Ενημερωτικό σημείωμα και οδηγίες από τη νομική εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ – Σχετικά με τις άδειες ανατροφής και την απόφαση του ΣτΕ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Η τεράστια επιτυχία της θετικής έκβασης της υπόθεσης στο ΣΤΕ ανήκει στον κύριο Βάππα, δικηγόρο και σύζυγο συναδέλφου που κινήθηκε νομικά.
Η ΑΔΕΔΥ ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα των αδειών ανατροφής των νεοδιόριστων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών ,από τον Σεπτέμβρη του 2020.Έκανε συναντήσεις με τον υπουργό εσωτερικών για το θέμα κι η Γ.Γ. του υπουργείου (Εσωτερικών),ύστερα από την παρέμβασή μας, απέστειλε έγγραφο στο υπουργείο παιδείας όπου ουσιαστικά επισήμανε ότι δεν εφαρμόζει
(το παιδείας)σωστά τη νομοθεσία.
Το ΣτΕ με την 2167/16-12-21 ακύρωσε την εγκύκλιο της υπουργού παιδείας. Ήταν αυτό ένα ράπισμα στην επιμονή της να εφαρμόζει, στο υπουργείο παιδείας, ρυθμίσεις κατά το δοκούν, πέρα κι έξω από τις διατάξεις που ισχύουν στο Δημόσιο.
Κι ενώ αναμενόταν η έκδοση νέας αναλυτικής εγκυκλίου που θα ρύθμιζε το θέμα, με βάση την απόφαση του ΣτΕ, εκδόθηκε σήμερα μια εγκύκλιος που δεν είναι εγκύκλιος. Επαναλαμβάνει την απόφαση του ΣτΕ, ανακαλεί την περσινή εγκύκλιο ,αλλά δεν λέει απολύτως τίποτε για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Η εγκύκλιος αυτή αποτελεί μνημείο αοριστίας και δεν δίνει καμιά απάντηση στα ερωτήματα, όπως π.χ. τι θα γίνει με την αναδρομικότητα εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, με όσους πήραν τμήμα της άδειας κλπ.
Σε κάθε περίπτωση ,οι συνάδελφοι-όλοι όσοι δικαιούνταν ή δικαιούνται άδεια ανατροφής- θα πρέπει να καταθέσουν στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης αιτήσεις και να τη ζητούν, με βάση την απόφαση του ΣτΕ.
Σε συνέχεια του με αρ.11919/Ε3/3.2.2022 εγγράφου της Γενικής Διευθύντριας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρατηρούνται τα εξής:
1. Με το έγγραφο αυτό ακυρώνεται και τυπικώς η με αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκύκλιος της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ, αφού ούτως ή άλλως τούτη έχει ακυρωθεί δικαστικώς με την ΣτΕ 2367/2021. Η διοίκηση προφανώς για λόγους ασφάλειας δικαίου προέβη στην έκδοση του σχολιαζόμενου εγγράφου.
2. Η δικαστική ακύρωση της με αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκυκλίου από το ΣτΕ έλαβε χώρα αναδρομικώς, ήτοι από τότε που ίσχυσε (22.08.2020 και εντεύθεν).
Με αυτό ως δεδομένο οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν έχουν ως εξής:
Ø Για όσους εκπαιδευτικούς έχουν σήμερα τέκνα ηλικίας κάτω των τεσσάρων ετών, θα υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής.
Δηλαδή εκπαιδευτικός με τέκνο μικρότερο των δύο ετών κατά τον διορισμό του μπορεί να ζητήσει είτε την παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο μέχρι να συμπληρώσει το τέκνο του την ηλικία των δύο ετών, είτε την λήψη εννεάμηνης άδειας ανατροφής και αντιστοίχως, εκπαιδευτικός με τέκνο μεγαλύτερο των δύο ετών κατά τον χρόνο του διορισμού του δεν δικαιούται μεν μειωμένο ωράριο για την ανατροφή του, μπορεί όμως να ζητήσει για τον ίδιο σκοπό ειδική άδεια διάρκειας εννέα (9) μηνών (ή μέχρι την συμπλήρωση από το τέκνο της ηλικίας των τεσσάρων ετών, αν υπολείπεται των εννέα μηνών ο χρόνος που απομένει μέχρι το ηλικιακό αυτό όριο). Εάν λάβει απορριπτική ή οιαδήποτε απάντηση του στερεί τα ως άνω δικαιώματά του, τούτη προσβάλλεται δικαστικώς σε 60μέρες. Εάν περάσει άπρακτο τρίμηνο από την αίτηση, σε 60 μέρες προσβάλλεται η σιωπηρή απόρριψη δικαστικώς.
Ø Για όσους εκπαιδευτικούς είχαν λάβει άδειες ανατροφής μειωμένες ή δεν είχαν λάβει καθόλου άδεια, λόγω εφαρμογής της με αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκυκλίου έχοντας πρωτοκολλήσει αίτηση μετά τον χρόνο εφαρμογής της και έχοντας λάβει αντίστοιχες απαντήσεις από τις κατά τόπον αρμόδιες διευθύνσεις εκπαιδεύσεως, θα υποβάλουν αιτήσεις ανακλήσεως των εν λόγω αποφάσεων καθ’ο μέρος είτε τους στέρησαν συλλήβδην την άδεια ανατροφής είτε τους την μείωσαν με επίκληση της εγκυκλίου. Τούτο ανεξαρτήτως της ηλικίας που έχουν σήμερα τα τέκνα τους. Το αίτημα θα δομηθεί στην βάση της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ περί των ομοίων πράξεων. Εάν λάβουν απορριπτική ή οιαδήποτε απάντηση εξακολουθεί να τους στερεί τα δικαιώματά τους, τούτη προσβάλλεται δικαστικώς σε 60 μέρες. Εάν περάσει άπρακτο τρίμηνο από την αίτηση ανάκλησης, σε 60 μέρες προσβάλλεται η σιωπηρή απόρριψη δικαστικώς.
Ø Εφόσον δεν είχε υποβληθεί αίτηση κατά το χρόνο ισχύος της εγκυκλίου και έχει συμπληρωθεί σήμερα η ηλικία των 4 ετών, δεν παρίσταται δυνατή βάσει της ΣτΕ 2367/2021 η υποβολή αιτήματος για χορήγηση αδείας ανατροφής.
Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών να προβούν άμεσα στην έκδοση των απαιτούμενων ερμηνευτικών εγκυκλίων προκειμένου εφεξής οι νεοδιόριστοι, εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι εν γένει, να λαμβάνουν πλήρη άδεια ανατροφής σύμφωνα με όσα έκρινε η απόφαση του ΣτΕ.
Ειδικώς δε για τους εκπαιδευτικούς που αδικήθηκαν στο διάστημα που εφαρμόστηκε η ακυρωθείσα εγκύκλιος, ζητούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να τους χορηγηθεί αναδρομικά ο χρόνος αδείας ανατροφής που στερήθηκαν.
((Γιώργος Μακρακης – Προέδρος συλλόγου Θεοτοκόπουλος Ηράκλειο – Δημήτρης Μπράτης))
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω