ΑΣΕΠ: Τι αλλάζει στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού – δικαιολογητικών (ΦΕΚ)

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε τροποποίηση του ΑΣΕΠ που αφορά σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία.

Ειδικότερα, με βάση την τροποποίηση:

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 «Πίνακες υποψηφίων που καλούνται προς υποβολή δικαιολογητικών» της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν δεν προβλέπεται με την προκήρυξη η κατ’ εξαίρεση υποβολή δικαιολογητικών με την αίτηση συμμετοχής, πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, εντός της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4765/2021, με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., τους υποψηφίους που βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης του οικείου πίνακα και αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται».

[pdf-embedder url=”https://e-wall.net/wp-content/uploads/2022/02/ασεπ-εφ-κυβ.pdf” title=”ασεπ εφ κυβ”]

Κατεβάστε εδώ

((aftodioikisi))

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω