ΑΣΕΠ / ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού

Περισσότερα

Διαφορές 3ΕΑ/2022 και 1Γ/2022 όσον αφορά την πιστοποίηση χρήσης Η/Υ

Φορείς: καμία μεταβολή Πιστοποιητικά: καμία μεταβολή Πιστοποίηση μέσω 4 εξαμηνιαίων μαθημάτων: καμία μεταβολή Πιστοποιητικά αλλοδαπής: καμία μεταβολή ΤΠΕ Α’ επιπέδου:

Περισσότερα