Ευρωπαικά σχολεία

ΥΠΑΙΘΑ / Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

 

ΥΠΑΙΘ / Nομικο πλαίσιο σχετικά με τις σχολικές υποδομές & αρμοδιότητες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

1. Για την ειδικότητα ΠΕ-02 (Φιλολόγων)  εδώ

2. Για την ειδικότητα ΠΕ-08 (Καλλιτεχνικών) εδώ 

3. Για την ειδικότητα ΠΕ-11 (Φυσ. Αγωγής) εδώ 

4. Για την ειδικότητα ΠΕ-60 εδώ 

5. Για την ειδικότητα ΠΕ-70 (Δασκάλων) εδώ 

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

 

 

Πίνακες Φιλολόγων (ΠΕ 02) για τα Ευρωπαικά σχολεία

Αλφαβητικοί πίνακες Φιλολόγων (ΠΕ 02) για τα Ευρωπαικά σχολεία

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Αλφαβητικοί Πίνακες:

α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ,

β) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου και

γ) Αποκλειομένων

 

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

Εκκαθαρισμένοι πίνακες e-wall μετά από τους τελευταίους διορισμούς του 2022!!

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

 

Κύλιση προς τα επάνω