υπολογισμό

Κόφτης στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων ΕΑΕ για την ειδικότητα ΠΕ04 στα τμήματα ένταξης

Με ερώτηση απο τις 30.09.22 η βουλευτής του Μερα25 έχει κάνει ερώτηση προς το υπουργείο Παιδείας για την: Αδικία στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων ΕΑΕ για την ειδικότητα ΠΕ04 στα τμήματα ένταξης της Ββάθμιας Εκπ/σης

Κόφτης στα οργανικά των ΠΕ04 στα τμήματα ένταξης

Η κατανομή των οργανικών θέσεων στα Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνεται βάσει της ακόλουθης ρύθμισης( Ν. 4638/2019 , άρθρο 28. Παρ.1) «Στα Τμήματα Ενταξης των σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι µαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02( Φιλόλογοι) και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03( Μαθηματικοί), ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 300 μαθητές εκ των οποίων τουλάχιστον 15 με διαγνωσμένη [Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο] αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί).

Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε µία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05.

Έρευνα: H δυσλεξία είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη προσαρμοστική επιτυχία

Ο αριθµός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισοδυναµεί µε αριθµό οργανικών θέσεων.» Τα όρια των 300 μαθητών και των 15 γνωματεύσεων που θέτει η παραπάνω ρύθμιση έχουν ως αποτέλεσμα τη σύσταση πολύ λίγων οργανικών θέσεων για όλο τον ΠΕ04 αναλογικά με τις συνολικές ώρες Α ανάθεσης όλου του ΠΕ04 (και σαφώς πολύ λίγες οργανικές θέσεις για κάθε ειδικότητα του ΠΕ04 αναλογικά με τις ώρες Α ανάθεσης της κάθε ειδικότητας).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι σε γυμνάσια και ελάχιστα γυμνάσια έχουν πάνω από 300 μαθητές, αλλά ακόμα και αν έχουν μπορεί μην πληρούν την προϋπόθεση των 15 μαθητών με σύσταση για φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης.

Η εν λόγω ρύθμιση δημιουργεί το εξής παράδοξο:

Τμήμα Ένταξης σχολείου στο οποίο φοιτούν 350 μαθητές εκ των οποίων 15 έχουν γνωμάτευση έχει οργανική θέση ΠΕ04, ενώ Τμήμα Ένταξης σχολείου στο οποίο φοιτούν 200 μαθητές εκ των οποίων 25 έχουν γνωμάτευση ΔΕΝ έχει οργανική θέση ΠΕ04.

Εκκαθαρισμένοι πίνακες e-wall μετά από τους τελευταίους διορισμούς του 2022!!

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, Ερωτάται η υπουργός: Γνωρίζετε την αδικία που παρατηρείται για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ της ειδικότητας ΠΕ04;

Εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τις μεταθέσεις στην πρωτοβάθμια & στην δευτεροβάθμια ’23!!

Τι προτίθεστε να κάνετε για να αρθεί αυτή η αδικία;

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια Μαρία Απατζίδη

Εφαρμογή για τον υπολογισμό ποσοστού αναπηρίας!!

Υπολογισμός ποσοστού αναπηρίας

Ο Θάνος Λαμπρόπουλος έφτιαξε μια εφαρμογή για τον υπολογισμο ποσοστού αναπηρίας

Όπως αναφέρει σε δημοσίευση του στα κοινωνικά δίκτυα: “Είναι εντελώς δωρεάν και δεν χρειάζεται να κατεβάσετε τίποτα στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν συγκρίνατε τα αποτελέσματά της με τα αποτελέσματα που έχετε στα χέρια σας απο τα ΚΕΠΑ, ώστε να επιβεβαιώσω την ορθότητα των υπολογισμών της.”

 

Γράψτε τα επιμέρους ποσοστά στις θέσεις της στήλης “Ποσοστό (%)” προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό ποσοστό αναπηρίας

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Ε.Ε.: Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς – Aντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού!!

 

ΦΕΚ του ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη & αντιμετώπιση φαινομένων βίας & παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στα ΣΔΕ για τον υπολογισμό του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών

Με εγγραφο που ανάρτησε στο διαδικτυακο της χώρο η ΕΛΜΕ Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου μας ενημερώνει με το εγγραφο που ακολουθεί..

ΦΕΚ: Νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

 

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pde

 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στα ΣΔΕ για τον υπολογισμό του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών E-WALL

 

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής & Επαγγελματικής κατεύθυνσης 22-23

 

Ρεπορτάζ E-wall για διορισμούς , άνοιγμα πινάκων γενικής αγωγής, σύσταση οργανικών 22-23!!

 

Αρχικοί/Ακαθάριστοι Πίνακες ΑΣΕΠ (όλες οι προκηρύξεις)

Κύλιση προς τα επάνω