εργασιακή εξουθένωση

Έρευνα σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών

Έρευνα σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών /ΔΟΕ

Ακολουθεί η ενημέρωση της ΔΟΕ σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών

Συνάδελφοι,

όπως  έχει ήδη ανακοινωθεί, η Δ.Ο.Ε. και η Π.Ο.Ε.Δ.  (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) πραγματοποιούν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, από τις 2/1 μέχρι και τις 5/1 του 2024 το 27ο Επιστημονικό Συνέδριό τους. Το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα του συνεδρίου είναι: «Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οι επιπτώσεις της πανδημίας – Οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών – Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην τεχνολογία – Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων του σύγχρονου σχολείου». Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του συνεδρίου η Διδασκαλική Ομοσπονδία σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, διεξάγει έρευνα που αφορά στο κομβικής σημασίας για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση ζήτημα της εργασιακής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. ΔΟΕ: Βήματα για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή

Τα φαινόμενα της εξουθένωσης (burnout), της εργασιακής δέσμευσης (work engagement), της συναισθηματικής δέσμευσης (affective commitment), της ευημερίας στην εργασία (work & well-being)  και του άγχους εμφανίζονται στους χώρους της εκπαίδευσης, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με φροντίδα του ανθρώπινου παράγοντα φυσική, πνευματική και ψυχική λόγω των υψηλών συναισθηματικών εκλύσεων που απαιτούνται. Ομοίως συμβαίνει και στα άτομα που νιώθουν ότι η εργασία τους έχει ουσιαστική επίδραση στις ζωές των άλλων ανθρώπων, όπως επίσης και στα άτομα που αισθάνονται έλλειψη ικανοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης τους στην εργασία.

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως πιθανές αιτίες των παραπάνω φαινομένων παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή ζωή όπως ο φόρτος εργασίας, η υποστήριξη (ή η έλλειψή της) από τους συναδέλφους ή/και τη διοίκηση, η έλλειψη ευκαιριών για εξέλιξη και επαγγελματική αναγνώριση, κ.α.

Για τη Διδασκαλική Ομοσπονδία είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το θέμα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η καθημερινή πίεση προς τους εκπαιδευτικούς αυξάνεται ραγδαία μέσω της ασκούμενης πολιτικής στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στην έρευνα αυτή όλες οι απαντήσεις είναι αυστηρά ανώνυμες. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και δεν περιλαμβάνουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση σε αρχείο προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, με έμφαση στις αρχές ασφάλειας των συστημάτων επεξεργασίας και φύλαξης προσωπικών δεδομένων. Οι ερευνητές δεσμεύονται ρητά πως δεν θα υπάρχουν άλλοι αποδέκτες των  δεδομένων εκτός αυτών. Τα δεδομένα που συλλέγονται δε μπορούν να ταυτοποιήσουν τον συμμετέχοντα στην έρευνα.

Καλούμε όλους/όλες τους/τις συναδέλφους να ανταποκριθούν με θέρμη στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας της οποίας τα συμπεράσματα θα συμβάλλουν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη και προβολή των ζητημάτων που αποτελούν την ιδιαίτερα δύσκολη επαγγελματική καθημερινότητα των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούμε, προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων έγκαιρα, έτσι ώστε να γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο 27ο Συνέδριο, να απαντήσετε το αργότερο μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2023.

Για να μπορέσετε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν δύο δυνατότητες.

Η μία είναι να επιλέξετε τον σύνδεσμο

https://www.bma.upatras.gr/survey/index.php/141444?lang=el

 

η άλλη, να κάνετε χρήση του επισυναπτόμενου QR-code

qr E-WALL

 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο / Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης!

 27ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. με θέμα: «Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • Οι επιπτώσεις της πανδημίας
 • Οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών
 • Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην τεχνολογία
 • Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων του σύγχρονου σχολείου»

Συνάδελφοι,

Το Συνέδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) αποτελεί, επί σειρά ετών, θεσμό κοινού επιστημονικού προβληματισμού και τροφοδότησης της  διεκδικητικής δράσης των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα που απασχολούν ουσιαστικά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τέσσερα χρόνια μετά από την πραγματοποίηση του 26ου Συνεδρίου στα Ιωάννινα, τον Μάιο του 2019, πραγματοποιείται τη φετινή συνδικαλιστική χρονιά το 27ο Συνέδριο. Το Συνέδριο πραγματοποιείται και πάλι έπειτα από ένα εξαιρετικά δυσμενές για την εκπαιδευτική διαδικασία παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αυτό της πανδημίας. Διάστημα στο οποίο οι μαθησιακές απώλειες για τους μαθητές υπήρξαν εξαιρετικά μεγάλες αφού η τηλεκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (κάτι το οποίο δεν έχει αντιμετωπισθεί, παρά τις θέσεις που διατυπώνει συνεχώς η Δ.Ο.Ε.) αλλά και το έργο των εκπαιδευτικών έγινε ακόμη πιο δύσκολο, με την πίεση των ασκούμενων αντιεκπαιδευτικών πολιτικών  να γίνεται αφόρητη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Π.Ο.Ε.Δ. αποφάσισαν το Συνέδριο να πραγματοποιηθεί στην, εντονότατα πληγείσα  από τις καταστροφικές καλοκαιρινές πυρκαγιές, πόλη της Αλεξανδρούπολης, από τις 2/1 μέχρι και τις 5/1 του 2024, με το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα: «Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οι επιπτώσεις της πανδημίας – Οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών – Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην τεχνολογία – Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων του σύγχρονου σχολείου».

Στο συνέδριο μπορεί να πάρει μέρος εκπρόσωπος από κάθε Σύλλογο ο οποίος θα επιλεγεί με τις διαδικασίες που κάθε Σύλλογος Εκπαιδευτικών θα καθορίσει αλλά και κάθε συνάδελφος που το επιθυμεί. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής κάθε εκπροσώπου βαρύνουν τον τοπικό Σύλλογο ενώ ο κάθε συνάδελφος επιβαρύνεται ατομικά. Το συνολικό κόστος διαμονής και συμμετοχής στο συνέδριο είναι:

 • Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 250€ (διακόσια πενήντα ευρώ)
 • Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο: 350€ (τριακόσια πενήντα ευρώ)
 • Τιμή κατ’ άτομο σε οικογενειακό τρίκλινο δωμάτιο: 225€ (διακόσια είκοσι πέντε ευρώ)
 • Τιμή κατ’ άτομο σε οικογενειακό τετράκλινο δωμάτιο: 200€ (διακόσια ευρώ)

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:

 • 3 διανυκτερεύσεις 02.01-05.01.2024 σε αντίστοιχο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο Astir – Egnatia Hotel στην Αλεξανδρούπολη
 • Δημοτικός Φόρος Διαμονής
 • Πλούσιο Πρωινό σε Μπουφέ καθημερινά
 • Συνεδριακές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Διαλείμματα καφέ και μεσημεριανά γεύματα εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Επίσημο δείπνο υποδοχής συνέδρων στις 02.01.2024
 • Δείπνο λήξης στις 04.01.2024
 • Φόροι και Φ.Π.Α.

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο, χωρίς διαμονή, ανέρχεται στο ποσό των 125€ (εκατόν είκοσι πέντε ευρώ) και περιλαμβάνει:

 • Συνεδριακές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα στο ξενοδοχείο Astir –Egnatia Hotel στην Αλεξανδρούπολη
 • Διαλείμματα καφέ και μεσημεριανά γεύματα εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Επίσημο δείπνο υποδοχής συνέδρων στις 02.01.2024
 • Δείπνο λήξης στις 04.01.2024
 • Φόροι και Φ.Π.Α.

Οι δηλώσεις συμμετοχής, πρέπει να σταλούν συμπληρωμένες με e-mail στο [email protected] το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023.

Η προκαταβολή των 125€ (εκατόν είκοσι πέντε ευρώ) θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 ενώ η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Αναστασία Κεραμάρη στο τηλέφωνο 2103225159 στην εταιρεία που έχει αναλάβει την οργάνωση του Συνεδρίου.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Κύλιση προς τα επάνω