ΣΥΝΕΔΡΙΑ E-WALL

3ο Διεθνές Συνέδριο / Ελλάδα – Ευρώπη 2030: Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, Θεσμοί και Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

 3ο Διεθνές Συνέδριο / Ελλάδα-Ευρώπη 2030: Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, Θεσμοί και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας και Καινοτομίας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνδιοργανώνουν το

3ο Διεθνές Συνέδριο

Ελλάδα-Ευρώπη 2030: Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, Θεσμοί και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Έρευνα: H δυσλεξία είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη προσαρμοστική επιτυχία

Το συνέδριο διεξάγεται στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή εργασιών και τη συμμετοχή στο συνέδριο παρατίθενται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

3o Διεθνές Συνέδριο

Η προθεσμία για την υποβολή της περίληψης εργασίας προς παρουσίαση έχει λάβει παράταση έως και τις 30 Ιουνίου 2023

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Εκπαίδευση αλλοδαπών – παλιννοστούντων & παιδιών προσφύγων

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές εργασίες σας προς παρουσίαση στο 3o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: Ελλάδα – Ευρώπη 2030: Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, Θεσμοί και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως). Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνών που αφορούν οικονομικές διαστάσεις των πεδίων της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την Οικονομία.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Πώς η τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευση / Κίνδυνοι & Επιπτώσεις / Συμβουλές για την ορθή χρήση!

Πρακτικά του Συνεδρίου

Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εισήγησή τους στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, μέχρι τις 30 Ιουλίου 2023, διαμέσου της πλατφόρμας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Όλες οι εργασίες θα κριθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης.

Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου θα εκδοθούν ηλεκτρονικά διαμέσου της υπηρεσίας ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/), όπως έγινε και με την έκδοση των πρακτικών του 1ου και 2ου Συνεδρίου (βλ. τα Πρακτικά στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek).

Επισημαίνεται ότι, με ευθύνη των συγγραφέων, κάθε εργασία που υποβάλλεται προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου διαμέσου της υπηρεσίας ePublishing αποκλείεται από τη δυνατότητα δημοσίευσης σε άλλο επιστημονικό έντυπο.

Δημοσίευση εργασιών

Εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα μπορούν να υποβληθούν, με ευθύνη των συγγραφέων τους, σε ένα από τα παρακάτω επιστημονικά περιοδικά:

(α) Theoretical Economic Letters (βλ. https://www.scirp.org/journal/tel/)

(β) Creative Education (βλ. https://www.scirp.org/journal/CE),

(γ) South-Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE) (βλ. http://www.asecu.gr/Seeje/).

Η προθεσμία υποβολής εργασιών είναι 31 Οκτωβρίου 2023. Όλες οι υποβληθείσες εργασίες θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και θα αξιολογηθούν με το σύστημα αξιολόγησης double blind referee report και οι εργασίες που θα επιλεγούν για δημοσίευση στα παραπάνω περιοδικά, θα ανακοινωθούν τον Δεκέμβριο 2023.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω