ΑΣΕΠ φωτο E-WALL

Οριστικά Αποτελέσματα ΑΣΕΠ – 1ΥΓ/2024

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Οριστικά Αποτελέσματα 1ΥΓ/2024

Στις 5 Ιουνίου 2024, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες με τους επιτυχόντες και τους αποκλειόμενους υποψηφίους για την πρόσκληση 1ΥΓ/2024. Η πρόσκληση αφορά στην επιλογή 14 Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία.

1ΥΓ/2024 : Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (1ΥΓ/2024) (ΑΔΑ: ΨΩΖΚ6Η6-ΓΦΕ)

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΩΖΚ6Η6-ΓΦΕ), καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Οριστικοί Πίνακες Επιλέξιμων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και Αποκλειομένων που προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι, οι πέντε (5) πρώτοι σε βαθμολογία υποψήφιοι ανά Υπουργείο θα κληθούν σε συνέντευξη από την οικεία Επιτροπή.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα Υπουργεία στην ως άνω Πρόσκληση και η περάτωση αυτών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του Ιουλίου 2024.

Έντυπα Ανακοίνωσης

 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω