Ενημέρωση για το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΑΔΥΜ

Από τον Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα Γενικό Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ. Αυτή την περίοδο παραδίδονται από τους γονείς στα Σχολεία τα

Περισσότερα