Ενημέρωση Διορισμών / Μέχρι που έφτασαν οι πίνακες οριστικών ΑΣΕΠ.

Ενημέρωση Διορισμών / Μέχρι που έφτασαν οι πίνακες οριστικών ΑΣΕΠ. Α/Α τελευταίου διορισθέντα στους οριστικούς πίνακες Γενικής (όχι τους εκκαθαρισθέντες):

Περισσότερα