Επίδομα μη ληφθείσας αδείας

Αναπληρωτές / Μόνιμοι: Επόμενη μισθοδοσία / Επίδομα μη ληφθείσας αδείας / Περί πινάκων / Διαδικαστικά απόλυσης

Αναπληρωτές / Μόνιμοι: Επόμενη μισθοδοσία / Επίδομα μη ληφθείσας αδείας / Περί πινάκων / Διαδικαστικά απόλυσης

Η επόμενη μισθοδοσία μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών!!

  • Την Επόμενη μισθοδοσία αναπληρωτών την αναμένουμε την Παρασκευή 7 Ιουλίου το απόγευμα

 

  • Επόμενη μισθοδοσία μόνιμων εκπαιδευτικών 26 Ιουνίου το απόγευμα
Παρακάτω σας παραθέτουμε τους υπερσυνδέσμους για τους αναπληρωτές που αφορούν τα άμεσα θέματα που τους ενδιαφέρουν και αφορά τους πίνακες, το επίδομα και τις διαδικασίες απόλυσης τους!!

Νεοδιόριστοι 2023 / Πότε ξεκινά η μισθοδοσία & πότε η προϋπηρεσία!

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!


 

 

Επίδομα μη ληφθείσας αδείας / Αναλυτικός πίνακας ποσών αποζημίωσης αναπληρωτών!!

Επίδομα μη ληφθείσας αδείας / Αναλυτικός πίνακας με την αποζημίωση αναπληρωτών!!

Αποζημίωση Αδείας

Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση, θάνατος εργαζόμενου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου), και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας.

Όταν διακόπτεται η εργασιακή σχέση και εκκρεμούν υπόλοιπα κανονικών αδειών, θα πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει αποζημίωση στον εργαζόμενο για την άδεια αυτή που δεν έλαβε.

Η αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας περιλαμβάνει διαφορετικά ποσά αναλόγως του χρόνου προϋπηρεσίας στον εργοδότη.

Συνηθισμένες περιπτώσεις είναι αυτές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, των περιπτώσεων άτακτης καταγγελίας, διάλυσης μίας εταιρίας κτλ.

Πίστωση 26/7

Αυξάνεται εάν υπάρχει επίδομα τέκνων ή παραμεθορίου

 

Η αποζημίωση για τη μη λήψη κανονικής άδειας ανέρχεται σε δύο ημερομίσθια για κάθε μήνα εργασίας

Ακαθάριστος μισθός / 30 ημερών, δηλαδή το ημερομίσθιο επι 2, συνεπάγεται το επίδομα ανά μήνα 

Νεοδιόριστοι 2023 / Πότε ξεκινά η μισθοδοσία & πότε η προϋπηρεσία!

Η Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας θα πιστωθεί στους αναπληρωτές την Τρίτη 26 Ιουλίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 – 2022

Ενδεικτικά ποσά / το τελικό ποσό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση, φάση πρόσληψης και κατάργηση εισφορά αλληλεγγύης…

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕ ΦΟΡΟ 21%
1 558
2 588
3 617
4 648
5 678
6 708
7 739
8 769
ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗ ΛΗΦΘΗΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ

 

353667381 10230068621203239 1388037283167826582 n E-WALL

 

 

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΜΕ ΦΟΡΟ 21%
1 684 541
2 721 570
3 758 599
4 795 629
5 832 658
6 869 687
7 906 71 5
8 943 744
ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗ ΛΗΦΘΗΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ Β ΦΑΣΗ

 

Ο πίνακας επιμελήθηκε / δημοσιεύθηκε από τον Tonidis Dimitrios & Giannis Nikou

 

Το τελικό ποσό εξαρτάται:

  • Από τη μισθολογική κλίμακα
  • Από το συνολικό αριθμό μηνών εργασίας
  • Από τον αριθμό των ημερών αδείας που χρησιμοποιήθηκαν
  1. Εάν δεν έκανε χρήση της άδειας, ο αναπληρωτής δικαιούται ολόκληρο το ποσό. Διαφορετικά, χάνει ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα άδειας που έλαβε.
  2. Το ποσό πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τα μέσα Ιουλίου και μετά.

 

Τι ισχύει στην περίπτωση των νεοδιόριστων

Η απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν ως αναπληρωτές και στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν, γίνεται μετατροπή της σχέσης εργασίας και όχι καταγγελία της σχέσης εργασίας, επομένως δεν δικαιούνται αποζημίωση για την άδεια που δεν πήραν.

 

Στατιστικά Δεδομένα Διορισμών: Σε ποια σειρά του πίνακα ΑΣΕΠ μπορεί φτάσει η κάθε ειδικότητα Α/Βθμιας!

ΔΥΠΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους αναπληρωτές για λήψη ταμείου ανεργίας – Δικαιολογητικά – προθεσμία !!

 

Σημείωση: Το επίδομα αδείας που χορηγείται σε εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, καθώς και μετά τη λύση αυτής, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης ή απόλυσης ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υπόκειται αυτοτελώς σε εισφορές και μέχρι του ποσού του ανώτατου ορίου των ασφαλιστέων αποδοχών (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ), διότι θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου και όχι αποζημίωση (παρ. 4 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει, Γεν. Εγγρ. 222697/Φ.Ε 219/15.11.77, εγκ. ΙΚΑ 21/1977).

Κύλιση προς τα επάνω