Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Συνέδρια της ΕΤΠΕ / «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» – «Διδακτική της Πληροφορικής» δυνατότητα υποβολής εργασιών!

Ενημέρωση εκπ/κών για δυνατότητα υποβολής εργασιών σε συνέδρια στην ΕΤΠΕ / «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» , «Διδακτική της Πληροφορικής»!

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών Στην Εκπαίδευση – ΕΤΠΕ 

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

Το 13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» και το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» της ΕΤΠΕ διοργανώνονται από το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2023.

Νέα ημερομηνία υποβολής εργασιών5 Ιουνίου 2023.

Δυνατότητες δημοσίευσης:

 • Ανοικτά Πρακτικά στο Διαδίκτυο: τα Πρακτικά θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο:
  • στον ιστότοπο του Συνεδρίου και
  • στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),
  • θα λάβουν ISBN
 • Springer Τόμος: Οι συγγραφείς διακεκριμένων άρθρων που θα υποβληθούν στα Αγγλικά (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) θα κληθούν να υποβάλουν προς κρίση μια ενημερωμένη και εκτεταμένη εκδοχή της εργασίας τους ώστε να συμπεριληφθεί (μετά από νέα κρίση) σε τόμο της σειράς: “Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues” των διεθνών εκδόσεων Springer.
 • Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα λάβουν πρόσκληση για υποβολή προς κρίση σε ειδικά τεύχη-αφιερώματα των έγκριτων επιστημονικών περιοδικών:

Υποβολή εργασιών στο 13ο Πανελληνίο/Διεθνές Συνέδριοhttp://etpe23.cs.ihu.gr/ictsubmit/

Υποβολή εργασιών στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο: http://etpe23.cs.ihu.gr/didinfosubmit/

Διαδικτυακός Τόπος Συνεδρίωνhttp://etpe23.cs.ihu.gr/

 

Project Tailwind / Σημειωματάριο Τεχνητής Νοημοσύνης – Για φοιτητές, συγγραφείς και αναλυτές!

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» και 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»!

Το 13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» και το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» της ΕΤΠΕ διοργανώνονται από το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2023.
Νέα ημερομηνία υποβολής εργασιών: 5 Ιουνίου 2023.
Δυνατότητες δημοσίευσης:
 • Ανοικτά Πρακτικά στο Διαδίκτυο: τα Πρακτικά θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο:
  • στον ιστότοπο του Συνεδρίου και
  • στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),
  • θα λάβουν ISBN

Το «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» συμπλήρωσε 1 ½ χρόνο λειτουργίας!

Νέος οδηγός ασφάλειας των παιδιών στο Netflix για γονείς!!

 • Springer Τόμος: Οι συγγραφείς διακεκριμένων άρθρων που θα υποβληθούν στα Αγγλικά (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) θα κληθούν να υποβάλουν προς κρίση μια ενημερωμένη και εκτεταμένη εκδοχή της εργασίας τους ώστε να συμπεριληφθεί (μετά από νέα κρίση) σε τόμο της σειράς: “Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues” των διεθνών εκδόσεων Springer.

Turnitin: Λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής & από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης Chat/Gtp!

Οδηγίες πρόσβασης στο υλικό της πλατφόρμας CINEDU (Δωρεάν Κινηματογραφικές Ταινίες)!!

 

 • Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα λάβουν πρόσκληση για υποβολή προς κρίση σε ειδικά τεύχη-αφιερώματα των έγκριτων επιστημονικών περιοδικών:

 

Υποβολή εργασιών στο 13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριοhttp://etpe23.cs.ihu.gr/ictsubmit/
Υποβολή εργασιών στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο: http://etpe23.cs.ihu.gr/didinfosubmit/
Διαδικτυακός Τόπος Συνεδρίωνhttp://etpe23.cs.ihu.gr/
Κύλιση προς τα επάνω