Απαντήσεις: Τι ισχύει στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών!

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά ερωτήματα κυρίως από απολυμένους συναδέλφους σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Επειδή

Περισσότερα