Πρόσκληση Συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για Υπαλλήλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών, σας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη νέας γενιάς διοικητικών και ψηφιακών ικανοτήτων των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Το πρόγραμμα εστιάζει στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων και απόκτησης νέων ικανοτήτων των στελεχών του Δημόσιου Τομέα, με απώτερο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών από τους δημόσιους οργανισμούς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον διέπονται, ευθέως ή κατά παραπομπή, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Προτεραιότητα στην επιλογή θα δοθεί στους κλάδους με διοικητικό ή οικονομικό αντικείμενο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι λοιποί κλάδοι.

Η απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας μοριοδοτείται με τριάντα (30) μόρια, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη των πιστοποιημένων υπαλλήλων μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.

 

[pdf-embedder url=”https://e-wall.net/wp-content/uploads/2022/01/prosklisi-1.pdf” title=”prosklisi”]

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω