Καινούργιες ταυτότητες

Καινούργιες ταυτότητες: Στις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινά η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας

Καινούργιες ταυτότητες : Στις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινά η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας

Οι νέες ταυτότητες θα περιλαμβάνουν αναβαθμισμένες ασφαλιστικές χαρακτηριστικά και άλλες βελτιώσεις που θα βοηθήσουν στην ασφάλεια των πολιτών και την διευκόλυνση διαδικασιών όπως η ταυτοποίηση.

Οι νέες ταυτότητες θα είναι πιο ασφαλείς από τις παλιές, καθώς θα διαθέτουν πιο προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Θα είναι επίσης πιο εύκολες στη χρήση, καθώς θα είναι πιο ανθεκτικές και θα χωράνε σε ένα πορτοφόλι. milamou: πλατφόρμα ψυχολογικής στήριξης με εθελοντές ψυχολόγους & συμβούλους ψυχικής υγείας

Οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Ωστόσο, συνιστάται στους πολίτες να τις αντικαταστήσουν νωρίτερα, ώστε να αποφύγουν τυχόν προβλήματα κατά την ταξιδιωτική τους κινητικότητα.


Την ημερομηνία έναρξης της έκδοσης του νέου τύπου δελτίων ταυτότητας για τους Έλληνες πολίτες, μορφής ID-1, όρισε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Αρχίζει από τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας (μορφή ID-1), όπως ρυθμίζεται στην υπ’ αριθμ. 8200/0-297647/27.04.2018 απόφαση.

Οι Διευθύνσεις Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας, η Διεύθυνση Πληροφορικής και η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε κατάλληλο επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας για την έναρξη έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας.

Οι νέες ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών θα εκδίδονται από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, για την περιοχή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη χώρα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από την Αστυνομική Διεύθυνση που ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερομένου και, όπου δεν υπάρχει καμία από τις δύο, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας που εδρεύει στην περιοχή αυτή.

 Υπουργική Απόφαση 3021/19/84-μα – ΦΕΚ 5328/Β/7-9-2023

Κύλιση προς τα επάνω