Διαδραστικοί Πίνακες

Διαδραστικοί πίνακες: Δωρεάν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων

Διαδραστικοί πίνακες: Δωρεάν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων

Τα σεμινάρια αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που είτε έχουν είτε δεν έχουν εμπειρία  στη χρήση των διαδραστικών οθονών

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Η παροχή των σεμιναρίων γίνεται από το Stem IB Support. Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων έργων του ΥΠΑΙΘΑ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σημαντικά πλήκτρα συντόμευσης για τον υπολογιστή

Με τα σεμινάρια:

 1. Θα λύσετε πιθανές απορίες αναφορικά με τον εξοπλισμό που παραλάβατε.
 2. Θα γνωρίσετε πώς λειτουργεί και πώς ρυθμίζεται η διαδραστική οθόνη.
 3. Θα εξοικειωθείτε με τα περιβάλλοντα χρήσης, καθώς και με τις περιφερειακές συνδέσεις, όπως π.χ. USB Stick κ.ά.
 4. Θα κατανοήσετε ότι δουλεύοντας στα περιβάλλοντα χρήσης υπάρχουν εργαλεία που διευκολύνουν και αναβαθμίζουν το μάθημά σας.
 5. Θα δείτε με παραδείγματα τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και εργαλείων.
 6. Θα γνωρίσετε τους τρόπους που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τους προβληματισμούς σας, τις απορίες και τα σχόλιά σας σχετικά με τον εξοπλισμό.

Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να δηλώσει μεμονωμένα συμμετοχή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των συμμετοχών, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

 

ΥΠΑΙΘ-Διαδραστικοί Πίνακες: Επικαιροποίηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα MySchool

Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγει δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης των ζητούμενων στοιχείων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα:

Εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία: Πολλαπλά τα οφέλη από την εφαρμογή της

ορθή ενημέρωση των yώρων/αιθουσών (Φορείς -> Κτιριακή Υποδομή -> Στοιχεία Συγκροτήματος & Στοιχεία χώρου/αίθουσας), και ειδικότερα των πεδίων:
► Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)
► Χρήση Αίθουσας
► Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)
► Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας)
► Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
► Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (lnternet)
► Ενεργός χώρος
► Έχει διαδραστικό πίνακα
► Λυόμενο/Ιsοbοχ
► Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi
επικαιροnοίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας καθώς και συσχέτισης του κάθε τμήματος με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Σχολική Μονάδα -> Διαχείριση Τμημάτων -> Προσθήκη/Επεξεργασία τμήματος-> συμπλήρωση του πεδίου «αίθουσας διδασκαλίας»).
Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σrην «οvοματοδοσία/οvοματολογία)) των χώρων, καθώς ο χρήστης κατά την ενημέρωση της συσχέτισης του τμήματος με τον χώρο/αίθουσα, καλείται να επιλέξει από μια λίσrα ονομάτων. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα σε όλες τις αίθουσες της σχολικής μονάδας, δεν θα είναι εφικτό να γίνουν οι σωσrές συσχετίσεις χώρων/αιθουσών με τα αντίστοιχα τμήματα διδασκαλίας.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες όπως προβούν σε επιβεβαίωση δεδομένων (σχετική διαδρομή myschool: ΑΡΧΙΚΗ -> ΕπιΒεΒαίωση Δεδομένων) μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου2023.
Στη συνέχεια, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να εποπτεύσουν την παραπάνω διαδικασία, με την αρωγή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, και να ενημερώσουν με σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.
Επισημαίνεται πως για την προμήθεια διαδραστικών συστημάτων στις σχολικές μονάδες θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο ΠΙ mγschool εντός της άνω αναφερόμενης προθεσμίας.
Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα του ΠΣ myschool, οι Διευθύντpιες/ές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Ομάδα Υποστήριξης στο 801 200 80 40 / 214 416 97 49 ή να κάνουν καταγραφή προβλήματος μέσω της σχετικής παρεχόμενης φόρμας. Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις (https://myschool.sch.gr/announcements) ώστε να ενημερώνονται για τις όποιες αλλαγές γίνονται στο πληροφοριακό σύστημα.
Ο Γενικός Γραμματέας
Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Κεραμέως: Από Γενάρη οι διαδραστικοι πίνακες στα σχολεία!!

ΚΕΡΑΜΕΩΣ: 

«ο ψηφιακός μετασχηματισμός εφαρμόστηκε και σε διαδικασίες αλλά και στην ουσία, ενώ υλοποιήθηκε η φοίτηση στο νηπιαγωγείο από τα τέσσερα έτη, όπως και η εκμάθηση αγγλικής γλώσσας».

 

«Τα ψηφιακά εργαλεία μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες. Από τον Ιανουάριο του 2023 ξεκινάει η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε κάθε δημόσιο σχολείο της χώρας, σε κάθε λύκειο, σε κάθε γυμνάσιο και σε κάθε τμήμα πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικού» 

 

«Στον τομέα της παιδείας η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει το 100% των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Ό,τι υποσχεθήκαμε έχει γίνει. Επί διακυβέρνησης της ΝΔ έγιναν 25.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση και αυτοί οι διορισμοί είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση, δηλαδή η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό» είπε σε στελέχη της ΝΔ

Διαδραστικοί Πίνακες και Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Την επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή  τεχνολογία προανήγγειλε  σήμερα το υπουργείο Παιδείας

Σε άμεση υλοποίηση έργου προϋπολογισμού 148 εκ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση πάνω από 36.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης, χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Διαδραστικά συστήματα μάθησης – διαδραστικοί πίνακες.
 • Κατάλληλο λογισμικό δημιουργίας και προβολής ψηφιακών διαδραστικών μαθημάτων, καθώς και εμπλουτισμένα ψηφιακά πρότυπα μαθήματος, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν το δικό τους πολυμεσικό υλικό για τα επόμενα μαθήματα.
 • Εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση του προσφερόμενου λογισμικού, αναρτημένο στο διαδίκτυο (σε χώρο προσβάσιμο από τους εκπαιδευτικούς) για όλη την περίοδο εγγύησης και
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και δικτύωσης.

Επιπλέον, προβλέπεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με το νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την επαναστατική υποδομή και εξοπλισμό, στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Παιδεία.

Το εν λόγω έργο ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, καθώς εισάγει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτή που λαμβάνει χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας. H ένταξη και αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων στη διδασκαλία του συνόλου των γνωστικών αντικειμένων αναμένεται να:

 • ενισχύσει ποσοτικά και ποιοτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,
 • προωθήσει συνεργατικές τεχνικές στην προσέγγιση και επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού,
 • τονώσει το ενδιαφέρον των μαθητών, ωθώντας τους να συμμετέχουν περισσότερο και ουσιαστικότερα στη μαθησιακή διαδικασία,
 • διευκολύνει την οργάνωση και παρουσίαση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού προσδίδοντας στη διδασκαλία πολυαισθητηριακά χαρακτηριστικά,
 • δημιουργήσει συνθήκες εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής συμπερίληψης με διαφοροποιημένες προσεγγίσεις και εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε μαθητές/-ήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 • προωθήσει συμμετοχικές διαδικασίες και κλίμα διαλόγου, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας των τελευταίων 2,5 ετών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, έχουν προωθηθεί, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ενέργειες:

 • υλοποίηση έργου προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ για την προμήθεια περισσότερων από 177.000 σετ ρομποτικής για παιδιά 4-15 ετών νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου,
 • χορήγηση voucher 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε πάνω από 500.000 παιδιά και νέους 4-24 ετών,
 • χορήγηση voucher 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, χωρίς κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, σε πάνω από 160.000 εκπαιδευτικούς,
 • πρόγραμμα «ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» με συμμετοχή σχεδόν 83.000 εκπαιδευτικών,
 • νέο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Επιμορφωτικών Δράσεων του Ι.Ε.Π., μέσω του οποίου έχουν αρχίσει να υλοποιούνται επιμορφώσεις για 166.500 εκπαιδευτικούς στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς και εισαγωγικές επιμορφώσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών,
 • παροχή άνω των 90.000 tablet και laptop σε σχολεία, συνέχιση αναβάθμισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων,
 • παροχή εξοπλισμού και ψηφιακών εργαλείων για σχολεία Ειδικής Αγωγής και για σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
 • μαζική αναβάθμιση των συνδέσεων των σχολείων σε VDSL και δίκτυα οπτικών ινών και ψηφιοποίηση διαδικασιών όπως οι e-εγγραφές, η αποστολή αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων μέσω sms, η ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όλα σε εξαιρετική συνεργασία με το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 • δωρεάν χρήση διεθνούς πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας που αριθμεί 1,6 εκ. μέλη,
 • μηδενική χρέωση δεδομένων για πρόσβαση στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
 • έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 453 εκ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Οι διαδραστικοί πίνακες, τα ψηφιακά αυτά εργαλεία υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις. Εντάσσεται, δε, σε ένα ευρύτερο σύνολο δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, όπως οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές δεξιότητες, η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων στους μαθητές μας, η ενίσχυση του φορητού τεχνολογικού εξοπλισμού και των ψηφιακών υποδομών των σχολικών μονάδων. Η Παιδεία αλλάζει στην πράξη

Κύλιση προς τα επάνω