πολιτικού σχεδιασμού

Ενημέρωση για τη συνάντηση ΠΑΣΑΔ με μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού σχεδιασμού του Μέρα 25.

Συνάντηση ΠΑΣΑΔ με ΜΕΡΑ25

Σε συνέχεια των συναντήσεων που πραγματοποιούμε με πολιτικούς και θεσμικούς φορείς, συναντηθήκαμε με μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού σχεδιασμού του Μέρα 25.
Στόχος μας ήταν η ανάδειξη των καίριων θεμάτων που μας απασχολούν, ενημερώνοντας για τις βασικές διεκδικήσεις του Συλλόγου μας και ακούγοντας τις θέσεις του κόμματος.
Οι ερωτήσεις μας αφορούσαν τους διορισμούς και το σύστημα υλοποίησής τους, την αξιολόγηση, τους μισθούς, τις άδειες, τη στέγαση και τη συνυπηρέτηση των εκπαιδευτικών. Ανά κατηγορία, δημοσιεύουμε τις θέσεις του Μέρα25, όπως αυτές μας παρουσιάστηκαν.
Το τεράστιο πλήθος των αναπληρωτών υποδεικνύει, σαφώς, την ανάγκη υλοποίησης μόνιμων διορισμών κάθε χρόνο, ώστε οι αναπληρωτές να καλύπτουν μόνο ενδεχόμενες λειτουργικές ανάγκες που προκύπτουν και όχι πάγια κενά. Άλλωστε, το σύστημα 1:1 που είναι σε ισχύ, δίνει τη δυνατότητα να γίνονται διορισμοί κάθε χρόνο, στο ύψος, έστω, των συνταξιοδοτήσεων.
Όσον αφορά το σύστημα διορισμών αναφέρθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της μοριοδότησης σε προϋπηρεσία και βασικό πτυχίο. Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι το σύστημα δεν πρέπει συνεχώς να αλλάζει ανάλογα με την εκάστοτε κυβέρνηση και σε περίπτωση αλλαγής να αφορά μόνο τους νέους πτυχιούχους και αποφοίτους.
Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει να έχει περισσότερο παιδαγωγικό και αξιοκρατικό χαρακτήρα, να εμπνέει εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και να γίνεται από πάνω προς τα κάτω με σωστά κριτήρια και τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από τιμωρητική διάθεση. Η έναρξη της διαδικασίας από τους νεοδιόριστους συναδέλφους μας αποτελεί διασπαστική κίνηση προς το σύνολο των εκπαιδευτικών.
Είναι επιτακτική η ανάγκη για αύξηση στους μισθούς των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πλέον είναι σχεδόν στο ύψος των αποδοχών του κατώτατου μισθού.Οι μισθοί των εκπαιδευτικών δε θα έπρεπε να εξασφαλίζονται από προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για καινοτομίες, αλλά να αποτελούν ευθύνη της πολιτείας. Επιπρόσθετα, πρέπει να επιστραφούν τα μισθολογικά κλιμάκια της διετίας που έχουν παγώσει ως μνημονιακές υποχρεώσεις.
Οι αναπληρωτές στο κομμάτι των αδειών και των δικαιωμάτων τυγχάνουν άνισης μεταχείρισης συγκριτικά με τους μόνιμους συναδέλφους τους, ενώ επιτελούν το ίδιο ακριβώς έργο.
Το υψηλό κόστος ζωής σε συνδυασμό με τη συχνή μετακίνηση των αναπληρωτών υπαγορεύει την ανάγκη μέριμνας από την πολιτεία για το κομμάτι της στέγασης, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.
Εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος και των συχνών μετακινήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενταχθούν στις ομάδες εργαζομένων που δικαιούνται συνυπηρέτηση.
Το ΜΕΡΑ 25 δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα που του μεταφέρουμε στη Βουλή με ερωτήσεις και αναφορές το αμέσως επόμενο διάστημα.
ΠΑΣΑΔ
Κύλιση προς τα επάνω