3ΕΑ

Απαντήσεις & Ενημέρωση για την προκήρυξη 3ΕΑ 2022 από τον Μάριο Μαγιολαδίτη

Όπως Αναφέρει ο συνάδελφος: του Μάριου Μαγιολαδίτη 
Στους επικουρικούς υπάρχει δηλωμένο κανονικά. Όσοι έχουν δηλώσει το μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής για ένταξη στον κύριο πίνακα ΔΕΝ μοριοδοτηθηκε γιατί αποτελεί προσόν διορισμού.
Ωστόσο, σύμφωνα με την προκήρυξη “Α3-4-5) Προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, μοριοδοτούνται (άρθρο 134 παρ. 1β του ν. 4604/2019)”
Επικοινώνησα με το ΑΣΕΠ για το θέμα του μεταπτυχιακού ειδ. αγωγής. Θεωρώ ότι ν. 4604 καλύπτει και θα πρέπει να μοριοδοτηθει ανεξάρτητα αν το έχουν δηλώσει κάποιοι ως προσόν ένταξης στον κύριο πίνακα.
Επικοινώνησα με το ΑΣΕΠ για το θέμα του μεταπτυχιακού ειδ. αγωγής. Θεωρώ ν. 4604 καλύπτει και θα πρέπει να μοριοδοτηθει ανεξάρτητα αν το έχουν δηλώσει κάποιοι ως προσόν ένταξης στον κύριο πίνακα
Στην 3ΕΑ/2022 θα υπάρξει ορθή ανακοινοποίηση για το κύριο πίνακα των ΠΕ88.01 (εκ παραδρομής δημοσιοποιήθηκε μόνο ο επικουρικός)
Σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια στην 3ΕΑ/2022: Όποιος δεν είχε επιλέξει ΝΑΙ στην επιλογή αυτή κατατάσσεται αυτόματα στο τέλος του πίνακα, ανεξάρτητα αν στο opsyd εμφανίζεται να έχει ή η σχολή του έδινε αυτόματα παιδαγωγική επάρκεια τη χρονιά που έλαβε το πτυχίο του.
Στις ειδικότητες ΠΕ88.01 ΚΑΙ ΠΕ88.05 της 3ΕΑ/2002 δεν έχουν δημοσιεύσει του κύριους πίνακες. Αναμένουμε και εκεί ανακοινοποίηση από το ΑΣΕΠ.

Προκήρυξή 3ΕΑ: Λάθη και πάλι λάθη από ΑΣΕΠ/ΟΠΣΥΔ – Εξαφάνισαν ακόμη και ολόκληρο κλάδο !!! Αναμένουμε αναθεωρημένους σύντομα…

➡️Αφού εξαφάνισαν μεταπτυχιακά, προϋπηρεσία, σεμινάρια, προβλήματα με την παιδαγωγική επάρκεια (την προσμέτρησαν σε συναδέλφους που δεν την έχουν και σε αυτούς που την έχουν δεν την προσμέτρησαν, το ΑΣΕΠ ζητά από πάνω σε συνάδελφους να “ρουφιανέψουν”, έτσι προφανώς λειτουργεί το κράτος για κάποιους, αντί να καθίσει να ασχοληθεί και να διορθώσει τα λάθη του) φτάσαμε και σε εξαφάνιση ολοκλήρου κλάδου!!!

➡️Στους προσωρινούς πίνακες που εκδοθήκαν σήμερα 01/08/2022, στα πλαίσια της 3εα/2022 διαπιστώθηκε ότι εκτός από τις παραλήψεις που αφορούν την καταμέτρηση μεταπτυχιακών τίτλων, δεν εκδόθηκε ο κύριος προσωρινός πίνακας της ειδικότητας ΠΕ88.01 Γεωπόνων.

➡️Στους προσωρινούς πίνακες έχει αναρτηθεί δύο φορές ο επικουρικός της παραπάνω ειδικότητας.

➡️ Ζητάμε την άμεση κοινοποίηση του κυρίου προσωρινού πίνακα, ώστε να προλάβουμε την προθεσμία για τυχόν ενστάσεις.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΑΕ

➡️Δυστυχώς στη βιασύνη τους να πάνε διακοπές και οι υπάλληλοι του ΑΣΕΠ κοινοποίησαν πίνακες με πολλά προβλήματα, ελπίζουμε-ζηταμε να λυθούν άμεσα!!!

👁️‍🗨️ Βέβαια το ΑΣΕΠ τα λάθη του τα διορθώνει με μια κοινοποίηση στο ορθό, τα δικά μας τα λάθη?????
🌊Στον Καιάδα

Έχουμε δεχθεί εκατοντάδες μηνύματα απο συναδέλφους που τους έχει γίνει κάποιο λάθος!!

Υπομονή και αναμένουμε αναθεωρημένους πίνακες..

➡️Υ.γ Τελικά είδαμε οτι είναι εύκολο να βγουν πίνακες του ΑΣΕΠ, όταν ολη τη δουλειά την έκαναν οι διευθύνσεις…😉!!!

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Β΄ και επικουρικός) και απορριπτέων (προτείνεται η λήψη των αρχείων με Mozilla Firefox) της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ), κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87 (ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10), ΠΕ88 (ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05), ΠΕ89 (ΠΕ89.01, ΠΕ89.02), ΠΕ90 και ΠΕ91 (ΠΕ91.01, ΠΕ91.02) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 2 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 έως και τις 11 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Υπενθύμιση – οδηγίες για τις προκηρύξεις ΕΑΕ 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, 4ΕΑ, 5ΕΑ

Να θυμίσουμε στους συναδέλφους αναπληρωτές ότι η διορία για την αίτηση ειδικής αγωγής στο ΑΣΕΠ λήγει 23/5 στις 12.00 το μεσημέρι.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή:

– Στην καταβολή του Παραβόλου.
– Στον έλεγχο των περασμένων στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ.
– Να συμφωνεί ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ με αυτόν που έχει δηλωθεί στο ΑΣΕΠ γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να αντληθούν στοιχεία.

https://e-wall.net/2022/05/07/18559/

 

– Δεν περνάμε εκ νέου προσόντα που φαίνονται επικυρωμένα στον ΟΠΣΥΔ.

– Πρώτα κάνουμε αίτηση στο ΑΣΕΠ και κατόπιν ανεβάζουμε ,αν υπάρχουν, νέα προσόντα στον ΟΠΣΥΔ στην καρτέλα επικαιροποίηση , η οποία ανοίγει μόνο με αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ΑΣΕΠ που έχει προηγηθεί.

– Οι ΠΕ71,ΠΕ 61 αν δεν έχουν μεταπτυχιακό δηλώνουν στον αριθμό μεταπτυχιακών 1 διότι το πτυχίο τους παίρνει τα 20 μόρια του μεταπτυχιακού. Αν δεν μπει ο αριθμός 1 δε θα προσμετρηθούν. Αν έχουν και μεταπτυχιακό βάζουν τον αριθμό 2.

– Στην προϋπηρεσία βάζουμε μόνο το ακέραιο μέρος. Αν βάλουμε παραπάνω δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν βάλουμε λιγότερο μετράει αυτό που δηλώσαμε.

– Οι ΠΕ71, ΠΕ 61 στο σημείο που λέει επιπρόσθετα προσόντα για ένταξη στην ειδική δε βάζουν τίποτα, καθώς μόνο με το πτυχίο τους μπαίνουν στους πίνακες χωρίς άλλο επιπρόσθετο προσόν

https://e-wall.net/2022/04/27/17290/

Αλλαγές προκήρυξης 3ΕΑ/2022 – Υπολογισμός Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών – Ωρομισθίων

Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών – Ωρομισθίων

Βοηθητική Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

https://e-wall.net/2022/04/18/17094/

 

 

Μετά από προσεκτική μελέτη της νέας προκήρυξης, βρήκαμε τα σημεία-κλειδιά που άλλαξαν φέτος για τους υποψηφίους σε σχέση με την προκήρυξη του 2019

 

[pdf-embedder url=”https://e-wall.net/wp-content/uploads/2022/04/Ομοιότητες-και-διαφορές-προκηρύξεων-Ειδικής-Αγωγής-by-e-wall.pdf”]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022-ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σημαντική ανακοίνωση

Στάδια ολοκλήρωσης μιας επιτυχημένης αίτησης:

Διαβάζει ο καθένας και η κάθε μια την προκήρυξη από την αρχή έως το τέλος. Η ευθύνη είναι ΑΤΟΜΙΚΗ!

Έναρξη και λήξη αίτησης στον ΑΣΕΠ: 04-23/05/2022

Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στον ΑΣΕΠ ακολουθώντας βήμα-βήμα τις οδηγίες του Παραρτήματος Δ’ της προκήρυξης.

Αν δεν έχετε ήδη ενεργό λογαριασμό στο ΑΣΕΠ πρέπει να τον δημιουργήσετε και μετά να εκκινήσετε τη διαδικασία για τους πίνακες.

Έκδοση παραβόλου των 3 ευρώ «Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)». Το παράβολο πρέπει να έχει πληρωθεί έως και τις 23/05/2022, δηλαδή την τελευταία μέρα των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ. Αν δεν το πληρώσετε έως τότε, δεν θα μπείτε στους πίνακες!!! Αφού εκδοθεί το παράβολο αντιγράφετε τον κωδικό του (με αντιγραφή και επικόλληση) στο αντίστοιχο σημείο της αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα. Τις επόμενες μέρες θα βγει σχετική πρόσκληση για το πότε θα «ανεβάσουμε» ψηφιακά τα νέα δικαιολογητικά μας στο ΟΠΣΥΔ.
ΠΕΑΝ

https://e-wall.net/2022/04/19/17096/

Συνάδελφοι, προς αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με την έκδοση της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 που αφορά την Ειδική Αγωγή, διευκρινίζουμε τα εξής:
Η διαδικασία για τη συμμετοχή στην προκήρυξη αποτελείται από δύο σκέλη, την αίτηση στο ΑΣΕΠ και την κατάθεση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ.
Αίτηση στο ΑΣΕΠ: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση στο ΑΣΕΠ αφορά ΜΟΝΟ το ένα σκέλος της διαδικασίας για τη συμμετοχή στην προκήρυξη. Η κατάθεση δικαιολογητικών θα ακολουθήσει με πρόσκληση που θα εκδοθεί το προσεχές διάστημα.
*Η είσοδος και η εγγραφή (για όσους δεν την έχουν κάνει) στην υπηρεσία του ΑΣΕΠ, γίνεται με κωδικούς Taxisnet.
Έκδοση παράβολου αξίας τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παράβολου (e-Παράβολο) επιλέγοντας:
–> Φορέας Δημοσίου –>Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παράβολου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου. Εάν δεν το καταβάλλει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
*Για να μην επαναληφθούν τα λάθη των προηγούμενων προκηρύξεων, διευκρινίζουμε πως δεν αρκεί η έκδοση του παράβολου, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής του.
Θα επανέλθουμε με νέα ανάρτηση και αναλυτικές οδηγίες, τόσο για την υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ, όσο και για την κατάθεση δικαιολογητικών.
ΠΑΣΑΔ

https://e-wall.net/2022/04/27/17290/

 

Κύλιση προς τα επάνω