ΣΑΚΕΑ για τρίμηνες συμβάσεις

 « Περί Τρίμηνων Συμβάσεων» Κατά τη διάρκεια της σχολική χρονιάς 2021-2022 η εκπαιδευτική κοινότητα παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον το σύνολο

Περισσότερα