ΥΠΟΒΟΛΗ E-WALL

Αδυναμία Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών (ΗΔΔΔ) από 01-01-2025

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΙΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή της ΗΔΔΔ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης από 01-01-2025.

 • Η ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΙΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ εκφράζει ανησυχία για την απραξία του Υπουργείου Παιδείας στην υλοποίηση της ΗΔΔΔ από 01-01-2025.
 • Επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, όπως η έλλειψη τεχνογνωσίας, υποδομής και προσωπικού.
 • Κριτικάρει την έλλειψη προετοιμασίας και υποστήριξης από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Προτείνει την αναβολή της εφαρμογής της ΗΔΔΔ για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης έως ότου υλοποιηθούν τα απαραίτητα βήματα.
 • Ζητά την άμεση έναρξη εκπαίδευσης των υπαλλήλων, την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων και την ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών.

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών (ΗΔΔΔ) από 01-01-2025»

 

κ.Υπουργέ,

κ. Υπηρεσιακέ Γραμματέα

κ. Γενικέ Γραμματέα

 

Καθώς συμπληρώνεται το Α΄ εξάμηνο του 2024 και με δεδομένο ότι διαπιστώνουμε τη πλήρη απραξία σας για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/53983/0026/27-06-2019 ΚΥΑ 2726 Β’  Ηλεκτρονικής  Διακίνησης  Δικαιολογητικών Δαπανών (ΗΔΔΔ) από 01-01-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

 • Εδώ και πέντε χρόνια λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, αυτές εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ καθώς η διαχείρισή του εν λόγω εγχειρήματος κρίθηκε ιδιαίτερα προβληματική και δύσκολη από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω των αντικειμενικών δυσχερειών που δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται  έως σήμερα.
 • Ότι για τις υπηρεσίες μας εξακολουθεί να υφίσταται η αναχρονιστική στρέβλωση, αυτές να ανήκουν διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας αλλά οι πάσης φύσεως λειτουργικές τους δαπάνες να εξυπηρετούνται από τις Αιρετές Περιφέρειες (Π.Δ. 161/2000) με ότι αυτό συνεπάγεται.
 • Την έλλειψη εξειδικευμένης υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς στη σύνθετη αυτή διαδικασία.
 • Την υποστελέχωση των περισσότερων Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης.
 • Την παντελή έλλειψη επιμόρφωσης – εκπαίδευσης των Υπαλλήλων, ούτε καν αυτή η στοιχειώδης εκπαίδευση των υπαλλήλων στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος καταχώρησης δικαιολογητικών δαπανών που καλούνται να επωμιστούν, την ευθύνη ελέγχου, εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών εκατομμυρίων ευρώ με ότι αυτό συνεπάγεται.
 • Την μη αξιοποίηση από πλευράς σας του χρονικού διαστήματος που δόθηκε από τις παρατάσεις εφαρμογής καθώς δεν έγινε καμία προσπάθεια ούτε καν μιας υποτυπώδους προετοιμασίας.
 • Την αδιανόητη για τη σοβαρότητα του θέματος αδράνεια που επιδεικνύετε, αδυνατώντας εδώ και πέντε χρόνια να λύσετε τα παραπάνω προβλήματα και αντ΄ αυτού τα μεταφέρετε εξολοκλήρου στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
 • Παρά ταύτα σύμφωνα με την παρ.4, αρ.61 του Ν.4903/2022, απεστάλη στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) το υπ’ αριθμ. 118009/ΓΔ2/27-09-2022 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘ με σχετικές οδηγίες προκειμένου αυτές να αναθέσουν τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών τους στο Τμήμα Β’ Οικονομικού, Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αυτές εποπτεύουν.

                Όπως και την προτεινόμενη διάταξη της ΠΟΣΥΠ:

     «Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    

     συστήνεται Αυτοτελής Διεύθυνση Εκκαθάρισης Δαπανών, που θα εκκαθαρίζει τις  

     πάσης φύσεως δαπάνες των οικείων Διευθύνσεων της.

     Η Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται από δύο τμήματα: α) Τμήμα εκκαθάρισης δαπανών  

     και β) Τμήμα πληρωμής δαπανών.

Των ανωτέρω οργανικών μονάδων προΐστανται μόνιμοι  διοικητικοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στην οικεία Περιφέρεια Εκπαίδευσης, η δε στελέχωση τους πραγματοποιείται με μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της οικείας Περιφέρειας Εκπαίδευσης».

           

Με δεδομένο ότι έως και σήμερα  δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από τα παραπάνω προαπαιτούμενα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να έχει επιτυχή έκβαση το όλο εγχείρημα, ούτε έχει τύχει αποδοχής η πρόταση της Ομοσπονδίας μας. 

Σας καλούμε  να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες,  να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία εκπαίδευσης των υπαλλήλων, την άμεση επίλυση των προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής και την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών μας, προκειμένου να διασφαλιστούν με ομαλότητα και   ορθότητα οι ελάχιστες αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ΗΔΔΔ από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες συνθήκες που θα συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή της διαδικασίας από την 01-01-2025.

Σας εφιστούμε την προσοχή όσο υπάρχουν ακόμη χρονικά περιθώρια προκειμένου να μη βρεθούμε για μια ακόμη φορά στη δυσάρεστη θέση ,στο παρά πέντε να ζητάμε την εξαίρεση μας για μια ακόμη χρονιά.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

 

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γ. Γραμματέας

 

Νεκτάριος Α. Παπαδάκης                                                  Παναγιώτης Στεφανόπουλος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω