ΥΠΟΒΟΛΗ E-WALL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΒΠ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΒΠ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΒΠ

Συνάδελφοι,

Για την έγκαιρη, γρηγορότερη και καλύτερη διεκπεραίωση από όλους τους εμπλεκομένους του μεγάλου όγκου αιτημάτων- ιδίως με την προσθήκη συμπλήρωσης από τις σχολικές μονάδες και ηλεκτρονικών πινάκων για φέτος- και για να αποφευχθεί η επανειλημμένη διόρθωση και προσκόμισή τους, τονίζουμε τα παρακάτω:

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ

 • Τα έντυπα που πρέπει να καταθέσετε στην υπηρεσία μας είναι:

 • Υπόδειγμα 1Α/Β/Γ/ κατά περίπτωση (είναι η αίτηση του γονέα ανάλογα με το είδος στήριξης).Ελέγχετε πάντα αυτά που συμπληρώνουν οι γονείς στην αίτηση……!!!!!

 • Υπόδειγμα 2 -διαβιβαστικό του σχολείου (να φέρει οπωσδήποτε εμπιστευτικό πρωτόκολλο). Προτείνουμε, χωρίς να είναι δεσμευτικό ή υποχρεωτικό, να δίνετε εισερχόμενο εμπιστευτικό πρωτόκολλο στην αίτηση του γονέα και ο ίδιος αριθμός να μπαίνει ως εξερχόμενο εμπιστευτικό στο διαβιβαστικό σας)

 • Αντίγραφο της γνωμάτευσης από ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΕΑ, για παράλληλη στήριξη και Ε.Β.Π., η οποία θα πρέπει να καλύπτει το διδακτικό έτος 2024-2025. ΠΑΝΤΑ ελέγχουμε την ισχύ της γνωμάτευσης.

Στην περίπτωση αιτήματος για παροχή στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, θα πρέπει να προσκομιστεί η πρωτότυπη γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο (εσείς κρατάτε αντίγραφο στο αρχείο σας) και ελέγχετε να έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του γονέα και να φέρει σφραγίδα Δ/ντή-Δ/ντριας Κλινικής του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Επιπλέον, θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει ευδιάκριτα πρωτόκολλο, ημερομηνία και σφραγίδα από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Άρα πρέπει να έχει και στρογγυλή και τετράγωνη σφραγίδα. Στη συγκεκριμένη γνωμάτευση/βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ότι υπάρχει και η αναγκαιότητα και ο σκοπός υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή. Θα προσκομίζεται αποκλειστικά γνωμάτευση/βεβαίωση που έχει εκδοθεί μέσω ΗΔΙΚΑ(με barcode). Προσοχή, να βεβαιωθεί ότι έχει γίνει σχετική επικαιροποίηση του ΑΔΥΜ και στην αίτηση του γονέα και στο διαβιβαστικό σας.

Σχετικά με τα παραπάνω για τον Σ.Ν. σας απεστάλησαν σήμερα ξεχωριστές οδηγίες από την Περιφέρεια, προκειμένου να βοηθηθείτε στον έλεγχο.

 • Η παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης διαβιβάζεται( το υπόδειγμα 3 είναι το διαβιβαστικό για την παιδαγωγική έκθεση) στη Δ/νση μόνο στη περίπτωση ανανέωσης παράλληλης στήριξης που η γνωμάτευση-εισήγηση έχει εκδοθεί από ΕΔΕΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης. Σε περίπτωση αιτήματος ανανέωσης παράλληλης στήριξης με γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ, η παιδαγωγική έκθεση αποστέλλεται μόνο στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ κι απλώς συμπληρώνετε τα στοιχεία της στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε και στους ηλεκτρονικούς πίνακες.

 • Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε βεβαίωση φοίτησης, υπάρχει ξεχωριστό πεδίο για τσεκάρισμα στο υπόδειγμα 2-διαβιβαστικό.

Να αποφευχθεί η αποστολή των έντυπων αιτημάτων με τα ΕΛΤΑ, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης παραλαβής.

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Σχετικά με τη παράλληλη στήριξη και το Ε.Β.Π.: σε περίπτωση νέου αιτήματος, πρέπει να διευκρινίζετε στο διαβιβαστικό –κυρίως στο θέμα- αν πρόκειται για πρώτη φορά (δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αίτημα για το παιδί) ή για επαναξιολόγηση (δηλαδή να έχει λήξει η προηγούμενη γνωμάτευση που υπήρχε και το αίτημα γίνεται πρώτη φορά με τη καινούρια γνωμάτευση πλέον). Επίσης να διευκρινίζετε αν πρόκειται για ανανέωση , δηλαδή αν γίνεται πάλι αίτημα με την ίδια γνωμάτευση που ισχύει ακόμα.

 • Η ημερομηνία της γνωμάτευσης θα πρέπει να προηγείται ή να είναι έστω ίδια με αυτή της αίτησης του γονέα. Γενικά προσέχουμε τη λογική σειρά στις ημερομηνίες, π.χ. η αίτηση του γονέα δε γίνεται να έχει μεταγενέστερη ημερομηνία από το διαβιβαστικό του σχολείου!

 • Όλα τα έγγραφα (εκτός των γνωματεύσεων των δημόσιων νοσοκομείων) θα πρέπει να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας τους το σωστό λογότυπο ΕΣΠΑ της τρέχουσας εγκυκλίου. Προσοχή, γιατί διαπιστώνονται κάθε χρόνο έντυπα με παλιά λογότυπα!

 • Τα ονόματα και ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας θα αναγράφονται σύμφωνα με την καταχώριση στο myschool.

 • Aν στη γνωμάτευση για Ε.Β.Π. αναγράφεται ότι προσκομίστηκε και έγγραφο από ΚΕΠΑ/ΑΔΥ (δηλαδή πιστοποίηση αναπηρίας), τότε πρέπει οπωσδήποτε τα στοιχεία αυτού του εγγράφου να συμπληρωθούν στην αίτηση του γονέα στο ανάλογο πεδίο, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν και στους ηλεκτρονικούς πίνακες. Πρέπει να ελέγξετε δηλαδή προσεκτικά για αυτό το στοιχείο και τη γνωμάτευση, αλλά και το ανάλογο πεδίο στην αίτηση του γονέα.

 • Να τηρηθεί αυστηρά και απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτημάτων και των γονέων προς τις σχ. μονάδες και προς τη Δ/νση.

 • Στα υποδείγματα να έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πεδία.

 • Αιτήματα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, δηλαδή κατατεθούν εκπρόθεσμα, ή έχουν ελλιπή/λανθασμένα/εκπρόθεσμα δικαιολογητικά, δε θα εξετάζονται σύμφωνα με την εγκύκλιο και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου στην επόμενη φάση υποβολής αιτημάτων, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συμπληρώνετε κατά περίπτωση τα excel 1,2 & 3 με τη δέουσα προσοχή στις οδηγίες (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ) και τους αποστέλλετε ηλεκτρονικά μαζί με το σχετικό διαβιβαστικό τους (υπόδειγμα 4) στο mail@3grpe.ilei.sch.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ στη συγκεκριμένη μετονομασία του πίνακα και του διαβιβαστικού όπως ορίζει η εγκύκλιος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο συμπληρώνετε διαφορετικό πίνακα για διαφορετικά αιτήματα στήριξης.

Θεωρείται δεδομένο ότι τα στοιχεία των πινάκων πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία στα έντυπα, οπότε ελέγχετε προσεκτικά, διότι αν διαπιστώνονται από τη Δ/νση ανακολουθίες, θα επιστρέφονται στις σχολικές μονάδες, με συνέπεια επιπλέον φόρτο εργασίας για όλους και καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτημάτων.

Στην περίπτωση που έχει δημιουργηθεί σύγχυση για το : «Στις περιπτώσεις που έχει ήδη εγκριθεί αίτημα για παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση και δεν έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός, δεν υποβάλλεται εκ νέου αίτημα», το οποίο αναφέρεται και στις υπόλοιπες περιπτώσεις στήριξης στην εγκύκλιο:

Σας διευκρινίζουμε λοιπόν πως εννοεί ότι, όταν εγκριθεί σε λίγο καιρό το αίτημα του παιδιού για το 2024-2025, δε χρειάζεται να ξαναγίνει αίτημα για τη σχολική χρονιά αν δεν τοποθετηθεί αμέσως εκπαιδευτικός.. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρήσετε ότι, αν έχετε έγκριση για τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2023-2024, καλύπτεστε και για την επόμενη!!!! Αιτήματα γίνονται κάθε χρόνο!!

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη

Με εκτίμηση

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Μαθησιακές δυσκολίες | Διάγνωση, αίτια , συμπτώματα, αντιμετώπιση και συμβουλές!

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω