exam g04bd1826f 1920 E-WALL

Ίδρυση Πανελληνίου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) / Επαναφορά του δικαιώματος στην ελευθερία της διδασκαλίας στα δημόσια πανεπιστήμια

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ίδρυση Πανελληνίου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) / Επαναφορά του δικαιώματος στην ελευθερία της διδασκαλίας στα δημόσια πανεπιστήμια

  • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) ιδρύθηκε με στόχο την επαναφορά του δικαιώματος στην ελευθερία της διδασκαλίας στα δημόσια πανεπιστήμια.
  • Ζητούν την άμεση κατάργηση διάταξης που αποκλείει διδάκτορες δημοσίους υπαλλήλους από θέσεις ΔΕΠ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΑΣΥΔ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων ΔημοσίουΠΑΣΥΔ ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σύστασή του τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, με αρχικό στόχο τη διεκδίκηση της επαναφοράς του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ελευθερίας της διδασκαλίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο (άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος). Κυρίαρχο αίτημα των μελών του Συλλόγου αποτελεί η άμεση κατάργηση της διάταξης της παρ. 9 (στοιχ. ε) του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, η οποία δεν επιτρέπει σε κατόχους διδακτορικών διπλωµάτων, που τυγχάνουν υπάλληλοι με σχέση Δημόσιου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, να απασχοληθούν ως εντεταλµένοι διδάσκοντες στα δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσω της διαδικασίας ανάθεσης διδακτικού έργου, αλλά ούτε να παράσχουν αυτοδύναµο διδακτικό έργο, του οποίου η συμπλήρωση εμπειρίας τριών (3) έως έξι (6) ετών σε φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (αναλόγως της βαθµίδας της προκηρυσσόµενης θέσης) αποτελεί απαραίτητο προσόν των υποψηφίων για τη διεκδίκηση μιας θέσης Δ.Ε.Π. Ουσιαστικά, η εν λόγω διάταξη του ν. 4957/2022, αποκλείει όλους όσοι ανήκουν στην ως άνω ευρεία και ανοµοιογενή κατηγορία εργαζοµένων από τη διεκδίκηση θέσης µέλους Δ.Ε.Π., και µάλιστα µολονότι εκείνοι διαθέτουν, κατά τα λοιπά, τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα µε τους υπόλοιπους, µη εξαιρουµένους, υποψηφίους για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων.

Σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 331145/11654/06-03-2023 γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη, η εν λόγω διάταξη αποκλεισμού δεν διασφαλίζει «[…] ισότιμες και δίκαιες προοπτικές πρόσβασης σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, με κριτήριο την προσωπική αξία και ικανότητά τους». Για την ίδια διάταξη αποκλεισμού, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρει στο πεδίο 23 της έκθεσής της που αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια στις 05-03-2024, ότι «[…] εγείρει, ενδεχοµένως, ζήτηµα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας.».

Ο Σύλλογος ΠΑΣΥΔ ιδρύθηκε σύμφωνα με το Καταστατικό Νο 10/2024-01.05.2024 και αποτελείται από 66 μέλη, διδάκτορες δημοσίους υπαλλήλους, διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ευελπιστώντας στην περαιτέρω αύξηση των μελών του. Ο Σύλλογος είναι ανεξάρτητος από κομματικές απόψεις και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η δημοκρατία και η ισότητα των μελών του.

Από τις αρχαιρεσίες της 1ης συνεδρίασης στις 11.03.2024, το προσωρινό Δ.Σ. αποτελείται από τους: Πρόεδρος: Δρ. Λαμπρόπουλος Χ. Γιάννης, Αντιπρόεδρος: Δρ. Τριανταφύλλου Γεώργιος, Γραμματέας: Δρ. Κολτσίδα Μαρία, Ταμίας: Δρ. Παγάνη Ευγενία, Μέλος: Δρ. Βουδρισλής Νικόλαος.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Σύλλογο αποτελούν η ιδιότητα του/της «Υποψήφιου/-ας  Διδάκτορα» ή «Διδάκτορα» ή «Μεταδιδάκτορα», σε συνδυασμό με την ιδιότητα του/της υπαλλήλου µε σχέση Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εγγραφής μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο email του Συλλόγου [email protected] ή/και στο τηλέφωνο 694.66.49.997.

Το προσωρινό Δ.Σ., καθώς και τα μέλη του Συλλόγου, εύχονται σε όλες κι όλους Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση, με Υγεία!

Ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Για το προσωρινό Δ.Σ. του Σωματείου ΠΑΣΥΔ

 

Ο Πρόεδρος                  : Δρ. Ιωάννης Χ. Λαμπρόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος           : Δρ. Γεώργιος Τριανταφύλλου

Η Γραμματέας              : Δρ. Μαρία Κολτσίδα

Η Ταμίας                        : Δρ. Ευγενία Παγάνη

Το μέλος                        : Δρ. Νικόλαος Βουδρισλής

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω