ΜOOCS: ενδοσχολική επιμόρφωση και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων (ΜOOCS), Δράση 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»,ΟΠΣ 5001313

 

Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313

 

Σε συνέχεια της υπ΄αρ. 21659 10/12/2021 Πρόσκλησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313, σας ενημερώνουμε πως η εν λόγω πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2022.

Σημειώνεται πως η επιμόρφωση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

 

1. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.1. Ομάδα στόχου
Στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση, σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη επιμόρφωση, καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και γονείς μαθητών/τριών με αναπηρία.

1.2. Τα διαθέσιμα ανοικτά online μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι τα εξής:

1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο
2. Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές/τριες με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών
3. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
4. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης – Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
5. Η εκπαίδευση μαθητών/τριών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση
6. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού
7. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών/τριών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
8. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία
9. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών/τριών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας
10. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού
11. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού
12. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille
13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

Τα κάτωθι μαθήματα δε θα είναι διαθέσιμα κατά την α΄ φάση επιμόρφωσης και θα διατεθούν στις επόμενες δύο φάσεις επιμόρφωσης:

• Εκπαίδευση τυφλών μαθητών/τριών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
• Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού
• Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού

 

2. ΦΑΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η εν λόγω επιμόρφωση αρχικά θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις ως εξής:

Α΄ φάση: 1ο δεκαήμερο Φεβρουαρίου 2022 έως 3ο δεκαήμερο Μαρτίου 2022
Β΄ φάση: 3ο δεκαήμερο Μαρτίου έως 2ο δεκαήμερο Μάϊου 2022
Γ΄ φάση: 2ο δεκαήμερο Μάϊου έως 1ο δεκαήμερο Ιουλίου 2022

Σε κάθε φάση ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να παρακολουθήσει, κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο του ΙΕΠ και στη συνέχεια δήλωσης μαθημάτων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, έως και τέσσερα (4) μαθήματα ταυτόχρονα και όχι περισσότερα. Με την ολοκλήρωση των τριών (3) φάσεων παρέχεται η δυνατότητα σε όλους/ες να παρακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το σύνολο των μαθημάτων που καλύπτουν σφαιρικά τα βασικά αντικείμενα της ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ IEPX

α) Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες δεν έχουν κάνει αίτηση για την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων καλούνται:

i) να κάνουν εγγραφή μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες,
ii) να δηλώσουν το/τα μάθημα/ήματα που επιθυμούν μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ.

β) Όσοι/ες έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο του ΙΕΠ για την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων δε χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής και ως εκ τούτου καλούνται MONO:

i) να δηλώσουν το/τα μάθημα/ήματα που επιθυμούν μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ.

Οδηγίες Εγγραφής/ Εισόδου/και δήλωσης μαθημάτων στο Μητρώο του ΙΕΠ

1. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php). Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο του Ι.Ε.Π., θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε την εγγραφή επιλέγοντας το πεδίο Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ που εμφανίζεται στον παραπάνω σύνδεσμο (το βήμα αυτό παρακάμπτεται από τους ήδη εγγεγραμμένους)
2. Στη συνέχεια, μέσα από το Μητρώο, επιλέξτε Αιτήσεις από το αρχικό μενού και στη συνέχεια την επιλογή: «Είδος Αίτησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜOOCS) ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313
3. Επιλέξτε την αντίστοιχη αίτηση για το/τα μάθημα/ήματα που σας ενδιαφέρουν (έως και τέσσερα 4)
4. Κατόπιν επιλέξτε την ιδιότητά σας και κάντε αποδοχή: α) των όρων χρήσης της παρούσας πρόσκλησης β) της τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων, στο αρχείο του ΙΕΠ και γ) του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Η αποδοχή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή και των συνεπειών μη τήρησης αυτού (όσοι/ες έχουν κάνει ήδη εγγραφή δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουν πάλι ιδιότητα εκτός των περιπτώσεων επικαιροποίησης, ωστόσο είναι απαραίτητη η επιλογή του πεδίου αποδοχή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας)
5. Τέλος επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Σημείωση: Με την παρούσα αίτηση διασφαλίζετε την αυτόματη εγγραφή σας στην πλατφόρμα iepx του ΙΕΠ και αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια για την παρακολούθηση των μαθημάτων σε μεταγενέστερο χρόνο και όπως ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Επισημαίνεται πως ο κάθε ενδιαφερόμενος/η δε μπορεί να δηλώσει ταυτόχρονα πάνω από τέσσερα (4) μαθήματα

Προσοχή: Δε χρειάζεται να κάνετε εγγραφή ή δήλωση μαθημάτων και στην πλατφόρμα iepx. Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μάθημα και να το παρακολουθήσετε χωρίς άλλη απαιτούμενη ενέργεια.

3.1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως η έναρξη α΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων θα γίνει την Πέμπτη 20-01-22 και ώρα 13:00.
Ημερομηνία λήξης α΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 02-02-2022 και ώρα 13:00

Για τη β΄ και γ΄ φάση επιμόρφωσης θα προηγείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων για το οποίο θα ενημερώνεστε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top) της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ IEPX ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Επισημαίνεται ότι η είσοδος στην πλατφόρμα iepx.edu.gr θα είναι δυνατή στο σύνδεσμο https://iepx.iep.edu.gr.
Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της παρακολούθησης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top) της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

Για την είσοδό σας στην εν λόγω πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία εισόδου στο Μητρώο του ΙΕΠ

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι ενότητες κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Για τη μετάβαση σε μία ενότητα απαιτείται η μελέτη της προηγούμενης. Η συμπλήρωση των ερωτήσεων αξιολόγησης θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με την οποία συνδέονται. Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης θα είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ενότητας κάθε μαθήματος. Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για την ανατροφοδότησή σας σχετικά με το κάθε μάθημα αλλά και για την έκδοση της βεβαίωσης.

 

6. ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Η έκδοση των βεβαιώσεων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Στο εν λόγω έγγραφο θα βεβαιώνεται η παρακολούθηση του/των μαθήματος/ων και δε συνδέεται με συγκεκριμένο αριθμό ωρών παρακολούθησης. Στο πλαίσιο τήρησης του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας επισημαίνεται πως στην περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ενέργειας που αντίκειται στους όρους χρήσης και στον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας θα γίνεται αυτόματα διακοπή της παρακολούθησης του/των μαθήματος/ων που έχει επιλέξει ο/η ενδιαφερόμενος/η και ως εκ τούτου το ΙΕΠ δε θα εκδώσει βεβαίωση.

 

Σημείωση
Για την ενημέρωσή σας θα υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις και διευκρινιστικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω