Διευκρινίσεις για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και αφορούν στην αξιολόγηση του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 2/13-01-2022) σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Το διδακτικό αντικείμενο/μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εντάσσεται στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) των μαθημάτων του Γυμνασίου, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251).

Η βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών γίνεται με ακέραιους αριθμούς, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.465/1981 (Α΄ 129), η οποία απορρέει από την περιγραφική αξιολόγηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αρ. πρωτ. 114660/ΓΔ4/15-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4676).

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα Εσωτ.

Διανομή Γραφείο ΥπουργούΓραφείο ΥφυπουργούΓραφείο Γεν. Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄, Β΄ Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπ. Εκπ/σης, Ευρ. και Μειον.

Σχολείων Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρ. ΣχέσεωνΑυτ. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης Αυτ.

Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 28-01-2022Αρ. Πρωτ. 8690/Δ2ΠΡΟΣ:Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής [email protected]

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω