ΑΕΙ

Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις ΑΘΜΙΑΣ & σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ

ΛΑνακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις ΑΘΜΙΑΣ & σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ

 

ΥΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ

1) Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024_ΕΔΩ 

2) Συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές  Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024_ΕΔΩ

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ 

1) Ανακλήσεις αποσπάσεων και συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

2) Ανακλήσεις αποσπάσεων και συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για  άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

3) Ανάκληση και συμπληρωματική απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2023-2024_εδώ 

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Διευθυντές, ΑΕΙ, Διορισμοί & ΑμεΑ!

Οι ρυθμίσεις που κατατέθηκαν σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ και ψηφίστηκαν στη Βουλή

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για Οδηγούς Κατάρτισης ΙΕΚ!

Άρθρο 27 – Ρύθµιση προσλήψεων και υπηρεσιαν πκών µεταβολών κατά τηροεκλογική περίοδο – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994

Άρθρο 29 – Γονικές άδειες στον δηµόσιο τοµέα – Τροποποίηση άρθρου 53 Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 100 – Ρυθµίσεις σχετικές µε τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων και µε την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021

Άρθρο 101 – Ρύθµιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών µονάδων

Άρθρο 102 – Θέµατα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – Τροποποίηση άρθρου 10, παρ. 1 άρθρου 14, παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4957/2022

Άρθρο 103 – Δυνατότητα απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου από Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε το οποίο συνδέεται το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022

Άρθρο 104 – Ρύθµιση για την προθεσµία επαναπροκήρυξης θέσεων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 105 – Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

 

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

 

Αριθμός εισακτέων στα Αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ της χώρας

Αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ της χώρας.

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανέρχεται σε 68.574 (στους οποίους θα προστεθούν και οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος

To ΦΕΚ εδώ 

ΑΕΙ: Αύξηση επιχορήγησης κατά 29% ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας!!

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας και τα στοιχεία για την έκτακτη επιχορήγηση στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Αυξημένη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι η τακτική επιχορήγηση για τα ελληνικά πανεπιστήμια που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και η οποία στοχεύει στην «κάλυψη πραγματικών αναγκών και στην ανταπόκριση στις νέες τους αρμοδιότητες», όπως αναφέρεται.

Προβληματισμοί για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας – Φοιτητές αντιμέτωποι με δύο επιπλέον εξάμηνα

Αύξηση κατά 29% από το 2019, από 90,78 σε 117,12 εκ. ευρώ, σημειώνει η τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ, στην κατεύθυνση της σταθερά αυξανόμενης ενίσχυσης των Πανεπιστημίων της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται εκ νέου αυξημένη τακτική επιχορήγηση με πόρους ύψους 117,12 εκ. € για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το οικονομικό έτος 2023, προκειμένου να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες τους και να ανταποκριθούν στις νέες τους αρμοδιότητες. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δίνεται αυξημένη τακτική επιχορήγηση, επιπλέον της έκτακτης χρηματοδότησης που επίσης βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια..

Στο πλαίσιο μιας εμπεδωμένης πολιτικής και για δεύτερη χρονιά, η απόφαση κατανομής που υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, κατόπιν εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘAΑΕ), λαμβάνεται βάσει α. αντικειμενικών κριτηρίων ως προς το 80% της επιχορήγησης και β. αξιολόγησης με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης. Συνεχίζεται, συνεπώς, η αντικειμενική και αξιοκρατική χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας, η οποία διασφαλίζει αφ’ ενός τη διαφάνεια και το δίκαιο τρόπο κατανομής του τακτικού προϋπολογισμού, αφ’ ετέρου την κινητροδότηση της διαρκούς βελτίωσης και αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι πριν το 2020 και την ψήφιση  σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης γινόταν κατά την αυθαίρετη κρίση του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1jpg

 

Στον παρακάτω πίνακα, οι ενότητες κριτηρίων στις οποίες επέλεξαν τα ΑΕΙ να αξιολογηθούν:

 

ΑΕΙ 09 03 23

 

Α. Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ (ενότητα υποχρεωτική για όλους),

Β. Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού (επελέγη από 15 στα 23 ΑΕΙ),

Γ. Διασύνδεση με την κοινωνία την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης (επελέγη από 12 στα 23 ΑΕΙ),

Δ. Διεθνοποίηση (επελέγη από 12 στα 23 ΑΕΙ),

Ε. Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος (επελέγη από 7 στα 23 ΑΕΙ).

Η απόφαση για την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ

Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘAΑΕ) είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση και τις υποβληθείσες εκθέσεις των ΑΕΙ

 

Ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΕΙ: Επιστολή των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών προς τον Πρωθυπουργό για τις μουσικές σπουδές

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό εστάλη από τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) σχετικά με τις πρόσφατες εξαγγελίες για τις μουσικές σπουδές στην Ελλάδα:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Oι Κοσμήτορες των Σχολών:
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καλών Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

οι Πρόεδροι των Τμημάτων:
Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

με έκπληξη διαβάσαμε την κατηγορηματική και ανεπιφύλακτη δήλωσή σας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι: «στη χώρα μας (…) δεν έχουμε, δεν είχαμε ποτέ, σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στις παραστατικές τέχνες» και ότι «υπάρχουν βέβαια πανεπιστημιακά τμήματα (…) Μουσικών Σπουδών, αλλά έχουν διαφορετική κατεύθυνση»

Κύριε Πρωθυπουργέ, όπως θα επιβεβαιώσει το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, και τα πέντε Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ που υπάρχουν στην χώρα καλλιεργούν σε τριτοβάθμιο επίπεδο την τέχνη της Μουσικής, προσφέροντας ανώτατη εκπαίδευση από το προπτυχιακό μέχρι και διδακτορικό επίπεδο. Η πλειοψηφία των Τμημάτων αυτών έχουν απο την ίδρυσή τους καλλιτεχνική-παραστατική κατεύθυνση και εκπαιδεύουν εδώ και πολλά χρόνια καλλιτέχνες και παιδαγωγούς στο πλήρες φάσμα των σχετικών αντικειμένων: Μουσική Εκτέλεση (performance), Σύνθεση, Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων, Παραδοσιακή Μουσική, Μουσική Μπαρόκ, σπουδές Τζαζ, Βυζαντινή Μουσική, Ηλεκτροακουστική Σύνθεση. Πρόκειται για τμήματα πλήρως διεθνοποιημένα, με προγράμματα τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης τα οποία αξιολογήθηκαν ήδη μία ή και δύο φορές από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με τη σύμπραξη διεθνών επιτροπών αξιολόγησης, και πιστοποιήθηκαν κατά το νόμο ως απολύτως συμβατά με τα διεθνή αντίστοιχα πρότυπα. Εύλογα λοιπόν διερωτώμεθα γιατί όλα τα παραπάνω δεδομένα μοιάζουν έξαφνα να αγνοούνται στις δημόσιες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης που τελευταία διαβάζουμε.

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την αγωνία των αποφοίτων της ωδειακής εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχρονική έλλειψη διαβάθμισης των σπουδών τους, για τις πολλές γκρίζες ζώνες που διέπουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, καθώς και για την έλλειψη κάθε θεσμικής πρόβλεψης όσον αφορά την ομαλή πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, και δηλώνουμε έτοιμοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην εξυγίανση ενός απαράδεκτου καθεστώτος που δεν περιποιεί τιμή στη χώρα μας. Έχουμε όμως τουλάχιστον αντίστοιχη κατανόηση για την αγωνία των χιλιάδων άξιων αποφοίτων που ολοκλήρωσαν τα τελευταία 20 χρόνια ανώτατες σπουδές στα δημόσια ιδρύματα όπου υπηρετούμε, και που έκτοτε συμμετέχουν ενεργά στη μουσική ζωή του τόπου συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή της, όσο και για την αγωνία των σημερινών φοιτητών μας, που επέλεξαν να ακολουθήσουν το δρόμο της ανώτατης μουσικής εκπαίδευσης σε Ελληνικά ΑΕΙ. Έτσι, απορούμε διαβάζοντας περί συγκρότησης ομάδων εργασίας υπό την σκέπη του Υπουργείου Πολιτισμού με σκοπό «τη δημιουργία δημόσιων πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδών στην τέχνη της Μουσικής», όπου φαίνεται να αγνοείται πλήρως το γεγονός ότι τέτοιες σπουδές, πλήρως πιστοποιημένες και σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις προδιαγραφές ποιότητας, προσφέρονται ήδη στη χώρα μας σε ανώτατο επίπεδο, και να παρακάμπτεται έτσι πρακτικά η σχετική προσφορά του συνόλου του ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού κόσμου των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ο διακηρυγμένος στόχος των ανακοινώσεων περί «διαμόρφωσης Εθνικής Πολιτικής για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση στη Μουσική» δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Δεν θεωρούμε ωστόσο ότι ένας τέτοιος στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του πεδίου των μουσικών σπουδών στη χώρα, όπως υφίσταται σήμερα. Επίσης, θα ήταν πραγματικά κρίμα η όλη προσπάθεια να γίνει με τρόπο που θα συντηρούσε στρεβλώσεις και συντεχνιακές αντιπαλότητες ετών, οι οποίες αποτυπώνονται μεταξύ άλλων στη χρόνια διελκυστίνδα μεταξύ Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού πάνω στο ζήτημα της μουσικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, ανησυχούμε διότι η διαβάθμιση της ωδειακής εκπαίδευσης, που αποτελεί πράγματι δίκαιο αίτημα δεκαετιών, δεν νοείται να εισαχθεί χωρίς μια ταυτόχρονη γενναία αναβάθμιση των ξεπερασμένων προγραμμάτων ωδειακών σπουδών (σχεδιασμένων τη δεκαετία του 1950…) αλλά και των όλως προβληματικών και αναποτελεσματικών μεθόδων και διαδικασιών εποπτείας εφαρμογής τους, στοιχεία παγκοίνως γνωστά, περί των οποίων εντούτοις δεν ακούμε προς το παρόν να γίνεται πολύς λόγος. Πράγματι, η διαβάθμιση και θεσμική διασύνδεση της ωδειακής με την πανεπιστημιακή παιδεία θα ήταν ευχής έργο να γίνει, υπό τον όρο ότι στην ωδειακή εκπαίδευση θα τηρούνται εφεξής τα ίδια αυστηρά, διεθνή πρότυπα εξωτερικού ελέγχου, αξιολόγησης και πιστοποίησης προσωπικού και σπουδών που ισχύουν σήμερα για το σύνολο της πανεπιστημιακής μουσικής εκπαίδευσης. Την αξία και τον τρόπο διασφάλισης αυτών των προτύπων τα ιδρύματά μας τα γνωρίζουν και τα εφαρμόζουν σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες εποπτικές αρχές του Υπουργείου Παιδείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην καλλιτεχνική και εκπαιδευτική κοινότητα, στην ελληνική Πολιτεία και τον Έλληνα πολίτη.

Εν κατακλείδι, όλοι οι εδώ συνυπογράφοντες και μαζί τους οι πολυπληθείς ακαδημαϊκές κοινότητες που εκπροσωπούν, αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα της στιγμής όσον αφορά την (επιτέλους) ορθολογική διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου συμπεριληπτικού και ουσιαστικού Εθνικού Συστήματος Μουσικής Παιδείας, και παραμένουμε πάντοτε, ως οφείλουμε, στη διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλουμε σε αυτό με κάθε τρόπο.

Με εκτίμηση,

Μαρία Αλεξάνδρου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Βράνος
Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αναστασία Γεωργάκη
Καθηγήτρια Πρόεδρος Τμήματος Μουσικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήμος Δημητριάδης
Καθηγητής Κοσμήτορας Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αθανάσιος Ζέρβας
Καθηγητής Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Στέλλα Λάββα Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναστασία Σιώψη
Καθηγήτρια Πρόεδρος Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αθανάσιος Τρικούπης
Αναπληρωτής Καθηγητής Κοσμήτορας Σχολής Μουσικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αχιλλέας Χαλδαιάκης

Καθηγητής Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Τι είναι τα cookies και σε τι χρησιμεύουν; Πληροφορίες που όλοι οι χρήστες του internet πρέπει να ξέρουν…

 

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

 

 

Περιζήτητα ΑΕΙ με χαμηλές βάσεις στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Καθημερινη και την επεξεργασία των στοιχείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων από την Ελένη Αλπανίδου, σύμβουλο σταδιοδρομίας στην εταιρεία Orientum, υπάρχουν τμήματα με βάση εισαγωγής ακόμη και κάτω από 10.000 μονάδες, εντούτοις μεγάλος αριθμός επιτυχόντων σε αυτά, πάνω από 80%, τα είχε μέσα στις τρεις πρώτες επιλογές στο μηχανογραφικό δελτίο. Συνολικά σε 16 πανεπιστημιακά τμήματα τουλάχιστον το 80% των εισακτέων τους κατά τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις τα είχε μεταξύ των τριών πρώτων επιλογών.

 

Ενδεικτικά, το τμήμα Τουρισμού στην Κέρκυρα στις Πανελλαδικές του 2022 συγκέντρωσε 9.610 μόρια και το 95% των επιτυχόντων σε αυτό το είχαν κατατάξει στις τρεις πρώτες τους επιλογές. Επίσης το 87% και το 86% των εισακτέων στα τμήματα Διοίκησης Τουρισμού στην Πάτρα και Οικονομικής Διοίκησης Τουρισμού στη Χίο αντίστοιχα, τα είχαν στις τρεις πρώτες τους επιλογές. Ο προφανής λόγος της επιλογής των 18χρονων είναι το αντικείμενο των δύο τμημάτων, καθώς ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί από τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες ανάπτυξης, με σημαντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Και όχι μόνο ο παραδοσιακός, αλλά και εναλλακτικές μορφές του, όπως ο θρησκευτικός, ο αθλητικός, ο ιατρικός, ο αγροτουρισμός.

Επίσης, το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Πάτρα συγκέντρωσε 10.575 μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το 85% των επιτυχόντων του το είχε μεταξύ των τριών πρώτων επιλογών του. «Συνδυάζει τη διοικητική επιστήμη με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και η ανάγκη για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων επιχειρήσεων καθιστά το συγκεκριμένο τμήμα έξυπνη επιλογή», παρατηρεί η κ. Αλπανίδου.

Το τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα στα Ψαχνά Ευβοίας είχε βάση εισαγωγής 8.875 μόρια και το 84% των εισακτέων του το είχε μεταξύ των τριών πρώτων επιλογών. Οι απόφοιτοί του θα είναι εξοικειωμένοι με νέες ευφυείς τεχνολογίες, όπως το Internet of Things, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα μεγάλα δεδομένα (big data) και άλλους τομείς που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με έμφαση στον βιομηχανικό κλάδο.

Η αγροτική παραγωγή

Εντυπωσιάζει επίσης το τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με έδρα τη Θήβα. Είχε βάση εισαγωγής μόλις 8.430 μόρια, αλλά το 80% των εισακτέων του το κατέταξε στις τρεις πρώτες επιλογές του. Το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο σημαντικούς για τη χώρα μας τομείς, με έμφαση τη γνώση μεθόδων και τεχνικών για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Την ομάδα των τμημάτων αυτών συμπληρώνουν τα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην Καλαμάτα, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Σέρρες, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Ηράκλειο, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε Καλαμάτα και Ηράκλειο, Μαθηματικών Πάτρας, Μηχανολόγων Μηχανικών Πάτρας, Η/Υ Μηχανικών σε Πάτρα και Χανιά και Πληροφορικής στην Καστοριά.

Ενημέρωση για ΦΕΚ και πρόσκληση διορισμών – Το ΦΕΚ 4957/2022 για τα ΑΕΙ

Η πρόσκληση που αφορά τους διορισμούς και την κατανομή τους ανά περιοχή βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται να πάρει ΦΕΚ, το οποίο μπορεί να εκδοθεί από σήμερα έως και τη Δευτέρα (ακόμα και μες στο Σαββατοκύριακο).

ΠΑΣΑΔ

Δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ 4957/ 2022

 

Τροπολογία που υπάρχει μέσα στο ΦΕΚ για 3ετη αποκλεισμό

 

Το κείμενο:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., οι οποίοι έχουν διοριστεί ή διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν υπηρεσία ή όχι, αποκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν το Τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων».

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [1.82 MB]

Σωρεία αντισυνταγματικών διατάξεων στο νομοσχέδιο Κεραμέως για τα ΑΕΙ

Έκθεση – κόλαφος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για το νομοσχέδιο Κεραμέως δικαιώνει την κριτική που ασκήθηκε από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Είναι πραγματικά ακατανόητο πώς θα τολμήσει η κυβερνητική πλειοψηφία να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο Κεραμέως μετά την εντονότατη και καταλυτική κριτική που ασκεί το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στις πιο κρίσιμες διατάξεις του.

Με την Έκθεση επισημαίνεται μια σειρά αντισυνταγματικών διατάξεων, πολλές από τις οποίες έχουν γίνει πρόσφατα αντικείμενο κριτικής από διαπρεπείς συνταγματολόγους και παλαιότερα από τον νυν υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόσο επί του νομοσχεδίου όσο και επί της Έκθεσης του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Οι επίμαχες διατάξεις αφορούν την «καρδιά του νομοσχεδίου»: τα Συμβούλια Διοίκησης, η ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών, το Συμβούλιο Φοιτητών, οι προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ.

Ειδικότερα:

 • Παραβιάζεται η αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, στο μέτρο που από το σύνολο των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης σε επίπεδο ΑΕΙ, Σχολής και Τμήματος (πρύτανης, αντιπρυτάνεις, εκτελεστικός διευθυντής, κοσμήτορας, πρόεδρος, αντιπρόεδρος Τμήματος),τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας -χωρίς τη συμμετοχή του ειδικού διδακτικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών- εκλέγουν απευθείας μόνο τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Τμήματος. Στις περιπτώσεις δε, μονοτμηματικών Σχολών, όπου δεν χωρεί εκλογή προέδρου Τμήματος, δεν προβλέπεται εκλογική διαδικασία και επομένως, ούτε συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στην ανάδειξη του οργάνου.
 • Χαρακτηρίζεται αδόκιμη η άσκηση αρμοδιοτήτων ακαδημαϊκής φύσεως από το Συμβούλιο Διοίκησης, που συγκροτείται από εσωτερικά και εξωτερικά μέλη, όταν τα τελευταία δε διαθέτουν ακαδημαϊκή ιδιότητα, όπως επισήμαναν οι πανεπιστημιακοί φορείς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
 • Αντίκειται στις αρχές της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και της αρχής της ισότητας, ο αποκλεισμός των μεταπτυχιακών φοιτητών λόγω υπέρβασης της ελάχιστης διάρκειας του ΠΜΣ και των υποψηφίων διδακτόρων που έχουν συμπληρώσει 3 έτη από την εγγραφή τους, από το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Νοθεύεται η αντιπροσωπευτικότητα του εκλογικού αποτελέσματος με τον περιορισμό του αριθμού των προτιμήσεων των φοιτητών στο ψηφοδέλτιο σε βαθμό που υπολείπεται του αριθμού των εκπροσώπων των φοιτητών.
 • Οι διατάξεις για το Συμβούλιο Φοιτητών προκαλούν ανεπίτρεπτη υποκατάσταση διοικητικού οργάνου στη σφαίρα δράσης των φοιτητικών συλλόγων, θεσμού που ορίζεται στο Σύνταγμα και έχει χαρακτηριστικά ελεύθερης και συλλογικής δράσης. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι αποτελούν ειδικότερη έκφανση της ελευθερίας του «συνεταιρίζεσθαι» και εγγύηση αποτελεσματικής άσκησης της ακαδημαϊκής ελευθερίας των φοιτητών.
 • Αναφορικά με τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ: η κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-off) δεν προσφέρεται ως γενικό κριτήριο αξιολόγησης. Επίσης, η συμμετοχή σε ίδρυση εταιρείας, πράξη δηλαδή επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου, είναι λίαν αμφίβολο αν αποτελεί θεσμικό κριτήριο επιλογής μέλους ΔΕΠ, δηλαδή διαδικασίας που διέπεται από τη συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας και οφείλει να συνάδει με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ανάλογες σκέψεις διατυπώνονται για την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων των Πανεπιστημίων από την αγορά, προκειμένου σύμφωνα με την κυβερνητική βούληση να μειωθεί στο ελάχιστο η οικονομική υποχρέωση της Πολιτείας έναντι των Πανεπιστημίων.

Μετά την καθολική απόρριψη του νομοσχεδίου από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, ήρθε η Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου να «αποτελειώσει» το νομοσχέδιο Μητσοτάκη-Κεραμέως. Απαιτούμε να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο, να σταματήσει κάθε προσπάθεια κατάλυσης του αυτοδιοίκητου και της ακαδημαϊκότητας, όπως και η μετάλλαξη του δημόσιου Πανεπιστημίου σε Πανεπιστημιακή Ανώνυμη Εταιρία.

 

πηγή

15 ερωτήσεις και απαντήσεις για το σχέδιο νόμου-πλαισίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Νέοι Ορίζοντες» στα ΑΕΙ: Εσωτερικό «Erasmus», κοινά και διπλά πτυχία, start-ups φοιτητών, νέες αξιοκρατικές διαδικασίες εκλογής Καθηγητών, βιομηχανικά διδακτορικά

 

 1. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα Πανεπιστήμια; Ποια είναι η φιλοσοφία του;

 

Το συγκεκριμένο νομοθετικό έργο δεν αποτελεί ακόμη ένα σχέδιο νόμου, αλλά έναν νόμο-πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, ένα συνολικό πλέγμα ρυθμίσεων για τα ΑΕΙ που:

 • κωδικοποιεί υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ,
 • καθορίζει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για ζητήματα που για χρόνια είχαν μείνει αρρύθμιστα,
 • παρέχει νέες δυνατότητες στα Πανεπιστήμια, στους φοιτητές, στους πανεπιστημιακούς και στους πολίτες.

Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι να δώσει νέες δυνατότητες στα Πανεπιστήμια, να τα ενδυναμώσει ώστε να ξεπεράσουν τις παθογένειες του χθες, να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και να καινοτομήσουν με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις του αύριο. Η φιλοσοφία του κινείται στην κατεύθυνση της συνολικής αναβάθμισης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας, μέσα από τη θεσμοθέτηση ευκαιριών για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, για το Πανεπιστήμιο ως σύνολο και για την κοινωνία, με την οποία πλέον συνδιαλέγεται και αποκτά αλληλεπίδραση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει:

Ι) Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, με εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων, εσωτερικό Erasmus, ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, κοινά και διπλά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degrees), αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, με νέο, γρήγορο, πιο αξιοκρατικό, πιο διαφανές σύστημα εκλογής και εξέλιξης Μελών Δ.Ε.Π.

ΙΙ) Ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των ΑΕΙ, με νέο μοντέλο διοίκησης, με θέσπιση αναπτυξιακών εργαλείων για την αναβάθμιση των ΑΕΙ, με εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας,

ΙΙΙ) Προώθηση της σύνδεσης με την κοινωνία, με ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, με αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και υποστήριξη για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων φοιτητών (start-ups).

IV) Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ, με νέο πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του, που στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πανεπιστημίων και του πολίτη σε θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής.

 

Ενισχύει, έτσι την αυτονομία των ΑΕΙ και την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, υποστηρίζει περαιτέρω τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων μας για συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια, διευκολύνει και παρέχει νέες προοπτικές για την καθημερινότητα των φοιτητών, προάγοντας και τη σύνδεση με επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, ενώ εξυπηρετεί ανάγκες της κοινωνίας για ΑΕΙ μέσα στην κοινωνία.

 

 1. Συγκεντρώνει συναινέσεις το νομοσχέδιο;

 

Στη μεγάλη πλειονότητα των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου υπάρχει σύμπνοια πανεπιστημιακής κοινότητας και λοιπών φορέων (πχ σε ό,τι αφορά το εσωτερικό ERASMUS, τα διπλά και κοινά πτυχία, τη δυνατότητα να πάρει ένας φοιτητής μαθήματα και από άλλη Σχολή ή Τμήμα, την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης).

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι κύριες μεταρρυθμίσεις απολαμβάνουν διακομματική κοινωνική αποδοχή: έρευνα της εταιρείας MARC για την εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», που διεξήχθη σε 1.003 νοικοκυριά, καταδεικνύει ευρύτατη συμφωνία των ερωτηθέντων με τις βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Βάσει της έρευνας:

 • τη μεγαλύτερη αποδοχή απολαμβάνουν οι ρυθμίσεις που αφορούν στη θέσπιση Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης σε φοιτητές και διδάσκοντες των ΑΕΙ (85,5% των ερωτηθέντων την κρίνουν θετικά και μάλλον θετικά), η πρακτική άσκηση των φοιτητών (83,4% θετικά και μάλλον θετικά), το νέο σύστημα επιλογής καθηγητών (77,4% θετικά και μάλλον θετικά), η ελευθερία επιλογής μαθημάτων από άλλα τμήματα (76,7% θετικά και  μάλλον θετικά) καθώς και η απόκτηση διπλού πτυχίο σε δύο σχετικές επιστήμες π.χ. Μαθηματικά και Οικονομικά (76,9 % θετικά  και μάλλον θετικά).
 • Ακολούθως, η ρύθμιση που αφορά τη δυνατότητα ίδρυσης start up επιχειρήσεων από φοιτητές για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων κρίνεται θετική και μάλλον θετική σε ποσοστό 74,7%, το Ελληνικό «Erasmus» κρίνεται θετικά και μάλλον θετικά σε ποσοστό 75,3% και η θέσπιση βιομηχανικών διδακτορικών με σκοπό την άμεση επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας κρίνεται σε ποσοστό 75,3% θετικά και μάλλον θετικά.
 • Αποδεκτή από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι η θέσπιση ενιαίου ψηφοδελτίου στις φοιτητικές εκλογές (57,6% θετικά και μάλλον θετικά).
 • Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με την έρευνα, η θετική απήχηση των αλλαγών είναι διακομματική, αφού εκτός από ψηφοφόρους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, θετικά διακείμενο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, και άλλων μικρότερων κομμάτων στις τελευταίες εκλογές.
 • Ενδεικτικά:

–      Το 85,9% όσων ψήφισαν το 2019 ΣΥΡΙΖΑ, το 83,3% ΚΙΝΑΛ, το 80,9% ΚΚΕ και το 83% όσων ψήφισαν άλλο κόμμα συμφωνούν με τη θέσπιση Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε κάθε ΑΕΙ.

–      Το 81,4% ΣΥΡ και το 81,2% ΚΙΝΑΛ συμφωνούν με την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης φοιτητών για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

–      Υπέρ του νέου συστήματος επιλογής καθηγητών ΑΕΙ με αξιοκρατία και διαφάνεια τάσσεται το 74,9% ΣΥΡ, 79,1% ΚΙΝΑΛ, 61,9% ΚΚΕ, 76,5% άλλα κόμματα.

–      Θετικά και μάλλον θετικά για το ελληνικό Erasmus τοποθετείται το 74,9% ΣΥΡ, 66,7% ΚΙΝΑΛ, 76,2% ΚΚΕ, 73,4% άλλα κόμματα.

 

 1. Πώς αλλάζει ο νέος νόμος-πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας τα Πανεπιστήμια;

 

Το Πανεπιστήμιο γίνεται:

 • Πιο καινοτόμο, διεπιστημονικό και ενδιαφέρον:
 • Κοινά και διπλά πτυχία
 • Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree)
 • Προγράμματα εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας (3,5 ετών, με υποχρεωτική πρακτική)
 • Ελληνικό Erasmus
 • Ελευθερία επιλογής μαθημάτων από άλλα Τμήματα
 • Πιο φιλικό προς τους πανεπιστημιακούς και τους ερευνητές:
 • Μείωση γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών προμήθειας ειδών και υπηρεσιών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση ερευνητικών έργων που εκπονούνται μέσω των ΕΛΚΕ
 • Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού των ΑΕΙ για τη διεξαγωγή έρευνας – Περισσότερη ευελιξία στο πλαίσιο επιλογής και απασχόλησης ερευνητικών ομάδων
 • Πιο απλές διαδικασίες για μετακινήσεις μελών ΔΕΠ
 • Πιο σαφές και ευέλικτο πλαίσιο ρυθμίσεων για την παράλληλη και πρόσθετη απασχόληση, που ενισχύει τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές της ακαδημαϊκής κοινότητας
 • Πιο καλά διασυνδεδεμένο με την κοινωνία και τους πολίτες:
 • Νέο, ευέλικτο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια στους πολίτες
 • Αναβάθμιση του ρόλου των Πανεπιστημίων στη δια βίου μάθηση όλων των πολιτών μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
 • Δυνατότητα ίδρυσης προγραμμάτων σπουδών για πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας και ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Πιο αυτόνομο:
 • Μεταφορά εξουσιών από τη Βουλή και το Υπ. Παιδείας στα ίδια τα Πανεπιστήμια
 • Πιο αποτελεσματικό:
 • Νέο μοντέλο διοίκησης για λήψη αποφάσεων με φίλτρα συλλογικότητας, λογοδοσίας και εξωστρέφειας, σε ευθυγράμμιση με καλές διεθνείς πρακτικές.
 • Εργαλεία ώστε τα ΑΕΙ να θέτουν στόχους, να τους παρακολουθούν και να τους πετυχαίνουν.
 • Πιο εξωστρεφές και διεθνοποιημένο:
 • Επισκέπτες Καθηγητές και Ερευνητές από ξένα ΑΕΙ
 • Πιο εύκολη ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων και κοινών/διπλών προγραμμάτων με ξένα ΑΕΙ
 • Παραρτήματα ελληνικών ΑΕΙ και εκτός Ελλάδας
 • Κοινά ερευνητικά κέντρα με ξένα ΑΕΙ
 • Πιο ποιοτικό:
 • Ενισχυμένη αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.
 • Αναβάθμιση Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης κυρίως για την υποστήριξη Καθηγητών για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία.
 • Πιο αξιοκρατικό:
 • Νέο πλαίσιο εκλογής και εξέλιξης Πανεπιστημιακών με περισσότερα φίλτρα διαφάνειας, αντικειμενικότητας και λογοδοσίας, ώστε να αποτρέπονται «φωτογραφικές» επιλογές
 • Υποτροφίες που λαμβάνουν υπόψη ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
 • Πιο φιλικό προς τους φοιτητές:
 • Καλύτερη στήριξη σε φοιτητές με αναπηρία
 • Πιο ουσιαστική φοιτητική εκπροσώπηση με θεσμοθέτηση Φοιτητικού Συμβουλίου και θέσπιση ενιαίου ψηφοδελτίου στην εκλογή φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ
 • Πιο καλά διασυνδεδεμένο με την αγορά εργασίας:
 • Επέκταση και αναβάθμιση πρακτικής άσκησης
 • Θεσμοθέτηση βιομηχανικών διδακτορικών
 • Δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών μεταπτυχιακών
 • Υποστήριξη start-ups φοιτητών.

 

 1. Πώς θα επωφεληθούν οι φοιτητές μας από τις αλλαγές του νομοσχεδίου, στην πράξη; Τι διαφορές θα δουν στην καθημερινότητά τους;

 

Οι φοιτητές πλέον:

 • Θα μπορούν να εγγραφούν σε νέα, καινοτόμα, ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών στο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο:
  • Κοινά προγράμματα σπουδών σε διεπιστημονικά αντικείμενα αιχμής που οργανώνονται από δύο Τμήματα του ίδιου Πανεπιστημίου και απονέμουν κοινό τίτλο σπουδών (joint degree) και από τα δύο Τμήματα, ώστε οι φοιτητές να επωφελούνται από τα προγράμματα σπουδών, τις υποδομές, τις συνεργασίες και τυχόν ερευνητικές ευκαιρίες από δύο Τμήματα.
  • Διπλά προγράμματα σπουδών οργανώνονται από δύο Τμήματα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου εντός ή εκτός Ελλάδας και απονέμουν δύο τίτλους σπουδών (dual major) και από τα δύο Τμήματα (ή και από τα δύο Πανεπιστήμια), ώστε οι φοιτητές να αποκτούν περισσότερες επιστημονικές και επαγγελματικές προοπτικές.
  • Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree) με απονομή διακριτού τίτλου σπουδών εξειδίκευσης, επιτρέποντας τους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες εμβάθυνσης στο κύριο αντικείμενου σπουδών ή βασικές γνώσεις σε ένα διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο.
  • Προγράμματα εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας (3,5 ετών, με υποχρεωτική πρακτική άσκηση).
 • Θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο, αναβαθμισμένο πλαίσιο για την πρακτική άσκηση που προβλέπει ενδεικτικά:
  • Πίστωση αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανάλογα με τη διάρκεια για ουσιαστική ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία – δηλαδή, η πρακτική άσκηση θα προσμετράται κανονικά, αντί μαθήματος, στη λήψη πτυχίου.
  • Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών έναντι εργατικού ατυχήματος για την προστασία των φοιτητών και των οργανισμών/επιχειρήσεων.
  • Καθορισμός ελάχιστου ύψους αποζημίωσης.
  • Κατάρτιση Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης για να υπάρχει διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες.
 • Θα μπορούν να συμμετέχουν στο «Ελληνικό Erasmus» μεταξύ (ομοειδών ή μη) προγραμμάτων σπουδών ελληνικών Πανεπιστημίων για 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν νέες γνωστικές περιοχές, να αποκτήσουν διεπιστημονική αντίληψη, να διευρύνουν τις δεξιότητες τους και να αναπτύξουν νέες εμπειρίες σε ένα διαφορετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα, μαθήματα που παρέχονται από προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων της ίδιας ή και άλλης Σχολής του Πανεπιστημίου τους, με δυνατότητα αναγνώρισης των αντίστοιχων ECTS, σε ποσοστό έως το 10% των συνολικών ECTS του προγράμματος σπουδών του, επιτρέποντας στον κάθε φοιτητή να προσωποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών του με βάση τα ενδιαφέροντα του και τις επαγγελματικές του προσδοκίες.
 • Θα αποκτήσουν πρόσβαση σε Κέντρα Ψυχολογικής Υποστήριξης στελεχωμένα με εξειδικευμένους επαγγελματίες. Βάζουμε την ψυχική υγεία σε προτεραιότητα.
 • Θα λαμβάνουν ειδική μέριμνα σε περίπτωση αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με ειδικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα και συμπερίληψη των ΑΕΙ.
 • Θα εκπροσωπούνται καλύτερα και πιο ουσιαστικά στο Πανεπιστήμιο με θεσμοθέτηση Φοιτητικού Συμβουλίου και θέσπιση ενιαίου ψηφοδελτίου στην εκλογή φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ.

 

 1. Πώς θα επωφεληθούν οι καθηγητές και οι ερευνητές από τις αλλαγές του νομοσχεδίου, στην πράξη; Τι διαφορές θα δουν στην καθημερινότητά τους;

 

Οι καθηγητές και οι πανεπιστημιακοί:

 • Θα ενισχυθεί το εισόδημά τους – π.χ. δυνατότητα προσφάτως διορισθέντων μελών ΔΕΠ να αναγνωρίσουν μισθολογικά προϋπηρεσία που έχει διανυθεί δυνάμει συμβάσεων έργου, δυνατότητα λήψης πρόσθετων αμοιβών από έργα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και ίδιους πόρους χωρίς περιορισμούς
 • Θα μετέχουν σε ένα πιο αξιοκρατικό και διαφανές πλαίσιο εκλογής και εξέλιξης που θα διασφαλίζει ότι όσοι το αξίζουν προχωρούν.
 • Θα βασίζονται σε ένα πιο σαφές και ευέλικτο πλαίσιο ρυθμίσεων για την παράλληλη και πρόσθετη απασχόλησή τους, που ενισχύει τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές της ακαδημαϊκής κοινότητας – π.χ. εξορθολογισμός του θεσμού της παράλληλης απασχόλησης σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 • Θα αντιμετωπίζουν λιγότερη γραφειοκρατία για την έγκριση των μετακινήσεών τους για συνέδρια, σεμινάρια, έρευνα, κτλ.
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν ένα πιο σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων – το υφιστάμενο πλαίσιο είναι από το 1984.
 • Θα αντιμετωπίζουν λιγότερη γραφειοκρατία στις διαδικασίες προμήθειας ειδών και υπηρεσιών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση ερευνητικών έργων που εκπονούνται μέσω των ΕΛΚΕ – π.χ. θα μπορούν να προμηθεύονται είδη και από ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) και θα μπορούν να προμηθευτούν πιο εύκολα είδη από φορείς του εξωτερικού.
 • Θα έχουν περισσότερη ευελιξία στο πλαίσιο επιλογής και απασχόλησης ερευνητικών ομάδων – π.χ. θα μπορούν να απασχολούν ερευνητές επί θητεία, φοιτητές βάσει σύμβασης εργασίας ή έργου, δημόσιους υπαλλήλους, κτλ.

 

 1. Συχνά δημοσιοποιούνται καταγγελίες για «φωτογραφικές» προκηρύξεις θέσεων Πανεπιστημιακών. Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει αυτήν τη χρόνια παθογένεια των Πανεπιστημίων;

 

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τo φαινόμενο της εκλογής καθηγητών που χειραγωγούνται από συσχετισμούς ισχύος οι οποίοι ευνοούν συγκεκριμένους υποψήφιους, εισάγοντας φίλτρα αξιοκρατίας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

 • Μητρώο γνωστικών αντικειμένων που καταρτίζεται σε ουδέτερο χρόνο, έχει 3ετή ισχύ για μην αλλάζει για εξυπηρέτηση συμφερόντων, έχει ευρύτητα επιστημονικού πεδίου, αποφεύγοντας τη στόχευση σε («φωτογράφιση») εξατομικευμένες περιπτώσεις.
 • Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του Μητρώου με ισχύ από τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό της κατάρτισής του – δεν θα γίνεται να προστεθούν ή να αφαιρεθούν μέλη, ώστε να διαμορφώνονται εκλεκτορικά «ημετέρων».
 • Έλεγχος και επικύρωση των Μητρώων από την Κοσμητεία.
 • Εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων βάσει των αναγκών κάθε Τμήματος για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ώστε να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός, ευθύνη και λογοδοσία για τον προγραμματισμό των προσλήψεων που όντως χρειάζεται το Τμήμα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του – οι προσλήψεις δεν θα γίνονται αυθαίρετα.
 • Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων με διαδικασίες που ενισχύουν το αδιάβλητο – π.χ. ηλεκτρονική κλήρωση εκλεκτόρων, αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών δηλ. από Καθηγητές εκτός του συγκεκριμένου ΑΕΙ, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός.
 • Αύξηση κριτηρίων αριστείας για την εκλογή και εξέλιξη Μελών ΔΕΠ.
 • Αναβάθμιση του θεσμού του ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της σύστασης ειδικού ανεξάρτητου οργάνου.

 

 1. Τι απαντάτε στις αντιρρήσεις για το νέο μοντέλο διοίκησης;

 

Η κριτική που ασκείται σε αυτό αποτελεί απόδειξη ότι δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα – τουναντίον, επιχειρεί μια ουσιαστική αλλαγή υποδείγματος στα ελληνικά Πανεπιστήμια προς όφελος όλων.

 

Συγκεκριμένα:

 

Τα προβλήματα του σήμερα Οι λύσεις του αύριο
Συγκεντρωτικό σύστημα – ισχυρό μονοπρόσωπο όργανο ο Πρύτανης Φίλτρα συλλογικότητας Μετάβαση σε συλλογικό μοντέλο διοίκησης, το Συμβούλιο Διοίκησης à η εξουσία διαχέεται

Με σεβασμό στη δημοκρατική παράδοση των ΑΕΙ:

(α) άμεση εκλογή των εσωτερικών μελών του ΣΔ από όλα τα μέλη ΔΕΠ

(β) επιλογή των εξωτερικών μελών με αυξημένη πλειοψηφία από τα εσωτερικά μέλη που είναι ήδη εκλεγμένα από τη βάση των μελών ΔΕΠ

(γ) ο Πρύτανης εκλέγεται από όλα τα μέλη του ΣΔ, με αυξημένη πλειοψηφία και είναι ένα από τα εσωτερικά του μέλη

Απουσία επαρκούς πλαισίου ελέγχου και λογοδοσίας προς το όργανο του Πρύτανη Φίλτρα λογοδοσίας και διαφάνειας •        Συμμετοχή εξωτερικών μελών στη διοίκηση του ΑΕΙ

•        Σαφείς αρμοδιότητες – αντιμετώπιση του υπερσυγκεντρωτισμού – Σύγκλητος: κυρίως ακαδημαϊκά θέματα και ΣΔ: ανώτερο όργανο, σύνολο των διοικητικών, οικονομικών και στρατηγικών αρμοδιοτήτων

•        Έλεγχος Πρύτανη/Αντιπρυτάνεων και δυνατότητα παύσης τους από ΣΔ à ο Πρύτανης επιλέγεται και ελέγχεται

•        Ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

•        Εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλες τις ψηφοφορίες

 

Απουσία δικλείδων αξιοκρατίας και πλουραλισμού – Απουσία ορίων εκπροσώπησης ανά Σχολή Φίλτρα αξιοκρατίας και πλουραλισμού •        Σύστημα ταξινομικής ψήφου και περιορισμένης σταυροδοσίας (μέχρι 3) – άρα, οι πανεπιστημιακοί που ψηφίζουν επιλέγουν τους πιο άξιους

•        Ενιαίο ψηφοδέλτιο για την προώθηση συνεργατικού και συναινετικού μοντέλου διακυβέρνησης του ΑΕΙ

•        Σύστημα ορίου εκπροσώπησης ανά Σχολή στην ανάδειξη των εσωτερικών μελών του ΣΔ – άρα, υπάρχει πλουραλισμός απόψεων

•        Επιλογή του υποψήφιου Πρύτανη πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης της πρότασης που υποβάλει για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. & αξιολόγησης των υποψηφίων που προτείνει ως Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης

Απόλυτη εσωστρέφεια, καθώς δεν συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησης μέλη εκτός του ΑΕΙ Φίλτρα εξωστρέφειας •        Συμμετοχή εξωτερικών μελών στο ΣΔ που διασυνδέει το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, και, κομίζει σημαντικά οφέλη προς αυτό, κυρίως εμπλουτίζοντας σε ιδέες και πρακτικές τη διοίκηση

•        Πρόβλεψη Εκτελεστικού Διευθυντή που δύναται να προέρχεται και από χώρο εκτός ΑΕΙ

Υπερφόρτωση στην υπηρεσιακή διοίκηση και καθυστερήσεις λόγω παράλληλης ενασχόλησης με διοικητικές και διδακτικές/ερευνητικές δραστηριότητες Φίλτρα αποτελεσματικότητας Πρόβλεψη Εκτελεστικού Διευθυντή ως συνδετικού κρίκου του ΣΔ με τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την επίτευξη των στόχων που θέτει το ΣΔ και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΑΕΙ
Διατήρηση σημαντικών εξουσιών στο ΥΠΑΙΘ και όχι στη διοίκηση του ΑΕΙ Φίλτρα αυτονομίας και αποκέντρωσης Αποκέντρωση εξουσιών από ΥΠΑΙΘ προς διοίκηση, ενίσχυση του αυτοδιοίκητου – π.χ. ίδρυση προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου, ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ, Ερευνητικών Ινστιτούτων και έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης περί συγκρότησης του ΣΔ στον Πρύτανη του ΑΕΙ και όχι στον Υπουργό
Μοντέλο διοίκησης που αποκλίνει από διεθνείς καλές πρακτικές Ευθυγράμμιση με διεθνείς καλές πρακτικές Πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού διαθέτουν δομή με συλλογικό ανώτατο όργανο διοίκησης αντίστοιχο του ΣΔ, στο οποίο είναι μέλος και ο Πρύτανης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα ανά χώρα: Αγγλία (Oxford University, University of Cambridge, University of Manchester, University of Sussex,), Ιρλανδία (University of Dublin), Γαλλία (University Paris 1 and 2), Σουηδία (Stockholm University), Νορβηγία (University of Oslo), Ισπανία (University of Madrid),  Ιταλία (University of Bologna), Γερμανία (Freie Universitat Berlin, Ludwig Maximilian University of Munich)

 

 1. Ακούγεται και μία άλλη κριτική σχετικά με το μοντέλο διοίκησης, ότι δεν θα εκλέγεται πια ο Πρύτανης από τη βάση των καθηγητών. Τι λέτε για αυτό;

 

Αυτή ίσως είναι από τις μεγαλύτερες τομές που εμπεριέχει το νομοσχέδιο. Στη μεγάλη πλειονότητα των ΑΕΙ στην Ευρώπη, δεν υπάρχει καμία εκλογική διαδικασία για τον Πρύτανη από τη βάση. Αυτό, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι όργανο εκπροσώπησης όπως η Βουλή ή η Περιφέρεια, είναι επιστημονικός φορέας. Και συνεπώς είναι σημαντικό να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σχέση με τους Καθηγητές που να μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των αποφάσεων. Είναι σημαντικό ο Επικεφαλής ενός επιστημονικού φορέα τέτοιου κύρους όπως το Πανεπιστήμιο να μπορεί να διοικήσει αξιοκρατικά και ανεπηρέαστα το ίδρυμα προς όφελος του ιδρύματος, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της βέλτιστης διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας.

 

 1. Τι σημαίνει ότι με το νομοσχέδιο τα Πανεπιστήμιά μας έρχονται πιο κοντά στην κοινωνία και τις ανάγκες της;

 

Ως τώρα, τα ΑΕΙ μας λειτουργούσαν στο περίκλειστο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, με μικρή διάδραση της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, με περιορισμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους από τους πολίτες. Πλέον αυτό αλλάζει:

– μέσω παροχής υπηρεσιών από εργαστήρια προς πολίτες/φορείς. Θεσπίζεται πλήρες πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, καλύπτοντας το υφιστάμενο νομικό κενό, ενώ διασφαλίζεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ΑΕΙ. Π.χ.:

 • Τα μέλη ενός Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ψυχολογίας μπορούν να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχολογίας σε ευάλωτες ομάδες.
 • Τα μέλη ενός Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Νομικής μπορούν να παρέχουν νομικές συμβουλές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα GDPR.
 • Μέσω αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά, με την υποστήριξη των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω των Μονάδων Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας που υποστηρίζουν τις διαδικασίες ίδρυσης start-ups φοιτητών/διδακτόρων/μεταδιδακτόρων (incubators/pre-incubators). Π.χ. Εάν μια ομάδα μεταδιδακτόρων ενός ΑΕΙ βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης κάποιας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, λογικά, θα αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων: δεν θα έχει προσελκύσει ακόμη επενδυτικά κεφάλαια, δεν θα έχει ακόμη τη δική της επαγγελματική στέγη, κτλ. Εάν το startup επιλέξει να ενσωματωθεί στη θερμοκοιτίδα για startups του ΑΕΙ:
 • Το ΑΕΙ θα μπορεί να στεγάσει την ομάδα, ώστε να αποκτήσει έναν χώρο εργασίας, αλλά και έναν χώρο συναντήσεων με συνεργάτες, φορείς, πιθανούς χρηματοδότες κτλ.
 • Η ομάδα θα μπορεί να αξιοποιήσει τον εργαστηριακό εξοπλισμό του ΑΕΙ (π.χ. έναν 3D εκτυπωτή)
 • Μέλη ΔΕΠ μπορεί να ενδιαφέρονται να καθοδηγήσουν την ομάδα ως μέντορες.
 • Η ομάδα θα μπορεί να παρακολουθήσει σεμινάρια και ομιλίες που λαμβάνουν χώρα εντός ΑΕΙ.
 • Μέσω ενίσχυσης της δια βίου μάθησης. Εξασφαλίζονται περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους πολίτες, καθώς τα ΑΕΙ αποκτούν κεντρικό ρόλο στη δια βίου μάθηση με ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους. Ενδεικτικά προβλέπονται:
 • Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.
 • Δυνατότητα οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης προσωπικού ιδιωτικών φορέων – π.χ. επιμόρφωση για διαχείριση αποβλήτων σε προσωπικό μιας αλυσίδας ξενοδοχείων.

Πρόκειται για αμοιβαία επωφελή αλλαγή, καθώς και το Πανεπιστήμιο και η κοινωνία βγαίνουν κερδισμένα από τη διάχυση των αποτελεσμάτων της πανεπιστημιακής έρευνας στην κοινωνία. Δίνονται κίνητρα για καινοτόμο έρευνα χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, επιτυγχάνεται οικονομική ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας με πιο άμεση σύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, για καλύτερη απορρόφηση των αποφοίτων, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού και αντιμετώπιση του brain drain – π.χ. με την αναμόρφωση ΔΟΑΤΑΠ και απλοποίηση αναγνώρισης πτυχίων ξένων πανεπιστημίων.

 

 1. Πώς τα Πανεπιστήμιά μας ανοίγονται στον κόσμο, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους;

Τα Πανεπιστήμιά μας έχουν ήδη αποκτήσει, κατά την τελευταία διετία, αρκετά νέα θεσμικά εργαλεία που ευνοούν την εξωστρέφειά τους, καθώς και σημαντική ώθηση από διμερείς πρωτοβουλίες της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για συνέργειες με Ιδρύματα ξένων χωρών, όπως τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και αυτά των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, Κίνας κ.ά. Τώρα εξασφαλίζονται ακόμη περισσότερες δυνατότητες εξωστρέφειας στα ΑΕΙ, που περιλαμβάνουν:

Α) προγράμματα σπουδών και ερευνητικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως

 • οργάνωση προγραμμάτων σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπό προϋποθέσεις
 • ίδρυση διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων στο πλαίσιο συνεργατικών σχημάτων με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 • απασχόληση Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών από Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής για την παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ενισχύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα των Πανεπιστημίων
 • δυνατότητα ίδρυσης κοινών Ερευνητικών Ινστιτούτων
 • ενίσχυση του θεσμού της κινητικότητας ερευνητών μεταξύ ερευνητικών δομών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • δυνατότητα ίδρυσης θερινών/χειμερινών προγραμμάτων σπουδών.
 • δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων στο εξωτερικό με σκοπό τη συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας και παροχής υπηρεσιών.
 • ενίσχυση θεσμού Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Β) Συμμετοχή επιστημόνων από το εξωτερικό σε όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, π.χ. στο Συμβούλιο Διοίκησης ή στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή. Το μοντέλο διοίκησης, από μια κατάσταση απόλυτης εσωστρέφειας με καμία συμμετοχή ατόμων εκτός του ΑΕΙ, πλέον γίνεται πιο εξωστρεφές, κομίζει σημαντικά οφέλη προς αυτό, εμπλουτίζοντας σε ιδέες και πρακτικές τόσο τη διοίκηση όσο και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΑΕΙ.

Γ) Άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως η δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και σε φορείς της αλλοδαπής, η αυτοδίκαιη ακαδημαϊκή αναγνώριση των κοινών προγραμμάτων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ, η παράλληλη απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η προσέλκυση ξένων καθηγητών στα ελληνικά ΑΕΙ, οι συνεργαζόμενοι καθηγητές, οι επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές, κ.ά.

 

 1. Θα απλοποιηθεί η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω ΔΟΑΤΑΠ;

H διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού γίνεται πιο γρήγορη και αποτελεσματική, πιο φιλική προς τον πολίτη. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αναγνώρισης χωρίζεται σε δύο άξονες:

 1. Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο.
 • Καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίου.
 • Ιδρύονται «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» και «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής». Εφόσον ένα Ίδρυμα περιλαμβάνεται στο πρώτο Μητρώο, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα πτυχία που εκδίδει εντάσσονται στο δεύτερο και θεωρούνται αναγνωρισμένα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στο ελληνικό ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές απευθείας, δίχως να χρειάζεται να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ.
 1. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία».
 • Καταργείται ο θεσμός του ειδικού εισηγητή και της εκτελεστικής επιτροπής που αξιολογούν την ισοτιμία που δυσκόλευαν περαιτέρω τη διαδικασία. Αντ’ αυτών, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και πλέον, διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν τον «προέλεγχο» του φακέλου και αν είναι πλήρης τον παραπέμπουν στον Πρόεδρο.
 • Δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού και του συγκρίσιμου προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ για την αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Προβλέπεται, κατόπιν αξιολόγησης, η δυνατότητα γραπτής εξέτασης ή/και πρακτικής άσκησης επιπλέον του τίτλου.
 • Προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες:
 • από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, εντός 3 μηνών ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ή αντιστάθμισης βάσει των εισηγήσεων των αξιολογητών,
 • αν εκδοθεί απόφαση αντιστάθμισης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται εντός 1 μήνα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας ή/και της πρακτικής άσκησης.
 • Στην πράξη, αυτές οι αλλαγές απλοποιούν και επιταχύνουν αισθητά τη διαδικασία για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού που θέλουν να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους για να εργαστούν στην Ελλάδα.

Διευκολύνουν τον πολίτη: Καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση. Τέλος στα εκπαιδευτικά αδιέξοδα.

Εξυπηρετούν τα Πανεπιστήμια: Ταχύτερη και σύμφωνη με διεθνή πρότυπα διαδικασία αξιολόγησης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για Έλληνες και ξένους φοιτητές που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα. Καίρια ώθηση στη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ.

Στηρίζουν το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας: Εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται μια διαδικασία καίριας σημασίας για την προσέλκυση Ελλήνων (ενίσχυση του brain gain) και αλλοδαπών πτυχιούχων στη χώρα.

 1. Ποια σχόλια της διαβούλευσης ή/και φορέων έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή;

 

Ο νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ έμεινε περισσότερο από ό,τι συνήθως, τρεις εβδομάδες, στη διαβούλευση και συγκέντρωσε 1.662 σχόλια, τα οποία μελετήθηκαν ενδελεχώς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω βελτίωσή του. Προηγήθηκαν ουσιαστικές, επανειλημμένες διαβουλεύσεις με τη Σύνοδο Πρυτάνεων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαδικασία διαμόρφωσης των ρυθμίσεων. Ήδη έχουμε ενσωματώσει μεγάλο μέρος αλλαγών όπως: την υποχρεωτικότητα του Εκτελεστικού Διευθυντή, τη δυνατότητα μονιμοποίησης επικούρων καθηγητών στη βάση προσόντων που έχουν αποκτήσει από τον ορισμό τους, τη σύσταση επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών, την προσαρμογή του νέου μοντέλου διοίκησης σε πανεπιστήμια με κάτω των 40 μελών ΔΕΠ, τον συνυπολογισμό στις ελάχιστες υποχρεώσεις των μελών Δ.Ε.Π. και τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τη δυνατότητα και για αναπληρωτές Καθηγητές να είναι υποψήφιοι για τη θέση Κοσμητόρων, την πρόβλεψη ότι για την εκλογή σε νέα θέση μέλους ΔΕΠ ο υποψήφιος/α θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρείς κύκλους σπουδών εκτός του Ιδρύματος στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί τουλάχιστον για 2 έτη μετά τη λήψη του διδακτορικού του σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα της ημεδαπής από αυτό που φοίτησε ή έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 έτη από τη λήψη του διδακτορικού, κατόπιν πρότασης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

13. Τι αλλάζει με τη διάταξη για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και από πότε;

 

Προβλέπεται ένα ενιαίο, αντικειμενικό πλαίσιο για την εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα: α) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, β) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δ) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ε) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προκειμένου να εισαχθούν υποψήφιοι, θα εξετάζονται σε τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εκ των οποίων τα δύο είναι: 1) η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, και 2) ένα από την ομάδα προσανατολισμού ή τον τομέα των υποψηφίων, ενώ τα υπόλοιπα δύο είναι 3) η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και 4) η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία. Επισημαίνεται ότι, ως σήμερα, ίσχυε διαφορετικός τρόπος εισαγωγής για τα ως άνω Τμήματα. Ο νέος τρόπος εισαγωγής θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής.

 1. Σε τι αφορά η διάταξη για το ολοήμερο;

 

Πρόκειται για πρόβλεψη με δύο πτυχές:

1. ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων του Ολοήμερου Σχολείου, με κατεύθυνση πολύ πιο βιωματική, με έμφαση σε τέχνες, δημιουργικές προσεγγίσεις. Οι στόχοι αυτού του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος, ελκυστικού για τα παιδιά είναι οι εξής:

(α) τα παιδιά θα επιστρέφουν σπίτι από το σχολείο και θα έχουν ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι και ποιοτικές δραστηριότητες με την οικογένειά τους και

(β) η πρόσβαση των μαθητών σε ένα πιο διευρυμένο, ποιοτικό και δωρεάν πρόγραμμα αμβλύνει τις ανισότητες που προκύπτουν από τα εξωσχολικά ερεθίσματα μαθητών διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών ομάδων,

 

2. χρονική επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της χώρας – από τις 4 μ.μ. που ισχύει σήμερα, πλέον οι μαθητές θα μπορούν να σχολούν προαιρετικά στις 5:30 μμ, ευθυγραμμίζοντας το σχολικό και επαγγελματικό ωράριο, με στόχο:

(α) τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονιών, και δη των γυναικών, στην αγορά εργασίας, με ευεργετικές συνέπειες στο οικογενειακό εισόδημα και

(β) τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών, υπό το συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σχεδιάζει εδώ και καιρό το πρόγραμμα προς όφελος μαθητών και των οικογενειών τους, το οποίο ξεκινά ήδη από τον φετινό Σεπτέμβριο του 2022 και θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως Ολοήμερα, ήτοι σε περίπου 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Για τον σκοπό αυτό θα γίνουν επιπλέον προσλήψεις. Σημειωτέον, δεν θα υπάρχει κανένα κριτήριο, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όλους τους μαθητές. Στόχος, η στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών και των οικογενειών τους.

 

 1. Δημιουργούνται επιπλέον οργανικές θέσεις ιερέων;

Όχι. Πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, σε ένα αρρύθμιστο εδώ και 77 χρόνια τοπίο. Ως σήμερα ισχύει αναγκαστικός νόμος του 1945, με αποτέλεσμα να έχει εκδοθεί ΦΕΚ διορισμού και να μισθοδοτούνται από το Δημόσιο με μόνιμη σχέση εργασίας 3.520 Ιερείς (2.311 της Εκκλησίας της Ελλάδος, 955 της Εκκλησίας της Κρήτης και 254 των Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου) χωρίς να έχουν οργανικές θέσεις. Αυτό, συν τοις άλλοις, προκαλεί ανασφάλεια συνταξιοδοτική, εργασιακή και ασφαλιστική σε τρεισήμισι χιλιάδες εργαζόμενους του δημοσίου ιερείς, ενώ έχει προκαλέσει και μια κατάσταση ανισότητας μεταξύ των εκκλησιαστικών κλιμάτων στην Ελλάδα, καθώς η Εκκλησία της Ελλάδος έχει οργανικές θέσεις ενώ η Εκκλησία της Κρήτης και οι Μητροπόλεις Δωδεκανήσου δεν έχουν καμία. Η λύση είναι η νομοθετική επικαιροποίηση, ώστε να αντιστοιχισθεί ο αριθμός των Κληρικών που μισθοδοτούνται από το Κράτος και έχει εκδοθεί ΦΕΚ διορισμού τους, με τις οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί νομίμως, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, για πρώτη φορά η Πολιτεία «κλειδώνει» το δυνητικό αριθμό μισθοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό Ιερέων, η μεταβολή του αριθμού των Μητροπόλεων ή των ενοριών ή των ορίων τους δεν θα δημιουργεί καμία υποχρέωση και δεν θα συνεπάγεται καμία σύσταση οργανικής θέσης Κληρικού, οι προσλήψεις Κληρικών εντάσσονται ρητά στην διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Ανοιχτή Επιστολή 1.000 Πανεπιστηµιακών προς την Υπουργό Παιδείας

Αξιότιµη κυρία Υπουργέ, Λάβαµε την επιστολή που απευθύνατε στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας όπου παρουσιάζετε τα «οφέλη» του σχεδίου νόµου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση και νιώθουµε βαθιά απογοητευµένοι/ες και προσβεβληµένοι/ες. Οι «δέσµες ρυθµίσεων» στις οποίες αναφέρεστε αφορούν σχεδόν όλες τη δυνατότητά µας για παράλληλες δραστηριότητες, πέραν εκείνων που απαιτεί η ιδιότητα του/της πανεπιστηµιακού δασκάλου/ας, δραστηριότητες που θα µας επιτρέψουν να έχουµε πρόσθετα εισοδήµατα. Είναι αλήθεια ότι οι µισθοί µας είναι χαµηλοί, ιδιαίτερα µετά την οικονοµική κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Όπως είναι επίσης αλήθεια ότι έχει µειωθεί δραµατικά το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστηµίων µας και ότι επωµιζόµαστε όλο και περισσότερα διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα.

 

Ωστόσο, ασκούµε το λειτούργηµά µας µε αξιοπρέπεια και αφοσίωση, επειδή νιώθουµε ότι αυτό είναι το χρέος µας απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριές µας και την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Στα χρόνια της οικονοµικής και της υγειονοµικής κρίσης, το ελληνικό πανεπιστήµιο όχι µόνο άντεξε αλλά συνέχισε να παράγει υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο και να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του επιστηµονική γνώση και επαγγελµατική κατάρτιση.

 

Είναι πραγµατικά εντυπωσιακό το να θεωρείτε ότι σε αυτή την ιστορικά κρίσιµη καµπή αυτό που χρειάζεται το πανεπιστήµιό µας είναι να έχουµε τη δυνατότητα να λείπουµε εκατό µέρες τον χρόνο µε άδεια (αντί για εξήντα που ίσχυε µέχρι τώρα) και να κάνουµε έξι ώρες µάθηµα την εβδοµάδα αλλά µόνο σε προπτυχιακό επίπεδο! Δηµόσιο πανεπιστήµιο σηµαίνει υποχρέωση της πολιτείας για οικονοµική ενίσχυση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και όχι απλώς απελευθέρωση των διαδικασιών απόκτησης πρόσθετου εισοδήµατος των µελών ΔΕΠ. Εφόσον ψηφιστεί ο νέος νόµος, αλλάζει δραµατικά το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο κλείνοντας τις πόρτες του στα παιδιά εκείνα που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να σπουδάσουν.

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε δωρεάν µεταπτυχιακά. Οι ρυθµίσεις που «απελευθερώνουν» τις µεταπτυχιακές σπουδές προβλέπουν ότι τα µεταπτυχιακά προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται πλέον από το Υπουργείο Παιδείας και το διδακτικό έργο των µελών ΔΕΠ δεν τα περιλαµβάνει. Εποµένως θα είναι αδύνατο να είναι βιώσιµα όσα µεταπτυχιακά δεν θα έχουν δίδακτρα. Δηµόσιο πανεπιστήµιο σηµαίνει οργάνωση των σπουδών µε επιστηµονικά κριτήρια και όχι απορρύθµιση και κατακερµατισµό της γνώσης µε πληθώρα παρεχόµενων τίτλων και σπουδών.

 

Η «ευελιξία» στα προγράµµατα σπουδών και τα διδακτορικά σηµαίνει ότι θα µειωθεί το µόνιµο προσωπικό των πανεπιστηµίων σε όφελος διαφορετικών κατηγοριών διδασκόντων που θα προσλαµβάνονται για βραχεία παρουσία (επισκέπτες/τριες, εντεταλµένοι/ες διδασκαλίας κ.λπ.) ώστε να µην επενδύουν µακροπρόθεσµα στο πανεπιστήµιο.

 

Αυτό σηµαίνει και η επαναφορά οµότιµων και συνταξιούχων σε όλες τις ακαδηµαϊκές δραστηριότητες. Αντίθετα, οι νέοι/ες επιστήµονες/ισσες θα δυσκολευτούν να βρουν θέση στο πανεπιστήµιο του «µέλλοντος», εφόσον θα εργάζονται µε ελαστικές σχέσεις εργασίας και πενιχρές αµοιβές και θα εξαρτώνται από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες ανώτερων βαθµίδων, όπως συνέβαινε παλιά όταν ο κάτοχος της «έδρας» ήταν παντοδύναµος. Θεωρούµε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν ένας νόµος να προβλέπει µε εξονυχιστικές λεπτοµέρειες το αν θα διδάξουµε εξ αποστάσεως ή µέσα στο αµφιθέατρο και µε ποιους τρόπους έχουµε δικαίωµα να εξετάσουµε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές µας. Όλο το νοµοσχέδιο διαπνέεται από βαθιά περιφρόνηση, καχυποψία και απαξίωση για τους Έλληνες και Ελληνίδες πανεπιστηµιακούς. Υποθέτουµε ότι αυτός είναι ο λόγος που παύουµε πλέον να έχουµε λόγο στην εκλογή πρυτάνεων/ισσών, κοσµητόρων/ισσών και αντιπρυτάνεων/ισσών ως ανάξιοι/ες αυτοδιοίκησης.

 

Το δηµόσιο πανεπιστήµιο µέχρι σήµερα ταυτιζόταν µε την ακαδηµαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µέχρι σήµερα αποφάσιζαν για τις δικές τους υποθέσεις µε τα δικά τους όργανα. Με όργανα που αναδεικνύονται µε καθολική ψηφοφορία αλλά και ευρεία αντιπροσωπευτικότητα και που απαρτίζονται από πρόσωπα επιφορτισµένα µε την πραγµατοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής τους. Δηµόσιο πανεπιστήµιο σηµαίνει, σε κάθε περίπτωση, αξίωση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για µη επέµβαση του κράτους στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Οι πανεπιστηµιακοί είναι η µόνη κατηγορία δηµοσίων λειτουργών που υπόκειται σε συνεχείς κρίσεις και αξιολογήσεις και το πανεπιστήµιο είναι ένας από τους ελάχιστους θεσµούς της χώρας όπου κυριαρχεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Παρά τη συστηµατική προσπάθεια δυσφήµισης, η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ότι χάρη στο δηµοκρατικό, ανοιχτό σε όλους και όλες πανεπιστήµιο, έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά της να διαπρέψουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Οι διδάσκουσες και οι διδάσκοντες σήµερα στα ελληνικά πανεπιστήµια έχουν εξαιρετικά βιογραφικά µε διεθνείς σπουδές και δηµοσιεύσεις και η Ελλάδα παράγει πολύ περισσότερα ερευνητικά αποτελέσµατα από όσα αναλογούν στο µέγεθός της. Το δηµόσιο πανεπιστήµιο έχει υπαρκτά προβλήµατα που όµως δεν µπορούν να λυθούν ούτε µε τον αυταρχισµό και την επιβολή ενός καθεστώτος αστυνόµευσης, ούτε µε τη συνεχή συκοφάντηση του θεσµού αλλά και όσων τον υπηρετούν. Και προφανώς δεν µπορούν να λυθούν µε τον στραγγαλισµό της δηµοσιονοµικής βάσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Λυπούµαστε που χάνεται άλλη µία ευκαιρία µεταρρύθµισης της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Δυστυχώς σχεδιάστηκε ερήµην και εναντίον της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. Δηλώνουµε ότι θα συνεχίσουµε το έργο µας µε αξιοπρέπεια και αίσθηµα ευθύνης, υπηρετώντας το δηµόσιο πανεπιστήµιο και τις αξίες της δηµοκρατικής παιδείας και ζητάµε, έστω την ύστατη στιγµή, να αποσυρθούν όλες οι διατάξεις που υπονοµεύουν το µέλλον της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Κύλιση προς τα επάνω