Κακοκαιρία και Τηλεκπαίδευση

Νομοθεσία: Γιατί η τηλεκπαίδευση ΔΕΝ μπορεί να είναι υποχρεωτική

Το καταπληκτικό ΦΕΚ που επικαλούνται για να μετατρέψουν την σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε υποχρεωτικότητα…(ΦΕΚ Β’ 4264/30-09-2020) δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.131451/ΓΔ4/30-09-2020 ΚΥΑ. με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: “Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21” (Β΄ 3882)» ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΘΕΙ για τη φετινή σχ. χρονιά! 

«Άρθρο 2
1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους

Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τη δική τους υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο), καθώς ο ν.4807/21 που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας ορίζει ότι: «. Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο…».

Καταδικαστική απόφαση Αρχής  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στις 16/11/2021, με την 50/2021)

Η τηλεκπαίδευση δέχτηκε «κόκκινη κάρτα»!  Θυμίζουμε την καταδικαστική για το υπουργείο Παιδείας και την εταιρία Cisco, απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στις 16/11/2021, με την 50/2021) για τη διακινδύνευση – παραβίαση των Προσωπικών Δεδομένων» στις οδηγίες της οποίας το Υ.ΠΑΙ.Θ. ακόμα δεν έχει συμμορφωθεί. Δε θα δεχθούμε καμία μελλοντική τηλεκπαίδευση προς αντικατάσταση του εκπαιδευτικού σε περιπτώσεις που δεν εξασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα μαθητών-εκπαιδευτικών.

Αποκλειστικός χώρος εργασίας μας το σχολείο   

Ο χώρος του σχολείου παραμένει ο χώρος εργασίας μας και μέσα σε  αυτόν παρέχουμε το έργο μας. Οι εκπαιδευτικοί εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον χώρο εργασίας μας, δεν μπορούμε να παρέχουμε εργασία και άρα ούτε τηλεκπαίδευση. Από την ιδιωτικότητα του σπιτιού μας, δεν μπορούμε να διαθέσουμε ούτε τον χώρο αλλά και ούτε τα μέσα για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εντολή με viber για webex στα χιόνια – Καρδούλα πάτησαν οι διευθυντές

Στην παρ. 3 του άρθρου 4 της   111525/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. για την τηλεκπαίδευση, αναγράφεται «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες…». Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν η πρόσβαση στις σχολικές μονάδες είναι αδύνατη ή/και επικίνδυνη; Σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη όταν τα σχολεία, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, είναι κλειστά και οι συστάσεις της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ρητές.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εγκαλέσει κανέναν γιατί δεν παρέχει τηλε- παίδευση! 

Κανείς ΔΕΝ υποχρεούται να παρέχει τηλεκπαίδευση απ’το σπίτι-Απαντήσεις σε σημερινά ερωτήματα

Πηγή: www.syllogosksotiriou.gr

Εντολή με viber για webex στα χιόνια – Καρδούλα πάτησαν οι διευθυντές

Ατάκα φίλης: “Αφού το Υπαιθ στέλνει μηνύματα viber, θα στέλνω εγώ εγκυκλίους στον άντρα μου..”

Έχουμε ξαναγράψει πως η δημόσια διοίκηση δεν είναι “το μαγαζί” κανενός. Η δημόσια διοίκηση οφείλει εξ ορισμού να ασκείται με επίσημο τρόπο. Με σφραγίδες, υπογραφές, επίκληση υποχρεωτικά στη νομοθεσία, εγκυκλίους, διαβιβαστικά και γενικότερα με νομικά αποδεκτούς όρους… Αν οι εντολές είναι προφορικές, με νοήματα, viber, messenger, tinder;(ποτέ δεν ξέρεις) είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ!

Βαρεθήκαμε να γράφουμε ξανά και ξανά τα αυτονόητα, αλλά φαίνεται για την ηγεσία του Υπαιθ, όχι μόνο δεν είναι αυτονόητα, αλλά επιμένουν συνεχώς σε αυτά. Η είδηση, όπως καταλάβατε είναι ότι την Παρασκευή οι διευθυντές εκπαίδευσης δέχτηκαν μήνυμα στο viber από τον Γεν.Γραμματέα, όπου μέσες άκρες έλεγε να ενημερωθούν γονείς και μαθητές σχετικά, ώστε να εφαρμοστεί τηλεκπαίδευση παντού, σε περίπτωση κλειστών λόγω κακοκαιρίας, σχολείων. 

Μόνο που όταν μια εντολή είναι εντελώς ανεπίσημη, η ευθύνη για την υλοποίηση της βαραίνει τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ή τον διευθυντή σχολείου που την υλοποιεί. Το webex στα χιόνια δηλαδή θα είναι σαν να γίνεται με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και διευθυντών, επομένως δική τους και η ευθύνη(προσωπικά δεδομένα κτλ).

Είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό η εκπαιδευτική ηγεσία στο ανώτερο επίπεδο να ασκείται με αυτόν, τον πολύ κατώτερο των περιστάσεων, τρόπο.

Στην ουσία της υπόθεσης βλέπουμε παλι την ίδια επικοινωνιακή ιδεοληψία από τη μεριά του υπουργείου παιδείας. Μια εμμονική προσπάθεια σε κάθε ευκαιρία να αναδείξει την τηλεκπαίδευση, έστω και μιας ημέρας, ως αντικατάσταση της πραγματικής διδασκαλίας και ως σούπερ καινοτόμα παροχή αυτής της κυβέρνησης που κόβει πια τις ώρες του χιονοπόλεμου, για την τηλεκπαίδευση. Είναι μια προσπάθεια να καθιερώσει το webex, ως αντικατάσταση της διδασκαλίας στη συνείδηση μας, ώστε να φαίνεται λογικό σε μακρινά νησιά να γίνεται webex αντί να υπάρχει δάσκαλος..όπως λέγανε πρόσφατα για τη Γαύδο, αν θυμάστε, χωρίς να κοκκινίζουν..ανερυθρίαστα…

Για να μην κουράσουμε να κλείσουμε, όπως αρχίσαμε, με δύο άλλες ατάκες συναδέλφων: “Τσάμπα πήγαν τόσα μεταπτυχιακά σε εκπαιδευτική ηγεσία, σε διοίκηση κτλ…” και την απάντηση συναδέλφου διευθυντή σχολείου: “Περιμένω το επίσημο έγγραφο, αν θέλουν να κάνει webex το σχολείο. Αλλιώς ΔΕΝ έχει…”

Προσοχή παιδιά στην κακοκαιρία!

 

Κύλιση προς τα επάνω