COVID+

ΟΛΜΕ – Κανένα μέτρο για το άνοιγμα των σχολείων. Απροστάτευτη η εκπαιδευτική κοινότητα στην έξαρση covid και άλλων ιώσεων.

Κανένα μέτρο για το άνοιγμα των σχολείων. Απροστάτευτη η εκπαιδευτική κοινότητα στην έξαρση covid και άλλων ιώσεων.

Για μία ακόμα φορά το ΥΠΑΙΘΑ αρνείται να πάρει οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο για να προστατεύσει μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς από την μεγάλη αύξηση κρουσμάτων covid που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα.  Αντί μέτρων δημοσιεύονται «συστάσεις» προς εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, που όμως είναι ανεφάρμοστες χωρίς την σχετική πρόνοια. ΟΛΜΕ / Για ατομική αξιολόγηση – Ερωταπαντήσεις για απεργία αποχή!

Η σύσταση να μην πηγαίνουν στα σχολεία όσοι/ες νοσούν δεν μπορεί να υλοποιηθεί αφού το ΥΠΑΙΘΑ δεν προβλέπει καμία ημέρα άδειας για νοσούντες εκπαιδευτικούς, ούτε καν για όσους/ες αποτελούν ευάλωτες ομάδες λόγω άλλων ασθενειών. Ομοίως, συστήνεται η απολύμανση με αντισηπτικά, την ώρα που δεν έχουν προμηθεύσει κανένα σχολείο σε όλη τη χώρα με αντισηπτικά, μάσκες και τεστ, ούτε φυσικά έχουν προβλέψει κάποιο σχετικό κονδύλι. Η κατάσταση με το ελλιπές προσωπικό καθαριότητας των σχολείων συνεχίζεται, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες/οι στην καθαριότητα σε καμία περίπτωση να μην επαρκούν για την αποτελεσματική απολύμανση των χώρων των σχολείων. Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) / Οι 5 αποδεκτοί τρόποι απόκτησής!!

Η κυβέρνηση για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται παντελώς αδιάφορη ως προς την προστασία την εκπαιδευτικής κοινότητα και δείχνει να θεωρεί εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες αναλώσιμους/ες. Μας συνιστά όμως να ανοίγουμε τα παράθυρα…

Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ξεκινήσουν τα σχολεία με υγειονομική ασφάλεια!

Δεν είμαστε αναλώσιμοι/ες!

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

 

Έρευνα / Στοιχεία για τις άγνωστες επιπτώσεις της πανδημίας COVID σε μαθητές!

Στοιχεία για τις άγνωστες επιπτώσεις της πανδημίας COVID σε μαθητές / Η πανδημία COVID-19 έχει σημαντικές και πολυποίκιλες επιπτώσεις στα παιδιά σχολικής ηλικίας, πέραν των άμεσων επιπτώσεων στην υγεία που προκαλεί το ίδιο το ιός.

Νέα στοιχεία από την Ευρώπη μας έδωσε ο ΠΟΥ που δείχνουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID, ιδίως στα παιδιά σχολικής ηλικίας, σε 13 από τις 53 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αυξημένη κατανάλωση γλυκών, αυξημένος χρόνος μπροστά σε οθόνες, μειωμένος χρόνος δραστηριότητας και μεγαλύτερη συχνότητα κατανάλωσης σπιτικού φαγητού.

Μια διάλεξη καθηγητή / Καταπληκτικό μάθημα – στάση ζωής!!!

Η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικές και πολύπλευρες επιπτώσεις στα παιδιά σχολικής ηλικίας, οι οποίες υπερβαίνουν τις άμεσες επιπτώσεις του ιού στην υγεία.

Ενώ η έρευνα του ΠΟΥ σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν προκύψει αρκετές απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Θεραπευτικό video game για παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ)

Ακολουθούν ορισμένα βασικά ευρήματα από τις διαθέσιμες έρευνες.

  • Απώλεια μάθησης: Το κλείσιμο σχολείων και οι διαταραχές στα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες μάθησης μεταξύ των μαθητών. Οι παρατεταμένες περίοδοι απομακρυσμένης μάθησης έχουν οδηγήσει σε ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, με τους μειονεκτούντες μαθητές να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις. Μελέτες έχουν δείξει μείωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, ιδίως στα μαθηματικά και την ανάγνωση, καθώς και αύξηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
  • Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία: Η πανδημία έχει επιβαρύνει την ψυχική υγεία των παιδιών. Η απομόνωση, η έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η διαταραχή της ρουτίνας και το άγχος σχετικά με τον ιό έχουν συμβάλει σε αυξημένα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και ανησυχίας μεταξύ των παιδιών σχολικής ηλικίας. Η έρευνα έχει επισημάνει την έξαρση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και την ανάγκη για αυξημένες υπηρεσίες υποστήριξης.
  • Προκλήσεις κοινωνικής ανάπτυξης: Η απουσία προσωπικής σχολικής εκπαίδευσης και οι περιορισμένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις έχουν επηρεάσει την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Έχουν χάσει ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και συναισθηματική ρύθμιση. Αυτό μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις κοινωνικές τους σχέσεις και στη συνολική τους ευημερία.
  • Διατροφικές ανησυχίες: Το κλείσιμο των σχολείων έχει διαταράξει την πρόσβαση σε σχολικά γεύματα και διατροφικά προγράμματα για πολλά παιδιά που εξαρτώνται από αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και των διατροφικών ελλείψεων μεταξύ των ευάλωτων πληθυσμών.
  • Αυξημένη καθιστική συμπεριφορά: Η απομακρυσμένη μάθηση και οι περιορισμένες υπαίθριες δραστηριότητες έχουν συμβάλει σε έναν πιο καθιστικό τρόπο ζωής μεταξύ των παιδιών σχολικής ηλικίας. Τα μειωμένα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας έχουν επιπτώσεις στη συνολική υγεία, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου παχυσαρκίας και συναφών προβλημάτων υγείας.
  • Ανισότητες και χάσματα επιδόσεων: Η πανδημία έχει επιδεινώσει τις υφιστάμενες ανισότητες και τα χάσματα επίδοσης στην εκπαίδευση. Μαθητές από χαμηλό εισόδημα, περιθωριοποιημένες κοινότητες και όσοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνολογία αντιμετώπισαν μεγαλύτερες προκλήσεις στην πρόσβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση και στους πόρους. Αυτές οι ανισότητες έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τα εκπαιδευτικά χάσματα και να επιδεινώσουν τις υφιστάμενες κοινωνικές ανισότητες.

Οι συνεχιζόμενες μελέτες διερευνούν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και τη συνολική ευημερία των παιδιών.

Νέος οδηγός ασφάλειας των παιδιών στο Netflix για γονείς!!

ΦΕΚ – COVID: Από Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 έως και Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Στα Σχολεία

Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50908/7.9.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4695).

Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 μία (1) φορά την εβδομάδα (PCR ή rapid test), με δαπάνη τους, πριν την Τρίτη, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα προσέλευσής τους στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50908/7.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Για τη χρήση μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, είναι προαιρετική για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα (μαθητές/μαθήτριες, καταρτιζόμενους, εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους, σπουδαστές, υποψηφίους, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).

Η χρήση προστατευτικής μάσκας για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, τους συνοδούς, εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες που επιβαίνουν σε αυτά είναι προαιρετική.

 

Για το υπόλοιπο Δημόσιο

Πλήρης λειτουργία με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου βάσει της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 4011). Ομάδες αυξημένου κινδύνου

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου παρέχουν την εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά προτίμηση σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.

Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις. Εξυπηρέτηση κοινού

 

Εξυπηρέτηση του κοινού

Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού.

Ειδικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πρώην Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-ΟΑΕΔ) η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

 

ΠΟΥ για Covid: Το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποια μορφή ανοσίας

Τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποια μορφή ανοσίας στον SARS-COV-2 είτε λόγω της μόλυνσής του είτε λόγω του εμβολιασμού του, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μείωσης του βαθμού επαγρύπνησης.

Κενά σε στρατηγικές για την αντιμετώπιση της Covid-19 αυτή τη χρονιά συνεχίζουν να δημιουργούν τις τέλειες συνθήκες για την εμφάνιση μιας θανατηφόρας νέας παραλλαγής, καθώς περιοχές της Κίνας καταγράφουν αύξηση των μολύνσεων, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

Οι δηλώσεις του σηματοδοτούν μια αλλαγή λίγους μήνες αφότου ο ίδιος έλεγε ότι ο κόσμος δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη θέση για να βάλει τέλος στην πανδημία.

«Είμαστε πολύ πιο κοντά στο να μπορούμε να πούμε ότι η φάση έκτακτης ανάγκης της πανδημίας έχει τελειώσει, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί. Τα κενά σε τεστ… και σε εμβολιασμούς συνεχίζουν να δημιουργούν τις τέλειες συνθήκες για να εμφανιστεί μια νέα παραλλαγή ανησυχίας που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική θνησιμότητα», είπε ο Τέντρος.

Σε επίπεδα ρεκόρ οι μολύνσεις στην Κίνα

Οι μολύνσεις από Covid-19 βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ στην Κίνα και έχουν αρχίσει να αυξάνονται σε περιοχές της Βρετανίας μετά από μήνες πτώσης.

Η περαιτέρω χαλάρωση των απαιτήσεων για τεστ Covid-19 και των κανόνων καραντίνας σε ορισμένες κινεζικές πόλεις αντιμετωπίστηκε σήμερα με ένα ανάμικτο συναίσθημα ανακούφισης και ανησυχίας, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι περιμένουν μια αναμενόμενη αλλαγή στις εθνικές πολιτικές για τον ιό μετά τις εκτεταμένες κοινωνικές αναταραχές.

«Ενώ η Covid-19 και η γρίπη μπορεί να είναι ήπιες λοιμώξεις για πολλούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια ή ακόμα και θάνατο για τους πιο ευάλωτους στις κοινότητές μας», δήλωσε η Μέρι Ράμσεϊ, διευθύντρια προγραμμάτων δημόσιας υγείας στην Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ΠΟΥ προέτρεψε τις κυβερνήσεις παγκοσμίως προσεγγίσουν τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο για την υγεία τους, όπως αυτά που είναι άνω των 60 ετών και αυτά με υποκείμενα νοσήματα, και να τα ενθαρρύνουν να εμβολιαστούν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters, AFP, Καθημερινη

 

ΦΕΚ – COVID: Παράταση έως 12/12/2022 – Τι αλλάζει στα Σχολεία

Εκδόθηκε νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ) με παράταση έως 12.12.2022 στα μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό – Τι αλλάζει στα Σχολεία

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00

 

Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική διάταξη της παρούσας, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) και Δ1α/ ΓΠ.οικ.23985/3.5.2022 (Β’ 2196) όμοιες αποφάσεις και την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) και Δ1α/ΓΠ.οικ.24415/3.5.2022 (Β’ 2193) όμοιες αποφάσεις, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό COVID-19 με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) δόσεων, κατόπιν νοσούν από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Το πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού της περ. β) του προηγούμενου εδαφίου έχει ισχύ έξι (6) μηνών από τον πρώτο θετικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19, που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3. Όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR, δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021. Η επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί να γίνει από τα πρόσωπα του τέταρτου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021, διά της σάρωσης του κωδικού QR του εγγράφου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην περίπτωση νόσησης φυσικού προσώπου πλήρως εμβολιασμένου, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

3. Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά ή φαρμακεία και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο. Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται: α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο. Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Αναφορικά με τα μη εμβολιασμένα άτομα, καθώς και με τα άτομα που είναι εμβολιασμένα με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) δόσεων, εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για τα μη εμβολιασμένα άτομα και επαναληπτικός έλεγχος είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τα εμβολιασμένα άτομα με την πρώτη δόση του εμβολίου, μετά από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το οποίο έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Αναφορικά με τα εμβολιασμένα άτομα, για τους ενήλικες που είναι εμβολιασμένοι είτε με τις δύο (2) δόσεις του εμβολίου είτε με το μονοδοσικό εμβόλιο και επαναμολύνονται από κορωνοϊό COVID-19 δεύτερη φορά εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού (δηλ. εντός των εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης ή της μοναδικής δόσης), εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το οποίο έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR, δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021. Η επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί να γίνει από τα πρόσωπα του ένατου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021, δια της σάρωσης του κωδικού QR του εγγράφου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

4. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

5. Η χρήση προστατευτικής μάσκας, μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης), όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται βάσει των οδηγιών χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias -ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskassto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

6. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θίγει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.

7. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

8. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον τα έγγραφα ταυτοποίησης του ελεγχόμενου προσώπου φέρουν το φύλο και το όνομα που αποδόθηκε κατά τη γέννηση και δεν φέρουν τα στοιχεία που αποδίδουν την ταυτότητα φύλου βάσει της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4491/2017 (Α’ 152), οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να αποδεχθούν πλήρως την προφορική επιβεβαίωση του ατόμου ότι πρόκειται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται με το έγγραφο, ανεξαρτήτως του εάν το ελεγχόμενο πρόσωπο έχει υποβληθεί στη διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4491/2017.

9. Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 4756), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53937/23.9.2022 (Β’ 4977), Δ1α/ΓΠ.οικ.55384/30.9.2022 (Β’ 5129), Δ1α/ ΓΠ.οικ.58309/14.10.2022 (Β’ 5335), Δ1α/ΓΠ.οικ.61055/ 27.10.2022 (Β’ 5563) και Δ1α/ΓΠ.οικ.64786/11.11.2022 (Β’ 5783) κοινές υπουργικές αποφάσεις

Ποιο πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί στα σχολεία – Τέλος τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης από 1 Μαΐου – Αναστέλλεται το Covid pass

Συνεδρίασε η επιτροπή των ειδικών προκειμένου να εισηγηθεί τα πρωτόκολλα με βάση τα οποία θα αρθούν τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη συνεδρίαση επικυρώθηκε ότι από την 1η Μαΐου παύουν να ισχύουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης στη χώρα μας. Το ίδιο θα ισχύει και για όσους εισέρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό.
Σχετικά με το θέμα της μάσκας, οι ειδικοί αποφάσισαν ότι θα συνεχίσει να είναι υποχρεωτική στους κλειστούς χώρους,

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στην σημερινή ενημέρωση για την πανδημία από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και τον επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.
Δεκτές έγιναν από την κυβέρνηση οι εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών για την άρση των μέτρων.

Στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε ομόφωνα:

Αναστολή covid pass από την 1η Μαΐου και επαναφορά της χωρητικότητας στο 100%.
Αναστολή πιστοποιητικού EUDCC στις πύλες εισόδου της χώρας.
1 rapid τεστ την εβδομάδα (από δύο που ήταν ως τώρα) στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, με εξαίρεση τα νοσοκομεία και τις ΜΦΗ που παραμένουν τα 2 rapid τεστ την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους.
1 rapid τεστ (από 2 που ήταν ως τώρα) σε ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΔΕΠ. Θα υπάρξουν διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας.
Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από την Κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.

Η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε να μην διαφοροποιηθεί από τις οδηγίες των ειδικών, ώστε να νοιώθουν όλοι πιο ασφαλείς, και για να γίνει αυτό οι ειδικοί θα έχουν τον πρώτο λόγο.

 

Με διαφορετικό πλαίσιο για τον κορωνοϊό θα γίνει η επιστροφή στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Όπως έχουν ήδη ανακοινώσει τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας, οι μαθητές των σχολείων δεν θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test κάθε εβδομάδα, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν τη μάσκα τους.

Στο ζήτημα των σχολείων  κατά την έκτακτη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου. Όπως εξήγησε, πλέον, καταργούνται τα υποχρεωτικά self test κάθε εβδομάδα για όλους τους μαθητές. Τα self test θα πραγματοποιούνται μόνο όταν παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό.

Δυο δωρεάν self test αν βρεθεί κρούσμα σε σχολείο
Συγκεκριμένα, αν ένα παιδί νοσήσει από κορωνοϊό, τότε θα υποβάλλονται σε τεστ οι συμμαθητές του δυο φορές: Το πρώτο τεστ θα γίνεται την πρώτη μέρα που γνωστοποιείται το κρούσμα και το δεύτερο την 4η ημέρα. Και τα δυο αυτά self test θα χορηγούνται δωρεάν.

«Στην περίπτωση δηλαδή που έχουμε ένα παιδί να διαγιγνώσκεται με Covid, ανεξάρτητα με το πού κόλλησε, αν κόλλησε στο σπίτι ή στο σχολείο ή σε κάποια άλλη δραστηριότητα, θα εφαρμόζεται άμεσα έλεγχος σε όλους τους συμμαθητές με τη χρήση δύο τεστ, δύο αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test) στην πρώτη και την τέταρτη μέρα μετά τη διάγνωση του κρούσματος» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαευαγγέλου.

Παπαευαγγέλου: Παραμένει η μάσκα και ο αερισμός
Η καθηγήτρια σημείωσε ότι στην περίπτωση «εκδήλωσης συμπτωμάτων ίωσης, οι γονείς θα πρέπει να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι και να συμβουλεύονται τον παιδίατρό τους. Έλεγχος για Covid θα διενεργείται όποτε κρίνεται απαραίτητο από το θεράποντα, ανάλογα με τα συμπτώματα, αλλά και από τις πιθανές επαφές που έχει το παιδί με άλλα κρούσματα Covid».

Καταλήγοντας η Βάνα Παπαευαγγέλου είπε ότι «τα μέτρα περιορισμού της διασποράς στο σχολικό περιβάλλον που περιλαμβάνουν τη συστηματική χρήση της μάσκας, το καλό αερισμό των χώρων, των τάξεων και την υγιεινή των χεριών συνεχίζουν να ισχύουν. Ο καλός καιρός βοηθάει, έτσι ώστε όταν γυρίσουν τα παιδιά πίσω στο σχολείο, τα παράθυρα των τάξεων να μένουν ανοιχτά συνεχώς. Θα πρέπει όμως να τονιστεί, να γίνει ξεκάθαρο, ότι όλα τα μέτρα σχολαστικής ιχνηλάτησης των επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος θα συνεχίσουν ναι ισχύουν».

ΠΗΓΗ

Εκπαίδευση COVID+

Ένα άρθρο του συνάδελφου Χρήστου Μπάφα

Συνιστά αδήριτη αλήθεια ότι κατά τον μετά-μοντέρνο 21ο αιώνα στον οποίο ζούμε, ο εκπαιδευτικός λογίζεται πρωτίστως ως επαγγελματίας με αδιαμφισβήτητα κατοχυρωμένη επιστημοσύνη, αντιμετωπίζοντας καθημερινές προκλήσεις εντός και εκτός εργασιακού χώρου, τις οποίες και καλείται να υπερκεράσει. Τα τελευταία δύο χρόνια ωστόσο, πέραν των ομολογουμένως εδώ και χρόνια δυσμενών επικρατουσών συνθηκών στο πεδίο της δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας (πολιτικές λιτότητας, περικοπές στην Παιδεία, κοντόφθαλμος σχεδιασμός, κ.λπ.) προστέθηκε ένας ακόμη σκόπελος τον οποίο και σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα βιώνει καθημερινά και ταλαιπωρείται. 

Οι υιοθετημένες πολιτικές αντιμετώπισης της διάδοσης του COVID-19, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δομές, σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς πρέπει να το αποδεχτούμε και να συνεχίσουμε, ακόμη και αν αποτελεί μια «σουρεαλιστική» εκδοχή της πραγματικότητας, προτάσσοντας «ατομική ευθύνη» ως απάντηση στον «επίσημο κυνισμό». Ένας κυνισμός που επιφέρει καθημερινά πολλά επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα εντός σχολικών κοινοτήτων, τόσο μαθητών όσο και εκπαιδευτικών, την ίδια ώρα που πολλές μαθήτριες και μαθητές ως στενές επαφές δεν προσέρχονται στα τμήματα τους τις επόμενες μέρες υπό τον φόβο πιθανής νόσησης. Το υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόζεται, με πολύ απλά λόγια, είναι εκτός πραγματικότητας, ακόμα και της «σουρεαλιστικής» παράλληλης διάστασης στην οποία δραστηριοποιούνται οι εντολείς. 

Εκπαιδευτικοί ορισμένοι ως υπεύθυνοι COVID-19 καλούνται να επιτελέσουν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα ενώ ταυτόχρονα «αποκρυπτογραφούν» ΦΕΚ, πρωτόκολλα και εντολές, καταγράφουν κρούσματα, ιχνηλατούν στενές επαφές, ενημερώνουν γονείς, αποστέλλουν φόρμες και έγγραφα στις κατά τόπους Διευθύνσεις. Μέσα σε όλον αυτόν τον επιπλέον και παράλογο φόρτο εργασίας, προστίθεται ως κερασάκι και η αξιολόγηση, αποτελώντας στην παρούσα χρονική περίοδο και βάσει των συγκυριών, «ύλη εκτός τόπου». Σε κάθε περίπτωση, οι μεγάλοι χαμένοι της όλης υπόθεσης ανάγονται οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, καθώς χάνονται αρκετές ποιοτικές ώρες διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε κριτικά απέναντι του. Δεν το βλέπει κάποιος από τους εντολείς; Δεν το αντιλαμβάνεται; Μήπως κάποιος εθελοτυφλεί; Μήπως «προμοτάρεται» υπόρρητα η όλη κατάσταση;

Την ίδια  λοιπόν περίοδο που ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να επιτελέσει το λειτούργημα του πρωτίστως ηθικά, ισορροπώντας λογική και παράλογα, βάζοντας για πολλοστή φορά «πλάτη» σε δυσειδείς καταστάσεις και προβλήματα που εντείνονται από παθογένειες και ελλείμματα πολιτικής φύσεως και βούλησης, καλείται ταυτόχρονα –αδικαιολογήτως- να υποστηρίξει την αδιαπραγμάτευτη επιστημοσύνη και επαγγελματικότητα του, αφενός λόγω αναδυόμενων δεδομένων της περιόδου που τέμνουν ή ξεπερνούν τον ορίζοντα της έμμεσης προσβολής και απαξίωσης, αφετέρου διότι η κοινή γνώμη τόσο εύκολα και ανεμπόδιστα αποπροσανατολίζεται από σύννομα επικοινωνιακά τρικ αξίας 200 ευρώ.  

Μπάφας Χρήστος

Εκπαιδευτικός ΠΕ70.ΕΑΕ,

Δ.Π.Ε. Ν. Λασιθίου

Research Committee Member in GIRES-Global Institute for Research, Education, Scholarship

Κύλιση προς τα επάνω