ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 ΓΕ/2023

ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 ΓΕ/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ 2023)

ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 ΓΕ/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ 2023)

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ (ΑΜΩ/ΑΠΩ) – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ

Περί πινάκων / Τι πρέπει να γνωρίζουμε για Προσωρινούς – Οριστικούς & Εκκαθαρισμένους Πίνακες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023
ΠΕ 01 4073
ΠΕ 02 35207
ΠΕ 03 8288
ΠΕ 04.01 4644
ΠΕ 04.02 2548
ΠΕ 04.04 2028
ΠΕ 04.05 1114
ΠΕ 05 2436
ΠΕ 06 6221
ΠΕ 07 1866
ΠΕ 08 2176
ΠΕ 11 9883
ΠΕ 33 275
ΠΕ 34 508
ΠΕ 78 3758
ΠΕ 88.04 696
ΠΕ 80 7785
ΠΕ 81 1685
ΠΕ 82 1439
ΠΕ 83 1052
ΠΕ 84 479
ΠΕ 85 445
ΠΕ 86 6030
ΠΕ 87.01 272
ΠΕ 87.02 3295
ΠΕ 87.03 339
ΠΕ 87.04 314
ΠΕ 87.06 1488
ΠΕ 87.08 700
ΠΕ 87.09 1096
ΠΕ 88.01 1278
ΠΕ 88.02 901
ΠΕ 88.03 259
ΠΕ 88.05 769
ΠΕ 89.01 373
ΠΕ 91.01 1625
ΠΕ 91.02 194
ΠΕ 40 365
ΠΕ 90 96
ΠΕ 87.Ο5 769
ΠΕ 87.10 102
ΠΕ 41 108

Του μαθηματικού Λεωνίδα Τσαντούλα

Κύλιση προς τα επάνω