Επιμορφώσεις

2ο τεύχος του  Ψηφιακού Περιοδικού  (etWinning ELeCtrOnic MagazinE)

2ο τεύχος του  Ψηφιακού Περιοδικού  (etWinning ELeCtrOnic MagazinE)

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης του eTwinning θα εκδόσει στα τέλη του τρέχοντος ημερολογιακού έτους το 2ο τεύχος του Ψηφιακού Περιοδικού (etWinning ELeCtrOnic MagazinE),  https://welcome.etwinning.gr, με το διεθνή τυποποιημένο αριθμό σειράς ISSN 2945-1485. Το περιοδικό απευθύνεται, μέσα από τις μόνιμες στήλες του, σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές, επαγγελματίες, φορείς χάραξης πολιτικής,  και άλλους ενδιαφερόμενους για το χώρο της Δημόσιας και Ιδιωτικής εκπαίδευσης.

384496029 671954958213457 5512861781987094478 n

Στόχοι του ψηφιακού Περιοδικού είναι να αποτελέσει ένα ανοικτό εκπαιδευτικό – επιστημονικό αποθετήριο για τη δημοσίευση άρθρων, εργασιών, ερευνών,παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, καινοτόμων προγραμμάτων και ιδεών, να παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες και επαγγελματίες της εκπαίδευσης να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για την εκπαίδευση STEM, να συνεισφέρει (όσον αφορά τους φοιτητές και τους μαθητές) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ερευνητικής μεθοδολογίας, βιβλιογραφικής έρευνας, συγγραφής ερευνητικών εργασιών, αποτύπωσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων, συντακτικών και συγγραφικών ικανοτήτων και καλλιέργειας ικανοτήτων συνεργασίας.

Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος 2023: Τι είναι το Erasmus+; Ποιοι είναι οι στόχοι ERASMUS+;

Για το δεύτερο τεύχος του περιοδικού, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να μελετήσουν τις Οδηγίες Μορφοποίησης και τις οδηγίες αποστολής άρθρων και την Πολιτική Δημοσιεύσεων του περιοδικού και, στη συνέχεια, να αποστείλουν τα άρθρα τους στον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης και στη συντακτική ομάδα σύμφωνα με τις οδηγίες.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ!

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ!

Παρακαλούνται τα στελέχη εκπαίδευσης που αποτελούν ομάδα στόχο των παραπάνω προγραμμάτων επιμόρφωσης να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ώστε να ολοκληρώσουν την επιμόρφωσή τους εντός της επιμορφωτικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023 για την οποία έχει ήδη γίνει προγραμματισμός από το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ.

Την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp Στελέχη που δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα στο ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ θα πρέπει να εγγραφούν.

Για τον εντοπισμό της επιθυμητής ημερομηνίας υλοποίησης των προγραμμάτων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να προβούν σε Αναζήτηση Προγραμμάτων από την ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ https://www.ekdd.gr/ μέσω της διαδρομής Προγράμματα Επιμόρφωσης, επιλέγοντας στη Σύνθετη Αναζήτηση στο πεδίο «Θεματικός Κύκλος» την «Πιστοποίηση Επάρκειας» και στο πεδίο «Τίτλος» τον αντίστοιχο τίτλο.

Τα προγράμματα θα συνεχίσουν να προσφέρονται για την κάλυψη όλων των αντίστοιχων στελεχών.

Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ομάδα στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και σκοπός του είναι η Ανάπτυξη εκείνων των Δεξιοτήτων των Συμβούλων Εκπαίδευσης οι οποίες αφορούν στη διάχυση και την ομαλή ένταξη των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και πρακτικών υποστήριξης των εκπαιδευτικών.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ομάδα στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι Διευθύντριες/ές, οι Προϊστάμενοι/ες και οι Υποδιευθύντριες/ντές των Σχολικών Μονάδων όλων των Σελίδα 2 από 2 βαθμίδων και σκοπός του είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τις/τους καταστήσει ικανές/ούς να ασκήσουν τα διοικητικά τους καθήκοντα στις σχολικές μονάδες με αποτελεσματικό τρόπο.

Βοηθώντας το παιδί να χρησιμοποιεί υπεύθυνα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)


Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα») , προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.

Στον Τομέα Πιστοποίησης Επάρκειας και Εισαγωγικής Εκπαίδευσης διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εκπαιδευτικές μονάδες.

Χρονική Διάρκεια: 14 ώρες

 

Θεματικές Ενότητες:

 

 • Έναρξη- Παρουσίαση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του
 • Χρηματοδοτικού Προγράμματος στο οποίο εντάσσεται το
 • επιμορφωτικό πρόγραμμα
 • Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
 • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εκπαίδευσης
 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα εκπαιδευτικών με βάση Υ.Κ.
 • Κανόνες και έγραφα επικοινωνίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο της
  Εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός και Προγραμματισμός στην εκπαίδευση
 • Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων
 • Test γνώσεων και δεξιοτήτων

 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα προγράμματα, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Next Generation EU), προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.

Στον Τομέα Πιστοποίησης Επάρκειας και Εισαγωγικής Εκπαίδευσης διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στην ομάδα των 800 νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης (με υποομάδες βαθμίδων εκπαίδευσης και ειδικοτήτων) που τοποθετήθηκαν το 2023.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η Ανάπτυξη εκείνων των Δεξιοτήτων των Σχολικών Συμβούλων οι οποίες αφορούν στη διάχυση και την ομαλή ένταξη των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και πρακτικών υποστήριξης των εκπαιδευτικών.

Χρονική Διάρκεια: 21 ώρες

 

Θεματικές Ενότητες:

 • Έναρξη – Παρουσίαση του ΕΚΔΔΑ και του χρηματοδοτικού προγράμματος στο οποίο εντάσσεται
  το επιμορφωτικό πρόγραμμα –
 • Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος
 • Θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης των εκπαιδευτικών
 • Προγράμματα Σπουδών στην Α/θμια και Β/μια Εκπαίδευση – Τομές και Συνέχειες
 • Εργαλεία που προτείνονται από τα νέα ΠΣ ανά γνωστικό αντικείμενο.
 • Στρατηγικές υποστήριξης της ενσωμάτωσης των συγκεκριμένων ΠΣ στην καθημερινή διδακτική
  πράξη των εκπαιδευτικών
 • Μελέτες περίπτωσης εφαρμογής των νέων ΠΣ – Η εμπειρία της Πιλοτικής Εφαρμογής
 • Διάχυση των ΠΣ:
 • Σχέδια Δράσης και πρακτικές
 • Τα 51 Επιμορφωτικά Προγράμματα των νέων ΠΣ στη μορφή Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών
  Μαθηματων (MOOCs)
 • Ανάπτυξη συνεργασιών και ενδοσχολικών, διασχολικών και διαπεριφερειακών δικτύων για την ενσωμάτωση των νέων ΠΣ στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

 

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2023-2024

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2023-2024

Το «eTwinning» -η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης- αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο, συνεργάζονται για την υλοποίηση «eTwinning» έργων με τη χρήση εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) μέσα από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης «European School Education Platform-ESEP1». To ευρωπαϊκό πρόγραμμα «eTwinning» προωθεί τις υπερεθνικές συνεργατικές δραστηριότητες αλλά και τη μάθηση STEAM2 με σημαντικά παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος 2023: Τι είναι το Erasmus+; Ποιοι είναι οι στόχοι ERASMUS+;

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε να λειτουργεί για πρώτη φορά το έτος 2022 με στόχο να αποτελέσει τον διαδικτυακό χώρο συνάντησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πλατφόρμα φιλοξενεί το «eTwinning» διασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες. Μέσα από αυτόν τον πολύγλωσσο ιστότοπο προσφέρονται εργαλεία και υπηρεσίες στους/στις εκπαιδευτικούς, που μετά την εγγραφή τους, έχουν τη δυνατότητα επιλογής συνεργατών για την υλοποίηση «eTwinning» έργων. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες συνεργάζονται διαδικτυακά με άλλα σχολεία του εξωτερικού ή του εσωτερικού για την εκπόνηση Ευρωπαϊκών ή Εθνικών Έργων «eTwinning» αντίστοιχα. Επίσης, η δράση «eTwinning» παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

ΕΓΓΡΑΦΟ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «eTwinning»

 

Μητρώο Β’ επιπέδου ΤΠΕ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη ΝΕΩΝ Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη ΝΕΩΝ Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) στο Μητρώο Β’ επιπέδου ΤΠΕ

Δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) που θα υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα Β1 και Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φορείς που είναι Δημόσια Σχολεία ή άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν αποτελούν ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς, ενώ για τη συμμετοχή των λοιπών Κ.Σ.Ε. που είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, καθώς και ΑΕΙ, προβλέπεται διαφορετική ανοιχτή διαδικασία που θα λάβει χώρα σε επόμενο χρόνο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) https://e-pimorfosi.cti.gr/mis μέχρι και 14 Νοεμβρίου 2023.

Οι φορείς που ήδη περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχήςκαλούνται ωστόσο, να ελέγξουν τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία τους στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης και εφόσον έχουν τροποποιηθεί (πχ. νέος Διευθυντής σχολικής μονάδας, νέες προδιαγραφές του διαθέσιμου εξοπλισμού, προσθήκη επιπλέον αιθουσών), να στείλουν σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην Υπηρεσία Υποστήριξης – Help Desk της πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να «κατεβάσουν» το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ένταξης στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., ΕΔΩ.

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού συστήματος, που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού κόμβου https://e-pimorfosi.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk (Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος).

 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο / Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης!

 27ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. με θέμα: «Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • Οι επιπτώσεις της πανδημίας
 • Οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών
 • Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην τεχνολογία
 • Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων του σύγχρονου σχολείου»

Συνάδελφοι,

Το Συνέδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) αποτελεί, επί σειρά ετών, θεσμό κοινού επιστημονικού προβληματισμού και τροφοδότησης της  διεκδικητικής δράσης των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα που απασχολούν ουσιαστικά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τέσσερα χρόνια μετά από την πραγματοποίηση του 26ου Συνεδρίου στα Ιωάννινα, τον Μάιο του 2019, πραγματοποιείται τη φετινή συνδικαλιστική χρονιά το 27ο Συνέδριο. Το Συνέδριο πραγματοποιείται και πάλι έπειτα από ένα εξαιρετικά δυσμενές για την εκπαιδευτική διαδικασία παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αυτό της πανδημίας. Διάστημα στο οποίο οι μαθησιακές απώλειες για τους μαθητές υπήρξαν εξαιρετικά μεγάλες αφού η τηλεκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (κάτι το οποίο δεν έχει αντιμετωπισθεί, παρά τις θέσεις που διατυπώνει συνεχώς η Δ.Ο.Ε.) αλλά και το έργο των εκπαιδευτικών έγινε ακόμη πιο δύσκολο, με την πίεση των ασκούμενων αντιεκπαιδευτικών πολιτικών  να γίνεται αφόρητη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Π.Ο.Ε.Δ. αποφάσισαν το Συνέδριο να πραγματοποιηθεί στην, εντονότατα πληγείσα  από τις καταστροφικές καλοκαιρινές πυρκαγιές, πόλη της Αλεξανδρούπολης, από τις 2/1 μέχρι και τις 5/1 του 2024, με το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα: «Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οι επιπτώσεις της πανδημίας – Οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών – Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην τεχνολογία – Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων του σύγχρονου σχολείου».

Στο συνέδριο μπορεί να πάρει μέρος εκπρόσωπος από κάθε Σύλλογο ο οποίος θα επιλεγεί με τις διαδικασίες που κάθε Σύλλογος Εκπαιδευτικών θα καθορίσει αλλά και κάθε συνάδελφος που το επιθυμεί. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής κάθε εκπροσώπου βαρύνουν τον τοπικό Σύλλογο ενώ ο κάθε συνάδελφος επιβαρύνεται ατομικά. Το συνολικό κόστος διαμονής και συμμετοχής στο συνέδριο είναι:

 • Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 250€ (διακόσια πενήντα ευρώ)
 • Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο: 350€ (τριακόσια πενήντα ευρώ)
 • Τιμή κατ’ άτομο σε οικογενειακό τρίκλινο δωμάτιο: 225€ (διακόσια είκοσι πέντε ευρώ)
 • Τιμή κατ’ άτομο σε οικογενειακό τετράκλινο δωμάτιο: 200€ (διακόσια ευρώ)

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:

 • 3 διανυκτερεύσεις 02.01-05.01.2024 σε αντίστοιχο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο Astir – Egnatia Hotel στην Αλεξανδρούπολη
 • Δημοτικός Φόρος Διαμονής
 • Πλούσιο Πρωινό σε Μπουφέ καθημερινά
 • Συνεδριακές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Διαλείμματα καφέ και μεσημεριανά γεύματα εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Επίσημο δείπνο υποδοχής συνέδρων στις 02.01.2024
 • Δείπνο λήξης στις 04.01.2024
 • Φόροι και Φ.Π.Α.

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο, χωρίς διαμονή, ανέρχεται στο ποσό των 125€ (εκατόν είκοσι πέντε ευρώ) και περιλαμβάνει:

 • Συνεδριακές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα στο ξενοδοχείο Astir –Egnatia Hotel στην Αλεξανδρούπολη
 • Διαλείμματα καφέ και μεσημεριανά γεύματα εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Επίσημο δείπνο υποδοχής συνέδρων στις 02.01.2024
 • Δείπνο λήξης στις 04.01.2024
 • Φόροι και Φ.Π.Α.

Οι δηλώσεις συμμετοχής, πρέπει να σταλούν συμπληρωμένες με e-mail στο doe-poed@himalayatravel.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023.

Η προκαταβολή των 125€ (εκατόν είκοσι πέντε ευρώ) θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 ενώ η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Αναστασία Κεραμάρη στο τηλέφωνο 2103225159 στην εταιρεία που έχει αναλάβει την οργάνωση του Συνεδρίου.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Δωρεάν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα « Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγική Διάσταση: Από την Θεωρία στην Πράξη ».

Δωρεάν Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα « Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγική Διάσταση: Από την Θεωρία στην Πράξη ».

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε και ειδικότερα το «Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνουν δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο “Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση,  Παιδαγωγική Διάσταση : Από την Θεωρία στην Πράξη”.

Στον 2ο επιμορφωτικό κύκλο μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις  αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί Α΄θμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 16/10/2023

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 22/10/2023

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 4/11/ 2023

 

Αναλυτικές Πληροφορίες / Αιτήσεις www.edivea.org/aiseminar.html

 

Στον 3ο επιμορφωτικό κύκλο μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις  αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί Β΄θμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30/10/2023

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 5/11/2023

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 11/11/ 2023

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α

Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 

Ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus 2021-27 και τελική αξιολόγηση του Erasmus 2014-20

Συμμετοχή σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus 2021-27 και τελική αξιολόγηση του Erasmus 2014-20»

ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΑΙΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 21-27

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με θέμα «Ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+ 2021-27 και τελική αξιολόγηση του Erasmus+ 2014-20», η οποία θα διαρκέσει από την 15η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023, και θα διεξαχθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Στόχο της Επιτροπής αποτελεί η συλλογή πληροφοριών και απόψεων των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με:

▪ την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των καινοτομιών που εισήχθησαν στην προγραμματική περίοδο του προγράμματος «Erasmus+ 2021-2027»

▪ την υλοποίηση των μέτρων ένταξης και την πρόοδο των διαδικασιών απλούστευσης

▪ την ανθεκτικότητα του προγράμματος και την κοινωνική συνεισφορά του

▪ προτάσεις για το μέλλον του «Erasmus+».

Σε αυτό το πλαίσιο, σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα συμμετοχής σας στη σχετική διαδικασία διαβούλευσης, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της κεντρικής σελίδας της Επιτροπής για τις δημόσιες διαβουλεύσεις, τη διαδικτυακή πύλη «Πείτε τη γνώμη σας», στην ηλεκτρονική διεύθυνση Erasmus+ 2021-27 interim evaluation & Erasmus+ 2014-20 final evaluation (europa.eu).

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘΑ

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Βοηθώντας το παιδί να χρησιμοποιεί υπεύθυνα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

 

 

Διοργάνωση Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Θρησκεία – Εκπαίδευση – Διαπολιτισμικότητα- Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Ανακοίνωση διοργάνωσης Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Θρησκεία – Εκπαίδευση – Διαπολιτισμικότητα- Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θρησκειολογίας (ReligLab) του Ε.Κ.Π.Α., διοργανώνει Διεπιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Θρησκεία – Εκπαίδευση – Διαπολιτισμικότητα – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις», στο Αμφιθέατρο της Ραλλείου Σχολής Θηλέων (Πειραιώς και Επονιτών 21, Πειραιάς), στις 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 9:30-14:30.

Στόχοι – σκοποί Συνεδρίου

-Να συμβάλει στη διεπιστημονική προσέγγιση του σημαντικού ρόλου της Θρησκείας στην εκπαίδευση -Να εξετάσει ποιοτικά, παραγωγικά και δημιουργικά τη συμβολή των Θρησκειών και ειδικότερα του Χριστιανισμού, στην υπόθεση της εκπαίδευσης αλλά και της Παιδείας ευρύτερα -Να αναδείξει την αναγκαιότητα της θρησκευτικής εκπαίδευσης, αλλά και της βιωματικότητας του θρησκευτικού μαθήματος στη σύγχρονη εποχή -Να εμπλουτίσει τον ευρύτερο διεπιστημονικό διάλογο γύρω από την αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής – διαθρησκευτικής συνεργασίας, με παράλληλη συμβολή και υποστήριξη θεσμικών θείων καθιδρυμάτων, όπως η Εκκλησία -Να δώσει αφορμή για διεύρυνση των δράσεων γύρω από τα συγκεκριμένα θέματα και τις ενότητες που θα αναλυθούν στο εν λόγω Συνέδριο -Να διαχυθούν τόσο οι εισηγήσεις, όσο και τα πορίσματα του Συνεδρίου, μέσα από έκδοση και διάθεση των πρακτικών Θεματικές Ενότητες  Θρησκευτική εκπαίδευση και πνευματικότητα

 Θρησκεία, σύγχρονος πολιτισμός και κοινωνία

 Θρησκευτική τέχνη και τεχνολογία Αποστολή περιλήψεων

Προσκαλούνται ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ – ΕΔΙΠ καθώς και Καθηγητές της Δ.Ε. κάτοχοι διδακτορικού, να αποστείλουν, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, τις περιλήψεις των προτάσεών τους έως 300 λέξεις, εκτός καταλόγου βιβλιογραφίας και στα αγγλικά, μαζί με σύντομο βιογραφικό τους, στο email: religlab@soctheol.uoa.gr.

Παρουσιάσεις εισηγήσεων Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο χρειάζεται να είναι πρωτότυπες. Η παρουσίασή τους θα έχει διάρκεια μέχρι 15 λεπτά. Οι εισηγητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το ppt. Καταληκτικές Ημερομηνίες • Πέρας υποβολής περιλήψεων: 31 Οκτωβρίου 2023

• Ενημέρωση κρίσης περιλήψεων: 15 Νοεμβρίου 2023

• Διεξαγωγή Συνεδρίου: 23 Νοεμβρίου 2023

 Κατάθεση εργασιών για πρακτικά Συνεδρίου:

10 Ιανουαρίου 2024 Εγγραφή, παρακολούθηση Συνεδρίου

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν εγγραφή στον σύνδεσμο: https://forms.gle/FCeckLvAhf4nQVgQ8

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί βεβαίωση εισήγησης ή βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και τα πρακτικά του Διεπιστημονικού Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (ISBN).

 

Δωρεάν τηλε-μαθήματα ξένων γλωσσών και σεμινάρια εκπαιδευτικών

Δωρεάν τηλε-μαθήματα ξένων γλωσσών από τον Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ)

Aπό το 2014 μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) αναδύθηκε σε μια επιτυχημένη επιμορφωτική προσπάθεια και προσέφερε δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών σε 4.000 φίλους/φίλες του. Το φθινοπωρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μακρόθεν, μέσω του facebook και της πλατφόρμας zoom. Έτσι, θα μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευόμενοι από την περιφέρεια και το εξωτερικό, αρκεί να διαθέτουν σύγχρονους υπολογιστές ή tablet ή κινητά, που έχουν κάμερα, μικρόφωνο και δυνατότητα βιντεοκλήσεων. Τα μαθήματα είναι αποκλειστικά για αρχαρίους, θα διαρκέσουν από 13/11/2023 μέχρι 18/2/2024 και περιλαμβάνουν αραβικά, γαλλικάισπανικάιταλικάκινεζικά, πορτογαλικά και ρωσικά. Στους μαθητές που θα κάνουν μέχρι 2 απουσίες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό e-mail στο see1924@otenet.gr, για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και την σχετική αίτηση. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δωρεάν σεμινάρια εκπαιδευτικών διαδικτυακά, είτε δια ζώσης από τους εκπαιδευτικούς του Κολεγίου Αθηνών

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης/επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, το Κολλέγιο Αθηνών, για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά, προσφέρει το πρόγραμμα “Teachers Training Teachers”, σειρά ολιγόωρων μαθημάτων (2-6 διδακτικών ωρών) με πρακτικό χαρακτήρα και άμεση σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν, είναι, όμως, απαραίτητη η εγγραφή. Δείτε περισσότερα εδώ

O ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή / Η αντιμετώπιση των παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στο σχολείο

«Η αντιμετώπιση των παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στο σχολείο και ο ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή»

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ

Σε συνέχεια του από 28/9/2023 μηνύματος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε για τον σύνδεσμο της εξ αποστάσεως παρακολούθησης και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα της Μετεκπαιδευτικής Ημερίδας για την εκπαίδευση των Σχολικών Νοσηλευτών με θέμα:

«Η αντιμετώπιση των παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στο σχολείο και ο ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή»,

που διοργανώνεται από το Διαβητολογικό Κέντρο Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής και το Διαβητολογικό Ιατρείο Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού».

Η εκπαιδευτική ημερίδα θα γίνει δια ζώσης το Σάββατο 14/10/2023 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων “Π& Α Κυριακού” στον 1ο όροφο, μεταξύ 9:00-14:00.

Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν. Μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική ημερίδα Νοσηλευτές, Γυμναστές και λοιποί εκπαιδευτικοί που έχουν στην τάξη τους μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, για την καλύτερη αντιμετώπιση των παιδιών με διαβήτη στο σχολείο.

Η παρακολούθηση για τους ενδιαφερόμενους θα είναι δυνατή και με φυσική παρουσία και διαδικτυακά.

Δεν χρειάζεται εγγραφή για την παρακολούθηση της ημερίδας.

Το πρωί της 14/10/2023 στις 9:00 πμ μπορούν να συνδεθούν οι ενδιαφερόμενοι με το παρακάτω link, έχοντας κλείσει τα εικονίδια της φωνής και του video:

  https://us02web.zoom.us/j/84403114435?pwd=TDlRZ2xJNEVrVWd2QzJnd1RJNVNtQT09

 

Κύλιση προς τα επάνω