Τι είναι Επόπτης Ποιότητας, Σύμβουλος – Ακτινογραφία των νέων θέσεων στελεχών εκπ/σης

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Όλα τα στοιχεία προέρχονται από το νόμο 4823/2021

Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης 

-Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται από μία (1) θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης… Για τη διοικητική υποστήριξη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γραμματεία του Επόπτη …χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης….

-Στα πεντακόσια (500) ευρώ το επίδομα θέσης (μικτά φυσικά)

-Αποτελεί τo ΝΟ.2 ουσιαστικά μετά τον διευθυντή εκπ/σης, υπάγεται μόνο σε αυτόν και στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας Εκπ/σης.

-Οι αρμοδιότητες του μεταξύ άλλων:

1)Η εποπτεία, ο συντονισμός και η καθοδήγηση όλων των συμβούλων εκπ/σης που ανήκουν στη διεύθυνση διεύθυνσης

2)Η προώθηση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής

3) Η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δράσεων.

4) Η στήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων,

5) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των συμβούλων εκπ/σης.

6)Καλεί σε μηνιαίες συνεδριάσεις τους συμβούλους, αλλά και τους διευθυντές σχολείων.

7) Συντάσσει εκθέσεις αποτίμησης, προγραμματισμού που υποβάλει στους ανωτέρους του, καθώς και εκθέσεις αποτίμησης και προγραμματισμό για το δικό του έργο.

8)Εγκρίνει εκπ/κες ημερίδες και δράσεις

9)Προεδρεύει του Σώματος συμβούλων εκπ/σης της διεύθυνσης του το οποίο επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που άπτονται στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των σχολείων

10)Κάνει προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες

https://e-wall.net/2022/01/09/9208/

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

-Στην ιεραρχική θέση ΝΟ.3, μετά τον διευθυντή και τον επόπτη ποιότητας.

-Διαφορετικός για κάθε ειδικότητα.

-(350) ευρώ το επίδομα θέσης (μικτά φυσικά)

-Το έργο τους ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει:

1) Την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών

2) Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (!)

3)  Τη συμμετοχή στη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας

4)  Την παρακολούθηση διδασκαλιών και την παρουσίαση δειγματικών διδασκαλιών

5) Συντάσσουν εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου τους και αποτιμούν ανά έτος τη συμβολή τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

 

Σχόλιο: Ο ρόλος του συμβούλου εκπ/σης μοιάζει περισσότερο με ρόλο επιθεωρητή. Οι αρμοδιότητές του «κατακλύζονται» από τη γραφειοκρατία της εσωτερικής αξιολόγησης που ξέρουμε ότι είναι άπειρη. Επίσης είναι αυτός που θα κληθεί μετά από 40+χρόνια(κατάργηση επιθεωρητή) να μπει μέσα στα σχολεία για να βαθμολογήσει/κατηγοριοποιήσει τους συναδέλφους του και φυσικά τα ίδια τα σχολεία. Και όλα αυτά για 350ευρώ! 20 μόλις ευρώ(μικτά) παραπάνω από το επίδομα θέσης ενός απλού διευθυντή… Άραγε αξίζει κανείς να μπει απέναντι στους συναδέλφους του για 20 ευρώ….μικτά;

 

Avatar photo

Αντώνης Καραφώτης

Δάσκαλος, με μεταπτυχιακό, όπως όλοι οι δάσκαλοι.. Μεγάλωσε στη Δράμα, σπούδασε Θεσσαλονίκη, διδάσκει στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια είναι στέλεχος κατασκηνώσεων. Ασχολείται με το διάβασμα, τον Παναθηναϊκό και τώρα τελευταία πολύ με το e-wall.. Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. "Κώστας Σωτηρίου

Κύλιση προς τα επάνω