Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) και Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων από τους δικαιούχους του προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΕΚΠΕ προς ΥΠΑΙΘ
Κυρία Υπουργέ
Kυρία Υφυπουργέ
Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Η παρούσα επιστολή της Ένωσης μας έρχεται να εκφράσει τη λύπη μας, για την υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Ελλάδα, αφού παρά την έγκαιρη αποστολή του με αρ. πρωτοκ. 93/3-2-2022 εγγράφου αιτήματός μας (επισυνάπτεται) για συμπερίληψη, αποκλείστηκαν, με βάση την Υ.Α. 48765/29-4-2022, οι εκπαιδευτικοί – μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των αειφόρων αποκεντρωμένων δημόσιων εκπαιδευτικών δομών που είναι τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) αλλά και οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων από τους δικαιούχους του προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ”, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν μεγάλο έργο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών/τριών, στη βιωματική εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις νέες τεχνολογίες, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γενικά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων Τ.Π.Ε. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Ενώ η ενίσχυση για την απόκτηση και πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό των παραπάνω εκπαιδευτικών, διευκολύνει την άσκηση αλλά και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού- διδακτικού τους έργου και συμβαδίζει με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Να τονίσουμε επιπρόσθετα και την αδυναμία ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού των Κ.Ε.ΠΕ.Α. ο οποίος είναι ήδη «γερασμένος», αφού αυτή δεν προβλέπεται ως επιλέξιμη δαπάνη στον οδηγό διαχείρισης.
Κυρία Υπουργέ
Kυρία Υφυπουργέ
Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Ελπίζοντας έστω και τώρα, στην απαραίτητη ευαισθησία της πολιτικής ηγεσίας , ευελπιστούμε στις κατάλληλες ενέργειές σας για τη ρύθμιση και θεραπεία του προβλήματος και στο ξεπέρασμα των πιθανών εμποδίων, βασιζόμενοι στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 (διερεύνηση ειδικών περιπτώσεων), ώστε να υποστηριχτεί ο εκπαιδευτικός πυλώνας για την πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα του 21ουαιώνα των δεξιοτήτων και της κλιματικής κρίσης.
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Κύλιση προς τα επάνω