Επιστολή – διαμαρτυρία εκπαιδευτικών ΑΜΕΑ για τις μεταθέσεις και την εισαγωγική επιμόρφωση!!

Επιστολή Εκπαιδευτικών ΑμεΑ / με Αναπηρίες ιδίων ή μελών της οικογενείας!! Λοιπόν… πλην των ελαχίστων, με παθήσεις που εμπίπτουν στο

Περισσότερα