ΜOOCS: ενδοσχολική επιμόρφωση και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής

Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων (ΜOOCS), Δράση 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης

Περισσότερα

Άρχισαν οι πιέσεις για ενδοσχολική επιμόρφωση, εκτός ωραρίου!

Πληροφορούμαστε για τηλέφωνα σε διευθυντές/ριες σχολείων και προϊσταμένους/ες νηπιαγωγείων από συντονιστές στα οποία τους “υπενθυμίζουν” την υποχρέωσή τους να οργανώσουν

Περισσότερα