ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» Κατόπιν περιορισμένης αστοχίας του μηχανογραφικού συστήματος κατά την από 24-05-2023 ροή διορισμών

Περισσότερα

ΑΣΕΠ: Ανοίγουν οι πίνακες γενικής το 2023 με 4 προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Όπως σας ενημερώσαμε και εμείς πρώτοι με άρθρο μας :  ανοίγουν οι πίνακες γενικής αγωγής μέσα στο 23, με δικιές

Περισσότερα

Στατιστικά μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ανακοινώνονται κατά τα μέσα Μαρτίου κάθε χρόνο. Είναι μια διαδικασία προσφοράς και ζήτησης, πολύ δυναμική, καθώς

Περισσότερα

Ψήφισμα για το έγκαιρο άνοιγμα των πινάκων Γενικής Αγωγής το σχολικό έτος 2022-23

Προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, Προς την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρή, Προς τον Γενικό Γραμματέα κ. Κόπτση, Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Περισσότερα

Αναλυτικά ανά περιοχή τα Λειτουργικά κενα Δευτεροβάθμιας γενικής και ειδικής αγωγής

Τα κενά όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα από το :  Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής – ΣΑΚΕΑ Σε κάποιες Διευθύνσεις όπως Ιωάννινα

Περισσότερα

Ψήφισμα για το έγκαιρο άνοιγμα των πινάκων Γενικής Αγωγής το σχολικό έτος 2022-23

Προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, Προς την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρή, Προς τον Γενικό Γραμματέα κ. Κόπτση, Υπογράψτε το

Περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

*Του Θοδωρή Κιώσση  Ένας πίνακας με συγκεντρωμένα τα περσινά εναπομείναντα οργανικά κενά όπως αντλήθηκαν από τον πίνακα του συναδέλφου Πάνου

Περισσότερα