Αποδέσμευση εκπαιδευτικών

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη /απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) κατά τον Β΄ κύκλο Κινητικότητας 2022

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη /απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) κατά τον Β΄ κύκλο Κινητικότητας 2022 

 

 

Α. Εγκρίνουμε την αποδέσμευση από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μεταταγούν σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και κατά τον Β΄Κύκλο Κινητικότητας 2022 και σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).

 

Β. Εγκρίνουμε την αποδέσμευση από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , προκειμένου να αποσπαστούν σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).

 

Η απόφαση ΕΔΩ

«Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη /απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) κατά τον Β΄ κύκλο Κινητικότητας 2022»

Α. Εγκρίνουμε την αποδέσμευση από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των
παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μεταταγούν σε υπηρεσίες
και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και κατά τον
Β΄Κύκλο Κινητικότητας 2022 και σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).

 

Β. Εγκρίνουμε την αποδέσμευση από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων των
παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , προκειμένου να αποσπαστούν σε
υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και
σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας , σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).

 

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

 

Ειδική Αγωγή: Δυο μέτρα και δυο σταθμά στη σύσταση νέων οργανικών κενών

 

 

 

PDE/PATREAS

Κύλιση προς τα επάνω