Πανελλαδικές εξετάσεις

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024 | 29-11 / 15-12-2023

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024 | 29-11 / 15-12-2023

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές. Ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση εκδίδεται  εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα.

Μια διάλεξη καθηγητή / Καταπληκτικό μάθημα – στάση ζωής!!!

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2024. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2022 ή το 2023 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν  εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό,  ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2024).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2023, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν  σε κάποια από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

5.  Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΓΕΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές  μαθησιακές δυσκολίες, πατήστε ΕΔΩ.

 

Πιστοποιητικό συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 για το Γενικό Λύκειο ή το ΕΠΑΛ

Πιστοποιητικό συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 για το Γενικό Λύκειο ή το ΕΠΑΛ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ.

Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα). ΥΠΑΙΘ / Nομικο πλαίσιο σχετικά με τις σχολικές υποδομές & αρμοδιότητες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι  από την Παρασκευή 7-7-2023 έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, η οποία θα λήξει την Δευτέρα 17-7-2023. Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία τους) λειτουργούν επιπλέον την Τετάρτη 12-7-2023 και την Δευτέρα 17-7-2023. ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

 

ΥΠΑΙΘ / Nομικο πλαίσιο σχετικά με τις σχολικές υποδομές & αρμοδιότητες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

 

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις / ΛΑΤΙΝΙΚΑ – ΧΗΜΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πανελλαδικές Εξετάσεις / ΛΑΤΙΝΙΚΑ – ΧΗΜΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Εκκαθαρισμένοι πίνακες e-wall μετά από τους τελευταίους διορισμούς του 2022!!

 

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις / ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ!

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Πανελλαδικές Εξετάσεις / Πρόγραμμα και Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

Έναρξη Πανελλαδικών Εξετάσεων Πρόγραμμα και Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων και ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 αύριο Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, υπενθυμίζονται από το Υπουργείο Παιδείας το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ, τα Εξεταστικά Κέντρα των ΕΠΑΛ και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των ΕΠΑΛ για τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 01-06-2023 – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ         
ΣΑΒΒΑΤΟ 03-06-2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)     
ΤΕΤΑΡΤΗ 07-06-2023 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II                         

– ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)    

– ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                               

– ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ           

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-06-2023 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2                                      

– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ                              

– ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                     

– ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                     

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-06-2023 – ΥΓΙΕΙΝΗ                                                             

– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ        

– ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ     

ΤΡΙΤΗ 13-06-2023 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ                                    

– ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ       

– ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ                                                                                                         

– ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ                                     

ΠΕΜΠΤΗ 15-06-2023 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ                                          

– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ                                                        

– ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)           

– ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ                                   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-06-2023 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                        

– ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                  

– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 

 

 

 

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΛ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Ε.Κ. ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ 2 1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ 3 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»
1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ»
ΚΑΒΑΛΑΣ 3 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ 1 2ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

6

1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
 

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

4

1ο ΕΠΑΛ  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3ο ΕΠΑΛ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
1ο ΕΠΑΛ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 

 

Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

 

 

6

1o ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ
1ο ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
2ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ
 

 

Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

 

 

5

1ο ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΕΠΑ.Λ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
 

 

 

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

6

1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ -ΛΑΘΕΑ
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “ΖΗΝΩΝ”
1ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΜΕ Λ.Τ.(ΕΚΚΝΑ)
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

 

 

 

9

1ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
9ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
2ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ)
1ο ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ
 

 

 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΛΕΣΒΟΥ

 

3

1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
 

ΣΑΜΟΥ

 

2

ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
XIOY 1 1o ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ
 

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

ΑΧΑΪΑΣ

 

 

4

1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ
ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
 

 

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

 

 

4

1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 

ΗΛΕΙΑΣ

 

2

2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 1ο ΕΠΑΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

3

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
2ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 1o ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1o ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΤΑΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

2

1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ
 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

2

1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

5

1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
2ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΚΛ)
 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

5

1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

2

 ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
 ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

5

1ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
 

 

 

 

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

8

1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ
1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ
1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΗΜΑΘΙΑΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ
 

ΠΕΛΛΑΣ

 

2

1ο ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ
2ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

2

1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 

ΣΕΡΡΩΝ

 

2

1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

4

1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 1ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 

ΧΑΝΙΩΝ

 

3

1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

3

1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
ΕΠΑΛ  ΚΩ
ΕΠΑΛ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΕΠΑΛ  ΛΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ
 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

 

 

11

ΕΠΑΛ  ΘΗΡΑΣ
ΕΠΑΛ  ΣΥΡΟΥ
ΕΠΑΛ  ΠΑΡΟΥ
ΕΠΑΛ  ΤΗΝΟΥ
ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ
ΕΠΑΛ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΪΡΗΣ»
ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ
ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ
ΕΠΑΛ ΣΙΦΝΟΥ
 

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1o ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

2

2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ
 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

2

1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

2

1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ
 

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

5

ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

2

1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ 1 ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

 

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                   

 

ΕΔΡΑ

       ΔΔΕ ΑΠ΄ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
 

 

 

 

 

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

6ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Νέστου 4, τ.κ. 11527 Αμπελόκηποι
τηλ. 210 6430137,       210 6467677

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΦΩΚΙΔΑ
1ο  ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Αθηνών Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου τ.κ. 10436 Αθήνα
τηλ. 210 5221158
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
 

 

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

2ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ
Θηβών και Π. Ράλλη,
τ.κ. 12241 Αιγάλεω
τηλ. 210 5452194
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΙΟΣ
 

 

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αργοστολίου 55-59
τ.κ. 17342, Αγ. Δημήτριος
τηλ. 210 9884862,        210 9884484
Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΝΤΗ
Αγ. Ιωάννη Ρέντη 113-115
τ.κ. 18233, Αγ. Ι. Ρέντης
τηλ. 210 4824012,        210 4829800
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ
ΣΑΜΟΣ
Γ’ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΠΑΛ ΡΕΝΤΗ
Νικηφόρου Μανδηλαρά 14
τ.κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης τηλ. 210-4811414
Α’ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
 

 

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Κ. Καραμανλή & Μακεδονίας τ.κ. 55134, Θεσ/νίκη
τηλ. 2310 480113
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 

 

ΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Στρ. Στρεμπενιώτη, Νεάπολη τ.κ. 56701, Θεσ/νίκη
τηλ. 2310 655077,      2310 655099

ΗΜΑΘΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΕΛΛΑ
ΔΡΑΜΑ
ΕΒΡΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΞΑΝΘΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
 

ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ
Τέρμα Σμύρνης, Εύοσμος
τ.κ. 56224,  Θεσ/νίκη
τηλ. 2310 770354

ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πιτσουλάκη 24
τ.κ.71307, Ηράκλειο
τηλ. 2810 234444
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΣΙΘΙ
 

ΧΑΝΙΑ

ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Μουρνιές Χανίων τ.κ. 73300 τηλ. 28210 93155, 28210 88699
ΧΑΝΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
 

 

 

ΑΧΑΪΑ

 

 

 

7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
Καβάφη & Εγγονόπουλου, Κουκούλι τ.κ. 26335, Πάτρα
τηλ. 2610 643118,     2610 643124

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΤΑ
ΑΧΑΪΑ
ΗΛΕΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στα Εξεταστικά τους Κέντρα, όπως τους έχει ήδη ανακοινωθεί και αναγράφεται στο ατομικό τους ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2023.

Το έγγραφο σε μορφή PDF 

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2023

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2023

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ 

Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από 01-06-2023 μέχρι και 16-06-2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Αρ.Πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ253.2/ 109189 /Α5/08-09-2022 και ΑΔΑ: 6Λ6Γ46ΜΤΛΗ-ΡΚΘ).
Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.152/147494/Α5/28-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΙ546ΜΤΛΗ-ΕΝ0) με θέμα: «-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023. -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως ισχύει (μαθητές ή απόφοιτοι).».
Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε αρχείο υποψηφίων για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2023

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

 

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2023. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2021 ή το 2022 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν  εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό,  ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2023).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2021, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν  σε κάποια από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

5.  Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΓΕΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Υγειονομικό πρωτόκολλο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Το πρωτόκολλο αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύσουν κατά τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022, καθώς επίσης και κατά την εξέταση των μουσικών μαθημάτων «Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία», «Μουσική αντίληψη και γνώση» και των πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

1. O Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους γενικών, ειδικών, μουσικών μαθημάτων, που εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, μεριμνούν ώστε:

α) να τηρηθεί απόσταση ενάμισι μέτρου ανάμεσα στους υποψηφίους,

β) να ισχύσει η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους,

γ) να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.

2. Οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί που δεν έχουν εμβολιασθεί, ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, και συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεούνται στη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test, με δαπάνη τους) μία φορά την εβδομάδα, έως 48 ώρες πριν από την προσέλευση τους στις εκπαιδευτικές δομές.

3. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και για την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων.

4. Για τη διεξαγωγή εξέτασης του μαθήματος «Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία»:

α) επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων,

β) τηρείται απόσταση 3 μέτρων μεταξύ του εξεταζομένου και των εξεταστών-βαθμολογητών που βρίσκονται πίσω από το παραβάν,

γ) καθαρίζονται τα μουσικά όργανα με απολυμαντικό υγρό πριν από τη χρήση τους από κάθε υποψήφιο.

5. Για τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ισχύει:

α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού πριν τη χρήση τους,

β) η τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους και ευχαριστούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εξαιρετική συνεργασία.

Νίκη Κεραμέως στο MEGA: «Θα προχωρήσουμε και σε άλλους διορισμούς εκπαιδευτικών – self test – Πανελλαδικές – Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο», για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, τα self test αλλά και για το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην επιστροφή των μαθητών στα θρανία και την προστασία των σχολικών αιθουσών μετά την

«Ανακοινώσαμε ένα νέο πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθεί την διεθνή τάση για την αποκλιμάκωση των μέτρων, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που κάνουμε self test, διατηρούμε τη μάσκα, ενώ self test θα γίνονται μόνο εάν βρεθεί κρούσμα στο σχολείο και παρέχεται δωρεάν. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ένα rapid test κάθε εβδομάδα. Διατηρούνται τα μέτρα και έτσι προχωράμε σιγά σιγά στην αποκλιμάκωση», ανέφερε αρχικά.

«Ήταν μία δύσκολη χρονιά και το «στοίχημα» κερδίθηκε, γιατί τα παιδιά μας δεν έχασαν ούτε μία μέρα μαθημάτων. Όσο αφορά στο ζήτημα που έχει προκύψει για την ηπατίδα, παρακολουθούμε και εμείς και το υπουργείο Υγείας και θα αναμένουμε τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας γι’ αυτό το θέμα», τόνισε η κ. Κεραμέως.

Πανελλαδικές εξετάσεις και τέλος σχολικής χρονιάς

Όσο αφορά στο τέλος σχολικής χρονιάς, η κ. Κεραμέως ανέφερε πως, «Τα Λύκεια τελειώνουν στις 20 Μαΐου, και ακολουθούν οι εξετάσεις, οι απολυτήριες και εν συνεχεία οι πανελλαδικές. Τα Γυμνάσια τελειώνουν τέλος Μαΐου και ακολουθούν οι προαγωγικές εξετάσεις και τέλος τα Δημοτικά τελειώνουν στις 15 Ιουνίου».

«Οι Πανελλαδικές ξεκινούν για τα επαγγελματικά Λύκεια στις 2 Ιουνίου και για τα Γενικά Λύκεια στις 3 Ιουνίου. Κάνουμε προσπάθεια να βγουν τα αποτελέσματα φέτος νωρίτερα. Διατηρείται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα ίδια τα πανεπιστήμια έχουν επιλέξει τη βαρύτητα που θα μετράει το κάθε μάθημα όπως και τις ελάχιστες βάσεις. Αυτό γίνεται για την αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων», πρόσθεσε.

https://e-wall.net/2022/04/30/17945/

Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Μεταξύ άλλων μίλησε και για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

«Το μέτρο προχωρά και έρχεται να προστεθεί σε κάποια άλλα μέτρα που έχουν παρθεί για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Ήδη από το 2019 έχει καταργηθεί το άσυλο και οι Αρχές να επεμβαίνουν όταν παρίσταται ανάγκη. Για παράδειγμα ένας χώρος του ΑΠΘ που τελούσε υπό κατάληψη για 34 χρόνια, θα γίνει βιβλιοθήκη. Η ομάδα προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θα λάβει ειδική εκπαίδευση, ωστόσο εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ για την υλοποίηση του σχεδίου της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είναι το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το Εθνικό μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ΑΣΟΕΕ τα ιδρύματα που πρόκειται να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία», επεσήμανε χαρακτηριστικά η υπουργός στο «MEGA Σαββατοκύριακο».

«Δεν θα φέρουν πυροβόλο όπλο κατά τα άλλα μπορούν να φέρουν τον εξοπλισμό που έχουν δικαίωμα να έχουν», ξεκαθάρισε.

Για το voucher των 200 ευρώ και για τους εκπαιδευτικούς, η Νίκη Κεραμέως αποκάλυψε πως, «Έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για το voucher των 200 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς σε οριζόντια παροχή. Την άλλη βδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τους προμηθευτές και εν συνεχεία θα ανοίξει για τους εκπαιδευτικούς».

Διορισμοί εκπαιδευτικών

Τέλος, η κ. Κεραμέως, εξήγγειλε νέους διορισμούς εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικά είπε πως, «Η Πολιτεία για 12 χρόνια δεν είχε διορίσει ούτε έναν εκπαιδευτικό. Η κυβέρνηση έχει διορίσει 16.000 εκπαιδευτικούς τα πρώτα 2,5 χρόνια. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες προσλήψεις εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μην παραμείνουν αναπληρωτές για πάντα».

«Κάθε φορά που ανοίγουν πίνακες, η πολιτεία τραβά όσους χρειάζεται και αυτό γίνεται κάθε φορά που χρειάζεται η εκπαίδευση», κατέληξε μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο».

Κύλιση προς τα επάνω