Ενημέρωση για την Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών – Αρχίζει στις 20-02-2023 και ολοκληρώνεται στις 12-05-2023

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654, που συγχρηματοδοτείται από την

Περισσότερα

«Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» – Συνεχίζονται οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023

Ξεκινά το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 96 ωρών (24 ώρες σύγχρονη και 72 ώρες ασύγχρονη) «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» για πάνω

Περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Υπόχρεοι εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι…

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023 «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» για τους υπόχρεους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Kατά το τρέχον εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β’ της Πράξης. Ως προς τους ωφελούμενους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς θα

Περισσότερα

Αποτελέσματα κλήρωσης Επιμορφωτών Β’ Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Σε συνέχεια της πραγματοποιηθείσας κλήρωσης σήμερα στις 12:30 για την άρση ισοβαθμιών υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Περισσότερα