Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε.

 Τροποποίηση στην παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2024

Το έγγραφο ΕΔΩ 

 

Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

ΟΛΜΕ / Για ατομική αξιολόγηση – Ερωταπαντήσεις για απεργία αποχή!

 

 

 

994 αποσπάσεις / Παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2024

994 αποσπάσεις / Παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2024

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συχνές ερωτήσεις για τις αιτήσεις σε Πρότυπα και Πειραματικά!!

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 5046/2023 (137 Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (136 Α΄)
3. Τις διατάξεις της παρ. 1. του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110 Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111 Α΄)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Το Π.Δ. 77/27-06-2023 (130 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση,
κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων,
υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
8. Το Π.Δ. 79/27-06-2023 (ΦΕΚ 131Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
9. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση:
«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
10. Το υπ’αριθμ. 4719/Δ6/24-08-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων
και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία Δ.Ε. μέχρι 31-8-2024, ως εξής:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [615.60 KB]

Κύλιση προς τα επάνω