ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ E-WALL

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το Σχολικό Έτος 2024-2025! Αιτήσεις από 27/05 έως 10/06/2024

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το Σχολικό Έτος 2024-2025! Αιτήσεις από 27/05 έως 10/06/2024

Στόχος: Αποσπάσεις 88 εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ για ενισχυτική διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γ΄ Λυκείου μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης:

  • Ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα από 27/05/2024 (13:00) έως 10/06/2024 (15:00)

Αντικείμενο Απασχόλησης:

  • Διδασκαλία διαδικτυακών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο (45 λεπτά)
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
  • Αξιολόγηση μαθητών
  • Άλλες δραστηριότητες

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης:

  • Εκπαιδευτικοί ΠΕ & ΔΕ με τα αντίστοιχα προσόντα (πίνακας στο παράρτημα Ι)
  • Χωρίς κωλύματα (σύμφωνα με πρόσκληση ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ. 34880/Ε2/04-04-2024)

ΥΠΑΙΘ / Nομικο πλαίσιο σχετικά με τις σχολικές υποδομές & αρμοδιότητες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025

Ι. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) έχοντας ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την πρόσθετη διδακτική υποστήριξη των μαθητών της Γ’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης ενισχυτικής διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους σε γονείς και κηδεμόνες, στο πλαίσιο του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α’ 186), προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις στο Τμήμα Δ΄ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ & ΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ογδόντα οχτώ. (88) εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης των απαραίτητων σχετικών κλάδων (εξήντα (60) για ΓΕ.Λ. και εικοσιοχτώ (28) για ΕΠΑ.Λ.), με αντικείμενο την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με το παράρτημα I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Οι εκπαιδευτικοί προς απόσπαση ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα τις εργάσιμες ημέρες, διδάσκουν το απόγευμα μετά το πέρας των μαθημάτων, μέχρι εννέα (9) ώρες την εβδομάδα, προετοιμάζουν τη διδασκαλία, και διορθώνουν τις δοκιμασίες των μαθητών/τριών, με μέγιστο όριο εργασίας τις έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω