παιδεία ως αυτονόητο δημόσιο αγαθό με κύριο γνώμονα το θετικό κοινωνικό πρόσημο;

Επιτέλους, η κ. Ν. Κεραμέως ας αφουγκραστεί έμπρακτα και αδιακρίτως τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας! Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε αντίστοιχη μέριμνα με αυτήν της Α/θμιας εκπαίδευσης! Αξιοποίηση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πιστώσεων για τον κλάδο ΠΕ02 ΕΑΕ, ανακουφίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες στην Β/θμια εκπαίδευση. Ζητάμε απερίφραστα πλήρη και όχι μερική κάλυψη των κενών στον κλάδο της ΕΑΕ. Απαιτούμε συνέπεια λόγων και έργων από τον κ. Αλ. Κόπτση και ξεκάθαρη τοποθέτησή του απέναντι στις πρόσφατες δεσμεύσεις του! Θα δοθεί προτεραιότητα στην ειδική αγωγή Β/θμιας εκπαίδευσης;

Υγ: Με τους γονείς των παιδιών στο πλευρό μας δε θα σταματήσουμε να διεκδικούμε μέχρι η φωνή μας να ακουστεί και να γίνει πράξη το αυτονόητο: Κανένα παιδί στη Β΄θμια χωρίς στήριξη! Η εκπαίδευση δε σταματά (και δεν πρέπει να σταματά) στο δημοτικό για κανένα παιδί!!!

Πρωτοβουλία Φιλολόγων ΕΑΕ

Κύλιση προς τα επάνω