Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

 Α.Δ.Ε.Δ.Υ. / Επιστροφή της οφειλής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο Μ.Τ.Π.Υ. σε εννέα άτοκες δόσεις

Επιστροφή της οφειλής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο Μ.Τ.Π.Υ. σε εννέα άτοκες δόσεις

 Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για το θέμα που εχει προκύψει της οφειλής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο Μ.Τ.Π.Υ.

Ύστερα από αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αρ. πρωτ. 177/17-07/2023),  το Μ.Τ.Π.Υ. με απόφασή του την 1η Αυγούστου 2023 δίνει τη δυνατότητα στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς του 2020 να επιστρέψουν τα χρήματα που οφείλουν στο Ταμείο σε εννιά δόσεις και όχι έντοκα, όπως ζητούσαν.

Σας κοινοποιούμε τη σχετική απόφαση του Ταμείου.

Οδηγός Δικαιωμάτων Νεοδιόριστου: Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Μισθολογικά Και Άδειες

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή – Επιστροφή της οφειλής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο ΜΤΠΥ σε 9 άτοκες δόσεις

ΜΤΠΥ – Σχετικά με την αποπληρωμή των οφειλών λόγω μερικής εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής

ΑΔΕΔΥ – Επιστολή – Αίτημα επιστροφής της οφειλής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με δόσεις άτοκα

 

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΕΞΩΔΙΚΟ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021 – ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ – ΕΚΚΛΗΣΗ

 

1.- Είμαστε μόνιμοι εκπαιδευτικοί, διορισθέντες το έτος 2021, κατόπιν σχετικών Προκηρύξεων ΑΣΕΠ σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.- Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας το βιώσαμε ως αναπληρωτές, σε δημόσια σχολεία της παραμεθορίου, μακριά από το οικογενειακό και φιλικό μας κύκλο.

3.- Τιμήσαμε τα σχολεία της παραμεθορίου επί μία δεκαετία, πριν το διορισμό μας. Θυσιάσαμε στο βωμό της εκπαίδευσης την προσωπική ζωή μας.

4.- Δυστυχώς η Πολιτεία απαξίωσε τον αγώνα μας και τις θυσίες μας. Επιφύλαξε σε βάρος μας μεταχείριση που δεν μας αρμόζει, μεταχείριση που αντίκειται καταρχήν στην αρχή της αξιοκρατίας.

5.- Διότι κατά το διορισμό μας, η πολιτεία “εμφάνισε” – με τη συνδρομή ή χωρίς τη συνδρομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – κενά μόνο σε τόπους παραμεθορίου, όπου και διοριστήκαμε.

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

Την επόμενη χρονιά (2022) – με τη συνδρομή ή χωρίς τη συνδρομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «εμφανίστηκαν» κενά στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία καλύφθηκαν από λιγότερο άξιους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων μας.

Δηλαδή εκπαιδευτικοί με καταφανώς λιγότερα μόρια από εμάς διορίστηκαν σε θέσεις προνομιακές – εντός των αστικών κέντρων. 6.- Επιφύλαξε δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας ευνοϊκή μεταχείριση σε εκπαιδευτικούς με λιγότερα μόρια σε σχέση με εμάς, οι οποίοι καταλάμβαναν πολλές θέσεις πιο κάτω από εμάς στον Πίνακα του ΑΣΕΠ.

 

Οι συνάδελφοί μας αυτοί διορίστηκαν στους τόπους συμφερόντων μας – στα μεγάλα αστικά κέντρα, κατά παράλειψη ημών, που υπηρετούμε στην παραμεθόριο.

 

Αμεσα επίκειται η συνεδρίαση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την εξέταση των αιτήσεων μετάθεσής μας.

 

ΗΔΗ δόθηκε εντολή από το Υπουργείο Παιδείας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας να γνωστοποιήσουν τα κενά οργανικών θέσεων ανά Νομό, προκειμένου, βάσει αυτών, να δρομολογηθούν, μεταξύ άλλων, και οι Μεταθέσεις μας. Εκπαίδευσης

 

Με την παρούσα, εξώδικη δήλωσή μας, δεδομένου ότι έχουμε προφανές, άμεσο και ενεργό έννομο συμφέρον,

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να γνωστοποιήσετε τόσο στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ όσο και στο email της πληρεξούσιας Δικηγόρου μας, τα ΑΛΗΘΗ κενά οργανικών θέσεων ανά Νομό , προκειμένου, βάσει αυτών, να δρομολογηθούν, μεταξύ άλλων, και οι Μεταθέσεις μας.

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από μεθοδεύσεις που συντείνουν στη διαιώνιση της σε βάρος μας παρανομίας.

 

Τέλος, ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι παραβιάστηκε η αρχή της διαφάνειας και δεν γνωστοποιήσετε τα αληθή κενά – γεγονός που απευχόμαστε – είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε ΤΟΣΟ στην άσκηση ποινικών διώξεων κατά παντός υπευθύνου, εμπλεκομένου με οποιαδήποτε μορφή συμμετοχικής δράσης ΟΣΟ και στην άσκηση νέων ΑΓΩΓΩΝ για την πλήρη αποκατάσταση κάθε υλικής και ηθικής ζημίας μας.

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, α ρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει σύμφωνα με το Νόμο το παρόν ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ προς τις

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ και

2) Διευθύνσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

όπως εκπροσωπούνται Νόμιμα από τον εκάστοτε Προϊστάμενο – η, ώστε να μεριμνήσουν για την ενημέρωση του περιεχομένου του και για την ερμηνεία, μέσω 2της Νομικής Υπηρεσίας τους, των κανόνων δικαίου που αφορά, σε όλους τους εμπλεκομένους προϊσταμένους και ιεραρχικά κατωτέρους τους, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες όλων.

 

Θεσσαλονίκη,

10/02/2023

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

ΟΛΓΑ ΒΛΟΝΤΖΟΥ

https://www.okpe.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91-%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3-%CE%A4%CE%91-%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91.pdf

 

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ «ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»!

ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!

Ο χώρος της εκπαίδευσης, που κατά τα άλλα όλες οι κυβερνήσεις κόπτονται για αυτήν, βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο. Το ΥΠΑΙΘ επί της ουσίας θέλει να μας  «χρησιμοποιήσει» ως μοχλό για να εφαρμοστεί η αξιολόγηση του νόμου 4823/21, στην οποία επανειλημμένα έχει αντιδράσει ο κλάδος των εκπαιδευτικών.

Όλοι γνωρίζουμε από «πρώτο χέρι» τα «έργα και τις ημέρες» κυβέρνησης και Υπουργείου Παιδείας και τώρα και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αν πρόθεσή τους ήταν να στηρίξουν τη λειτουργία των σχολείων, θα είχαν ικανοποιήσει τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Θα είχαν για παράδειγμα καλύψει τα χιλιάδες κενά με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, θα είχαν μειώσει τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, θα είχαν αυξήσει τη χρηματοδότηση των σχολείων, θα είχαν προχωρήσει σε ουσιαστικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, θα είχαν αντιμετωπίσει όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στο μορφωτικό και κοινωνικό-ψυχολογικό επίπεδο των παιδιών από την πανδημία.

Κεραμέως για (Προεκλογικές) Αυξήσεις Μισθών- Αξιολόγηση – Πίνακες ΑΣΕΠ – Φάση Αναπληρωτών – Εκλογές

Η προσωπική γνώμη του επιθεωρητή: Η επιβολή μιας εξ ορισμού αυθαίρετης πρακτικής

Εμείς, καλύψαμε για 10, 13, 15 χρόνια ως αναπληρωτές πάγιες ανάγκες στην εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, ενώ μαζέψαμε κάθε τί (με το αζημίωτο φυσικά, ελέω προσοντολογίου – Γαβρόγλου) για μια θέση στους πίνακες διορισμών. Έρχονται τώρα, μετά από όλη αυτή τη προσπάθεια και τον αγώνα να μας «αξιολογήσουν»; Ποιοι και με ποια κριτήρια;

Ούτε ψωμί, ούτε παιδεία, μόνο τρομοκρατία

Η ουσία είναι η εξής: θέλουν ένα σχολείο κατηγοριοποιημένο, υποχρηματοδοτούμενο, ένα σχολείο που όλα τα ζητήματα που προκύπτουν θα λύνονται στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, όπου ο γονέας θα βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Θέλουν ένα δάσκαλο σκυφτό, σάκο του μποξ στον εκάστοτε καλοθελητή «ευεργέτη». Έναν δάσκαλο πελαγωμένο από την ατελείωτη γραφειοκρατία για χάρη της αναβάθμισης της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα φταίει για οτιδήποτε συμβαίνει στο χώρο εργασίας του.

Ο άθλιος εκβιασμός και η ομηρεία των νεοδιόριστων δε θα περάσει!

Έχουμε τη δύναμη να τους χαλάσουμε για άλλη μια φορά τα σχέδια, όπως κάναμε και στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης των σχολείων!

Δεν ονειρευόμαστε ένα τέτοιο σχολείο για τους μαθητές μας και τα παιδιά μας. Εμείς σε ένα τέτοιο σχολείο δεν θα αξιολογηθούμε!

Καλούμε τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ  να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις που θα ενώσουν όλο τον Κλάδο ώστε να δοθεί ΚΟΙΝΗ – ΕΝΙΑΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!

Να αποφασίσουν ΑΜΕΣΑ και ΧΩΡΙΣ άλλη καθυστέρηση:

  1. Απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την «αξιολόγηση» όπως προβλέπεται από τον νόμο 4823/21 και την Υ.Α.  Αριθμ.9950/ΓΔ5 όπως απεργία – αποχή από τις διαδικασίες της «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης»
  2. Όλα τα αναγκαία μέτρα που θα λειτουργήσουν επικουρικά στην οργάνωση του αγώνα μας  π.χ. στάσεις εργασίας και απεργιακή κινητοποίηση.
  3. Πανελλαδική κινητοποίηση σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με αίτημα την άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων και την έκδοση όλων των διαπιστωτικών πράξεων από τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων  νομικών μέσων (π.χ. εξώδικα, προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια όπου έχουν γίνει ανακλήσεις) προκειμένου να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση.
  4. Σε έκδοση ενημερωτικού γράμματος προς τους γονείς που θα ενημερώνει για τους πραγματικούς στόχους της κυβέρνησης.
  5. Να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και τη συσπείρωση του Κλάδου με συσκέψεις, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις, συνεντεύξεις τύπου.

 

Υπόγραψε και συ ενάντια στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Ακολουθούνε χιουμοριστικά και μη βίντεο

 

 

Μακρη: Άκυρες οι διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης – Πρώτα αξιολόγηση μετα μονιμοποίηση – Ο νόμος #Κεραμέως εγκλωβίζει τη μονιμοποίηση των #νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Είναι απόφαση της Υπουργού Παιδείας να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της αξιολόγησης του νόμου 4823/2021 και για τους νεοδιόριστους δόκιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και κατόπιν να γίνει η μονιμοποίησή τους.

Η αξιολόγηση θα γίνει εντός του τρέχοντος σχολικού έτους,  ανέφερε η υφυπουργός Παιδείας στη Βουλή.

Ξεκαθάρισε ότι όσες διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ εξέδωσαν ήδη ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα ανακληθούν ως άκυρες!

ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΑΕ 2020: Σε συντεταγμένες νομικές ενέργειες προχωράει η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου για το ζήτημα της μη μονιμοποίησης των συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2020 και εκκρεμοδικεί η μονιμοποίησή τους. Τα σχετικά έγγραφα και οι οδηγίες θα σταλούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Δ. Θεοτοκόπουλος” έγκαιρα είχε προβλέψει το ζήτημα με τις διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης των νεοδιόριστων της Ειδικής Αγωγής. Για το λόγο αυτό, ένα από τα θέματα της Παράστασης Διαμαρτυρίας στις 24/10 στη Διεύθυνση Ηρακλείου, ήταν το αίτημα για άμεση έκδοση των οριστικών μονιμοποιήσεων από την υπηρεσία.

 

Σήμερα, με σχετική δήλωση, της Υφ. Παιδείας, κας Ζ. Μακρή, στη Βουλή, έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους μας.

Ο αντιεκπαιδευτικός νόμος Κεραμέως εγκλωβίζει την οριστική μονιμοποίηση, καθώς πρέπει να προηγηθεί η ατομική αξιολόγηση των νεοδιόριστων.

 

Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας παρανομεί αφού μετά το πέρας της διετίας, οφείλει να προσχωρήσει, με βάση τη νομοθεσία, στην οριστική μονιμοποίηση των συναδέλφων.

ΔΟΕ-ΟΛΜΕ και Σωματεία οφείλουμε άμεσα να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις!

■ Να εκδοθούν άμεσα οι διαπιστωτικές πράξεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

■Να καταργηθεί ο νόμος Κεραμέως

 

Γιώργος Μακράκης (Πρόεδρος Συλλόγου Θεοτοκόπουλος)

 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

📎Την ακύρωση των πράξεών μονιμοποίησης (για όσες διευθύνσεις προχώρησαν σε αυτές) όσων συναδέλφων διορίστηκαν στην ειδική αγωγή το 2020, προανήγγειλε η υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή, σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή. Παράλληλα ανέφερε ότι οι μονιμοποιήσεις θα προχωρήσουν μετά από αξιολόγηση εντός της σχολικής χρονιάς 2022-2023.

 

Ο ΣΕΠΕ Ρεθύμνου είχε θέσει ψηλά στην ατζέντα του από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ζήτημα της μονιμοποίησης των συναδέλφων της ειδικής αγωγής. Δυστυχώς, οι φόβοι μας ότι το Υπουργείο καθυστερεί τις πράξεις μονιμοποίησης,μέσω προφορικών εντολών στις Διευθύνσεις Εκπαιδευσης, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη σύνδεσή τους με την ατομική αξιολόγηση επιβεβαιώνονται. Συνάδελφοι που διορίστηκαν με άλλο νομικό πλαίσιο, καλούνται σήμερα να “παίξουν” τον ρόλο του “πειραματόζωου” σε μια διαδικασία ατομικής αξιολόγησης που νομοθετήθηκε ερήμην των εκπαιδευτικών, εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους και λειτουργεί ουσιαστικά ως μοχλός χειραγώγησης τους.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας :

– Να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης όλων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής αλλά και των συναδέλφων μας ΕΕΠ και ΕΒΠ όπου διορίστηκαν το 2020.

– Να αναστείλει το πλαίσιο της ατομικής αξιολόγησης που χωρίς κανένα διάλογο μόνο του υιοθέτησε. Η προχειρότητα του όλου εγχειρήματος γίνεται φανερή και από το γεγονός ότι εδώ και τόσους μήνες δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει στις κρισεις και τοποθετήσεις σχολικών συμβούλων και διευθυντών σχολικών μονάδων, που θα αποτελέσουν ουσιαστικά τους “αξιολογητές” στο όλο εγχείρημα.

Γιάννης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου

Εγκύκλιος: Αιτήσεις μετάθεσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μετάθεσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων διορισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ….

 

Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων … Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται…» πλην των περιπτώσεων των εκπαιδευτικών «που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως …» οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται χωρίς ωστόσο ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή να λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης της οργανικής.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης διενεργείται μέσα σε νομοθετικώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με έναρξη την υποβολή αιτήσεων από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους στάδια, καθώς και ανατρεπτικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

 

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού τους, η οποία υποβάλλεται κατά το ως άνω αναφερόμενο διάστημα, κατόπιν έκδοσης σχετικής πρόσκλησης.

Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι άνευ αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και παραμένουν στο αρχείο της υπηρεσίας σας.

Πίνακας και παραδείγματα μισθολογικού κλιμακίου Νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Αρχικά, όλοι οι νεοδιόριστοι κατατάσσονται στο ΜΚ1 και μετά την έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας και αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών (2 ΜΚ) και διδακτορικών (6 ΜΚ) τίτλων σπουδών καταβάλλονται αναδρομικά οι διαφορές από την ημέρα ορκωμοσίας.

Για τη μισθολογική εξέλιξη δεν λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία κατά τα έτη 2016 και 2017.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μικτός μισθός με βάση τα έτη υπηρεσίας.

Στο μικτό μισθό προστίθεται το οικογενειακό επίδομα (50 ευρώ για ένα παιδί, + 20 για το δεύτερο παιδί, + 50 για το τρίτο και το τέταρτο παιδί, + 70 για κάθε παιδί πέραν των τεσσάρων) καθώς και το επίδομα απομακρυσμένης/παραμεθορίου περιοχής (100 ευρώ) για κάποιες περιοχές (ο νομός Ρεθύμνου δεν περιλαμβάνεται σε αυτές).

 

Υποχρεούμαι να μένω στο σχολείο έως τις 14.00; Νομοθεσία, τεκμηρίωση, γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Οι κρατήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο εκπαιδευτικός είναι νέος ή παλιός ασφαλισμένος καθώς και με βάση το αφορολόγητο που προκύπτει εξαιτίας της οικογενειακής κατάστασης.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν κάποιες επιπλέον κρατήσεις με αποτέλεσμα ο καθαρός μηνιαίος μισθός να είναι μικρότερος σε σχέση με αυτόν του αναπληρωτή.

Σημαντικότερη είναι η κράτηση των νεοδιόριστων για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (ένας μικτός μισθός σε 12 μηνιαίες δόσεις) για τον πρώτο χρόνο από το διορισμό.

Η κράτηση των νεοδιόριστων για το ΤΕΑΔΥ (μισός μικτός μισθός σε 24 δόσεις) έχει καταργηθεί.

 

 

297636722 1561336540998145 1829136709929580098 n e1659890861325

 

Πηγή: Λάμπρος Σιδεράς https://www.facebook.com/groups/plirwmesespa

1: Εκπαιδευτικός με ΜΚ1, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1092. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 737,46.

Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 820,27.
Παράδειγμα

2: Εκπαιδευτικός με ΜΚ1, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1142. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 778,94.

Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 859,87.

3: Εκπαιδευτικός με ΜΚ2, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1151. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 773,80.

Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 855,66.

4: Εκπαιδευτικός με ΜΚ2, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1151. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 815,29.

Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 894,86.

5: Εκπαιδευτικός με ΜΚ5, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1328. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 874,31.

Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 960,42.

Πηγή : Βασίλης Βατίστας

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών και Μελών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π

 

Άρθρο 372

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 63 ν. 4589/2019

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

“4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τις Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) που αντιστοιχούν στην έδρα της σχολικής μονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής δομής όπου υπηρετεί ως αναπληρωτής, εκτός εάν οι Μ.Σ.Δ., οι οποίες αντιστοιχούν στην έδρα της σχολικής μονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής δομής της περιοχής διορισμού του ή της προσωρινής τοποθέτησής του, είναι περισσότερες, οπότε λαμβάνει τις τελευταίες.”

Κύλιση προς τα επάνω