Ψήφισμα για το έγκαιρο άνοιγμα των πινάκων Γενικής Αγωγής το σχολικό έτος 2022-23

Προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, Προς την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρή, Προς τον Γενικό Γραμματέα κ. Κόπτση, Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Περισσότερα

Αναλυτικά ανά περιοχή τα Λειτουργικά κενα Δευτεροβάθμιας γενικής και ειδικής αγωγής

Τα κενά όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα από το :  Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής – ΣΑΚΕΑ Σε κάποιες Διευθύνσεις όπως Ιωάννινα

Περισσότερα

Ψήφισμα για το έγκαιρο άνοιγμα των πινάκων Γενικής Αγωγής το σχολικό έτος 2022-23

Προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, Προς την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρή, Προς τον Γενικό Γραμματέα κ. Κόπτση, Υπογράψτε το

Περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

*Του Θοδωρή Κιώσση  Ένας πίνακας με συγκεντρωμένα τα περσινά εναπομείναντα οργανικά κενά όπως αντλήθηκαν από τον πίνακα του συναδέλφου Πάνου

Περισσότερα