ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιστολή του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής στο ΥΠΑΙΘ σχετικά με την αξιολόγηση!!

Ακολουθεί η ανακοίνωση!

«Επιστολή του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής για αρμόδια απάντηση του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών αξιολόγησης προκειμένου να αντιμετωπίζεται συνολικά η διαδικασία με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης της Αττικής»

Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑ Αττικής) είναι ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας, ο οποίος ανήκει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) και εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική, Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τις Ε.Δ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής.

 

Μαθαίνουμε από συναδέλφους πως υπάρχει διαφορετική στάση και πληροφόρηση αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας της αξιολόγησης. Σε άλλες διευθύνσεις, και σωστά, έχουν ανασταλεί ή έχουν παγώσει οι διαδικασίες, ενώ σε άλλες οι διαδικασίες συνεχίζουν, χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για την καθολική εφαρμογή όσων προβλέπονται από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις υπηρεσιακές μεταβολές, ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 (Π.Δ. 45/2023, Α’ 99).

Όπως γνωρίζετε, και πιθανόν σας έχει κοινοποιηθεί κι από άλλα εκπαιδευτικά συνδικαλιστικά όργανα, σύμφωνα με το άρθρο 28 «ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους» του ν. 2190/94 ισχύουν τα εξής:

«1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό η πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευμένες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται». Επιπλέον με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 4823/21, οι  σύμβουλοι εκπαίδευσης υπάγονται διοικητικά στους διευθυντές/ διευθύντριες εκπαίδευσης.  Κατά συνέπεια,   υπάρχει διοικητική ευθύνη των διευθύνσεων όσον αφορά την άμεση εφαρμογή του παραπάνω νόμου μετά από την προκήρυξη εκλογών και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για παύση κάθε διαδικασίας υπηρεσιακών μεταβολών.

Με δεδομένο ότι η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού καθώς και κάθε διαδικασία που σχετίζεται με αυτή αποτελεί νομικά προϋπόθεση για την μονιμοποίηση τους και  υπηρεσιακή μεταβολή, απαιτούμε την εφαρμογή του προαναφερθέντος ν. 2190 94 με την άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού και του βοηθητικού προσωπικού (ν. 4823/21), όσο και των σχολικών μονάδων (4652/20).

Βάσει των ανωτέρω και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης αλλά και της διαφάνειας, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, απαιτείται από το ΥΠΑΙΘ, η έγγραφη ενημέρωση των διευθύνσεων εκπαίδευσης για την αναστολή κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με την αξιολόγηση.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να εφαρμοστεί η υπ. Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-04-2023 Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, σχετική εγκύκλιος  του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

Χατζηδρόσου Δέσποινα                 Καστρίτη Ασημίνα- Ευγενία

Υπόμνημα ΣΕΕΠΕΑ Αττικής σχετικά με το κατατεθέν σχέδιο νόμου: Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τις Ε.Δ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή», καταθέτει υπόμνημα, προωθώντας την κριτική επί συγκεκριμένων άρθρων, όπως επισημάνθηκαν στη διαβούλευση που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου,  από το Ινστιτούτο Μελετών και Έρευνας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ).

Το παρόν υπόμνημα αποσκοπεί, έστω και την ύστατη ώρα, να επισημάνει παραλείψεις που εμπεριέχονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Πριν, όμως, αναφερθούμε αναλυτικά στις επισημάνσεις, επιθυμούμε να διαμαρτυρηθούμε εντόνως για την απαράδεκτη τακτική του Υπουργείου να νομοθετεί και να αποφασίζει για σοβαρά ζητήματα της Παιδείας χωρίς δημόσιο διάλογο με τους ίδιους τους λειτουργούς της Παιδείας, καθώς και τους αντίστοιχους συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς.

Ε.Ε.: Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς – Aντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού!!

 

Το gov.gr – Τώρα και στο Viber

 

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής καταγγέλλει τη  μη συμπερίληψη της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου, που εκπροσωπεί πανελλαδικά το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στην ακρόαση των φορέων κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.  Επισημαίνουμε, ότι η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής δεν δύναται να πραγματοποιείται με αποκλεισμούς και διακρίσεις, ειδικά μάλιστα όταν η Ομοσπονδία, το επιστημονικό της όργανο ΙΜΕΓΕΕ, καθώς και οι Περιφερειακοί της σύλλογοι, όπως είναι και ο σύλλογός μας, αποτελούνται από μέλη με πολυετή εμπειρία και επιστημονική γνώση για το οικείο θέμα.

Συγκεκριμένα στη διαβούλευση έχουν κατατεθεί τα εξής:

  • Άρθρο 3, ακολουθεί μεν τις επιστημονικές κατευθύνσεις, καθώς σχεδιάζεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ωστόσο δεν ορίζονται οι προδιαγραφές για την υλοποίηση των αξόνων, οι οποίοι αναφέρονται απλώς θεωρητικά. Ειδικότερα για την πρόληψη, είναι αναγκαία η διεπιστημονική συνεργασία για την ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού. Τα παραπάνω χρειάζεται να αναπτύσσονται και υλοποιούνται στο σχολικό πλαίσιο, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, από ειδικότητες υποστήριξης (ΕΕΠ-ΕΒΠ).
  • Άρθρο 6, για την «Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα» εντοπίζεται η αναγκαιότητα πληροφοριακού εγγραμματισμού σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), καθώς επίσης οι γνώσεις για τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος αδυναμίας πρόσβασης μέρους των πληθυσμιακών ομάδων της εκάστοτε εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Άρθρο 7 οι υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών στη σχολική μονάδα, δεν μπορεί να ορίζονται μόνο δύο εκπαιδευτικοί (Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και ένας (1) εκπαιδευτικός που ορίζεται από εκείνον για τον σκοπό αυτό (πρωτοβάθμια) ή ένας (1) Σύμβουλος Σχολικής Ζωής που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών (δευτεροβάθμια). Δηλαδή μόνο εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν την πρωταρχική ευθύνη ανίχνευσης και προτεραιοποίησης άρα και έναν ρόλο για τον οποίο δεν είναι επιστημονικά καταρτισμένοι και οποιαδήποτε επιμόρφωση σε περιοδική βάση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ειδίκευση των ειδικοτήτων ΕΕΠ.  Η πρόληψη, η ανίχνευση και η παρέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών, καθώς και διαχείρισης κρίσεων. Έτσι, το ΕΕΠ μπορεί να εμπλέκει τους γονείς και την κοινότητα και για αυτό είναι απαραίτητοι σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο και βαθμίδα.
  • Άρθρο 10 που αφορά τις ομάδες δράσης, οι οποίες βρίσκονται στη δεύτερη γραμμή αναφορών, ενώ σε αυτές προβλέπεται η συμπερίληψη κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου, οι οποίοι πρέπει να προέρχονται από τις σχολικές μονάδες, δεν πρέπει να καλύπτεται η έλλειψή τους με την διάθεσή τους από τα αντίστοιχα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
  • Άρθρο 13, στην οριζόμενη επιστημονική επιτροπή, αποτελεί μεγάλη παράβλεψη η απόκλιση επίσημων επιστημονικών φορέων της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το Ινστιτούτο Μελετών και Έρευνας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), και αντί αυτών έχουν προστεθεί «προσωπικότητες» οι οποίες δεν αναφέρονται ως προς την ιδιότητά τους και την εμπειρία τους στα σοβαρά ζητήματα

Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται, πως το νομοσχέδιο ενέχει εξ’ αρχής πολλά προβληματικά σημεία, τα οποία παρά τις βελτιώσεις και προσθαφαιρέσεις που εντοπίσαμε μετά το πέρας της διαβούλευσης, δεν εξαλείφονται. Παραμένουν υπεύθυνοι αποδέκτες των ηλεκτρονικών αναφορών των περιστατικών εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αφενός θα επιφορτιστούν με επιπλέον αρμοδιότητες στον ήδη απαιτητικό παιδαγωγικό τους ρόλο,  αφετέρου, μέσω νόμου, θα οδηγηθούν σε αντιποίηση επαγγελματικών καθηκόντων που προβλέπονται στο καθηκοντολόγιο των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Παράλληλα, το νομοσχέδιο συνεχίζει να επιχειρεί και στην ομάδα δράσης που δρα ύστερα από τους εκπαιδευτικούς – αποδέκτες, να «καλύψει»  την έλλειψη ενός Σχολικού Δικτύου Υποστήριξης, όπως περιγράφεται στο υπ’ αριθμόν 55/27-12-2022 υπόμνημα – Ψήφισμα Ολομέλειας Προέδρων Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, με δανειζόμενο προσωπικό από τα ήδη υπερφορτωμένα ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης).

Το Σχολικό Δίκτυο Υποστήριξης θα μπορούσε να υλοποιεί δράσεις πρόληψης και διαχείρισης, ανάλογα με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που εμπεριέχει. Στόχοι όπως η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού, καθώς κι άλλων ζητημάτων μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με σταθερή διεπιστημονική ομάδα. Συνεπώς, εκτιμάμε πως αν διορθωθούν τα παραπάνω σημεία του νομοσχεδίου κι όλα τα σχολεία αποκτήσουν το απαραίτητο Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, τότε μπορούν να υλοποιηθούν έμπρακτα η προαγωγή ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και  η ολιστική υποστήριξη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

 

Παλιά και χωρίς αντισεισμικούς ελέγχους πολλά σχολεία στην Ελλάδα – Θέλουμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία!! Αυτά είναι τα “αξιολογημένα σχολεία” της κυρίας Κεραμέως…

 

Ειδική Αγωγή: Δυο μέτρα και δυο σταθμά στη σύσταση νέων οργανικών κενών

 

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

 

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                  Η Γενική Γραμματέας

Χατζηδρόσου Δέσποινα              Καστρίτη Ασημίνα- Ευγενία

ΣΕΕΠΕΑ Αττικής για το γραπτό διαγωνισμό – Είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε διαδικασία ακυρώνει, υποβιβάζει ή υποβαθμίζει τα πτυχία και την εργασιακή εμπειρία μας

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ως ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Αττικής, παρακολουθεί και διεκδικεί δυναμικά, στο πλευρό της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και κάθε αλληλέγγυου εκπαιδευτικού και γονεϊκού συλλόγου, ζητήματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές κοινότητες.

Ως Σύλλογος, είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε διαδικασία ακυρώνει, υποβιβάζει ή υποβαθμίζει τα πτυχία και την εργασιακή εμπειρία μας στον κλάδο και ως εκ τούτου τασσόμαστε ενάντια στον γραπτό διαγωνισμό, τόσο στην εκπαίδευση όσο και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο φορέα.

Οι κλάδοι του ΕΕΠ-ΕΒΠ εργάζονται εκτός από την εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των δημοσίων υπηρεσιών και ως εκ τούτου υποστηρίζουμε ένα σύστημα διορισμού δίκαιο και αξιοκρατικό και σε καμία περίπτωση έναν γραπτό multiple choice διαγωνισμό που δεν μετράει τίποτα και καμία ουσιαστική αξιολογική χρησιμότητα δεν επιφέρει.

ΠΕΑΝ: «Σύσταση οργανικών κενών στους ΠΕ60-Νηπιαγωγούς και διορισμοί για το 2023»

Οδηγός για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Γ.Ε.

 

Οι ειδικότητες του ΕΒΠ, οι λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι, παιδοψυχίατροι, σύμβουλοι στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, στη νοηματική γλώσσα των κωφών ανήκουν στα μέλη του συλλόγου μας. Πολλοί εκ των κλάδων που εκπροσωπούμε θα διαγωνιστούν στον επικείμενο διαγωνισμό σε κυρίως άσχετη θεματολογία, όπως προκύπτει από την ύλη που ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ της προκήρυξης 2Γ/2022. Η αντιστοιχία των θεμάτων με το γνωστικό αντικείμενο είναι ίσως το λιγότερο κακό συγκριτικά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της πανελλήνιας γραπτής εξέτασης.

Ο γραπτός διαγωνισμός δεν μπορεί παρά να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο συνεχούς, αέναης, ψυχοφθόρας, χρονοβόρας και οικονομικά επιζήμιας προσπάθειας απόδειξης του αυτονόητου. Σε αυτό το πλαίσιο του αέναου κύκλου συλλογής προσόντων που οι απαιτήσεις του έχουν φτάσει σε επίπεδα παράνοιας, θα πρέπει να εντάξουμε και αυτή την απόπειρα.

Είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικοί εκπρόσωποι να σέβονται τους πολίτες, ώστε να έχουν μετά την απαίτηση οι πολίτες να σέβονται αυτούς. Και η συνεχής αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού από αυτούς που λαμβάνουν μόνο αποφάσεις ενώ συχνά οι ίδιοι, ούτε εργασιακή εμπειρία έχουν, ούτε σε γραπτούς διαγωνισμούς συμμετέχουν, ούτε προσόντα, ούτε κοινωνικά κριτήρια επισυνάπτουν, μάλλον ασέβεια προς τους κόπους τους πολιτών αποδεικνύουν.

Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/22

«ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/22»

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/-ισσες,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ως ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Αττικής, παρακολουθεί και διεκδικεί δυναμικά, στο πλευρό της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και κάθε αλληλέγγυου εκπαιδευτικού και γονεϊκού συλλόγου, ζητήματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές κοινότητες, όπως είναι ζητήματα ασφάλειας, κτηριακά, εργασιακά κ.α.

Η είδηση του τραγικού θανάτου του μαθητή μας σε σχολείο των Σερρών και του τραυματισμού άλλων δύο, μετά από έκρηξη του καυστήρα, μας έχει συγκλονίσει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ένας μαθητής να χάνει τη ζωή του μέσα στον χώρο του σχολείου, που θα έπρεπε κανονικά να είναι ένας χώρος ασφάλειας για όλους τους μαθητές.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου μαθητή, στους εκπαιδευτικούς του και συνολικά στη σχολική κοινότητα των Σερρών.

Η οργή και η αγανάκτησή μας ξεχειλίζει από το απαράδεκτο σκηνικό της μετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο, αρμόδια Υπουργεία και κυβέρνηση, που στήνεται τις τελευταίες ώρες. Η δήλωση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη ότι «η συντήρηση των σχολείων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης» είναι κυνική. Αλήθεια, δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό, ο έλεγχος των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας;

Το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μεμονωμένο, δεν οφείλεται στην «κακιά την ώρα». Τα τελευταία χρόνια Ομοσπονδίες και περιφερειακοί σύλλογοι, έχουν καταγγείλει δημόσια πολλά επικίνδυνα περιστατικά που από καθαρή τύχη δεν οδήγησαν σε τραγικές εξελίξεις, από σοβάδες που πέφτουν πάνω από τα κεφάλια μας και πλημμυρισμένα σχολεία, μέχρι πόρτες και παράθυρα που καταρρέουν, αίθουσες κλουβιά και ακατάλληλα προαύλια γεμάτα κινδύνους.

Η διαχρονική αδιαφορία και η κρατική αναλγησία, η πλήρης απαξίωση των σχολικών υποδομών, η υποστελέχωση ή η ανυπαρξία κρατικών δομών ελέγχου και συντήρησης, η κατάργηση του ΟΣΚ, οδηγούν σε τραγικά αποτελέσματα. Εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, μαθητές και γονείς ερχόμαστε αντιμέτωποι με την εγκληματική πολιτική που έχει αφήσει τα σχολεία στο «έλεος» της υποβάθμισης και της υποχρηματοδότησης, των ελλείψεων ακόμη και σε στοιχειώδη μέτρα προστασίας κι ασφάλειας.

Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και η δημοτική αρχή οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσα εξηγήσεις και να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Δε θα σωπάσουμε μπροστά στη βαρβαρότητα και το έγκλημα. Δυναμώνουμε την πάλη για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τη ζωή και το μέλλον τους.

Την Πέμπτη 15 του Δεκέμβρη κλείνουμε τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα!!

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής συμμετέχει στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, στις 12 το μεσημέρι, στα Προπύλαια και σε πορεία προς τη Βουλή και το Υπουργείο Οικονομικών, με αίτημα για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.

Ο σύλλογος μας, μαζί με τις Ομοσπονδίες και τους άλλους εκπαιδευτικούς συλλόγους, διεκδικεί επαρκή χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες, να διαμορφωθούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε όλα τα σχολεία με ευθύνη του κράτους και στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών.  Επιπλέον διεκδικεί αύξηση μισθών κατά 20% στο εισαγωγικό κλιμάκιο και σε όλα τα υπόλοιπα, άμεση καταβολή 13 & 14ου μισθού με αφετηρία τον Δεκέμβριο 2022, μόνιμο και σταθερό ΕΕΠ & ΕΒΠ σε όλη τη χώρα σε ειδική και γενική εκπαίδευση και άμεση μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων συναδέλφων χωρίς καμία προϋπόθεση.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής, εν όψει του συλλαλητηρίου και ανταποκρινόμενο στην ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. (που εκδόθηκε στις 11/12/2022 με Αριθμό Πρωτοκόλλου 52) κηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, από τις 8:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. για να διευκολύνει τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ Αττικής που επιθυμούν να παραβρεθούν. Υπενθυμίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 π.μ. έως και τη λήξη του ωραρίου.

Συνεχίζουμε – δυναμώνουμε τον αγώνα για εργασία με αξιοπρέπεια, υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το επιστημονικό μας έργο!

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ,

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 ΣΤΙΣ 12:00

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ,

ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!!!

 

Εκ του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

Δέσποινα Χατζηδρόσου                          Ασημίνα – Ευγενία Καστρίτη

Κύλιση προς τα επάνω