Προτύπων Πειραματικών Σχολείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Κενές Θέσεις Εκπαιδευτικών στα ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Κενές Θέσεις Εκπαιδευτικών στα ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (2024)

 • Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών – μελών στα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
 • Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι από 16/02/2024 έως 22/02/2024, 23:59.
 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
  • Εκπαιδευτικοί Π.Σ./ΠΕΙ.Σ. του Πίνακα Α, αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, με θητεία στο οικείο σχολείο.
  • Σε περίπτωση μη επάρκειας εκπαιδευτικών με θητεία, η επιλογή γίνεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ.:
   • Από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, με βάση τον αξιολογικό πίνακα.
   • Από μόνιμους εκπαιδευτικούς με ολική διάθεση, με βάση τα έτη υπηρεσίας.
   • Από αναπληρωτές, με βάση τη μοριοδότηση ακαδημαϊκών προσόντων από το Α.Σ.Ε.Π.

Ψηφιακή Υπογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων μέσω του gov.gr / Οδηγός βήμα βήμα

Οι καλύτερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την τάξη – Εξοικονομήστε χρόνο και αυξήστε τη συμμετοχή των μαθητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση κενούμενων  θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης GOV.GR στη διαδρομή:

Αρχική ->  Εκπαίδευση -> Επαγγελματίες εκπαίδευσης -> Πλήρωση θέσεων προέδρων / αναπληρωτών προέδρων και μελών επιστημονικών εποπτικών συμβουλίων για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 16.02.2024  μέχρι την Πέμπτη 22.02.2024 και ώρα 23:59.

Η πρόσκληση αφορά:

 1. i) Εκπαιδευτικούς των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ) του ΠΙΝΑΚΑ Α, αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίοι υπηρετούν στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ με θητεία
 2. ii) Στην περίπτωση κατά την οποία στη σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία δεν επαρκούν για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών τα μέλη επιλέγονται από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. ως ακολούθως:
 • α) από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά κατάταξης στον οικείο αξιολογικό πίνακα,
 • β) από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με ολική διάθεση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια, καλύπτοντας λειτουργικά κενά, με βάση τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας,
 • γ) από τους αναπληρωτές, οι οποίοι καλύπτουν λειτουργικά κενά με βάση την συνολική μοριοδότησή των ακαδημαϊκών τους προσόντων από το Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε  στην πρόκληση ΕΔΩ

Δείτε τις κενές θέσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων και πειραματικών Σχολείων.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή

Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Δικαίωμα υποβολής έχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας και  επιπλέον να έχουν διανύσει 12 μήνες  υπηρεσίας ως διευθυντές ή εκπαιδευτικοί με θητεία ή οργανική θέση ή απόσπαση ή διάθεση σε σχολείο που λειτουργεί για το σχολικό έτος 2022-2023 ως Πρότυπο ή Πειραματικό.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν  μια (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αξιολογούνται από την Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) που έχουν επιλέξει.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε την σχετική Πρόσκληση ΕΔΩ ή να επισκέφτεστε την ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ (https://depps.minedu.gov.gr ) καθώς και την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr ).

Κύλιση προς τα επάνω