Εκπαίδευση

Ενημέρωση για 2ΓΕ/2023 – Αναμένονται μεταξύ 19 και 23 Αυγούστου – Καθυστέρηση στις διαδικασίες μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών Α’ φάσης για τη Δευτεροβάθμια

Κύλιση προς τα επάνω